Ngân hàng MBB: LNTT 6 tháng tăng 35,6% - giá trị hợp lý là 27.300đ/CP

Ngân hàng MBB: LNTT 6 tháng tăng 35,6% – giá trị hợp lý là 27.300đ/CP

Lượt xem:2098 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ngân hàng Quân đội – MBB công bố LNTT hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 2.524 tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ) nhờ thu nhập lãi thuần tăng 41,7% và thu nhập ngoài lãi tăng 97,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó dự phòng cũng tăng mạnh 127% so với cùng kỳ. Như vậy, MBB đã hoàn thành 55,7% kế hoạch LNTT cả năm, là 4.532 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 65% so với đầu năm, nhưng vẫn còn tiềm năng tăng giá thêm 24% so với thị giá hiện tại. Tính cho cả năm 2017, dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 29,1% đạt 4.713,5 tỷ đồng. Với khả năng công ty sẽ ghi nhận thêm 450 tỷ đồng lợi nhuận bất thường từ bán cổ phần tại MCredit và MBLand. Triển vọng tăng trưởng căn bản tốt với nền tảng vững chắc và tình hình tài chính mạnh. Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nhờ tỷ lệ NIM được cải thiện và lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng mạnh.

  Ngân hàng MBB: LNTT 6 tháng tăng 35,6% - giá trị hợp lý là 27.300đ/CP
  Tiền gửi tại MBB của cá nhân tăng 3% và tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp tăng 5,4% so với đầu năm

  Tăng trưởng tín dụng đạt 14,6% trong 6 tháng đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 14,6% so với đầu năm đạt 172.678 tỷ đồng. Sau mức tăng trưởng chậm chỉ là 0,43% trong Q1, tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong Q2 và tăng 14,2% so với quý liền trước. Cho cả năm, MBB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng là 16%, theo sát hướng dẫn của NHNN. Do vậy, nhiều khả năng MBB sẽ xin điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng lên khoảng 18-19%.

  Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khu vực FDI là động lực tăng trưởng tín dụng chính. Cho vay FDI tăng 71,4% so với đầu năm nhưng vẫn chỉ chiếm phần nhỏ 2,9% tổng dư nợ. Một số điểm nổi bật gồm:

  – Cho vay khách hàng cá nhân đạt 52.248,5 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và chiếm 30,3% tổng dư nợ tính đến cuối Q2/2017 so với mức 29,9% vào cuối năm 2016.

  – Trong khi đó cho vay các DNNN cũng tăng 15,3% so với đầu năm đạt 24.550,8 tỷ đồng, tương đương 14,2% tổng dư nợ.

  – Cho vay các doanh nghiệp tư nhân tăng 11,8% so với đầu năm đạt 84.368,7 tỷ đồng, tương đương 48,9 % tổng dư nợ.

  Cho vay ngắn hạn tăng mạnh. Cho vay ngắn hạn tăng 19,1% so với đầu năm đạt 85.478 tỷ đồng trong khi đó cho vay trung hạn tăng 6,1% so với đầu năm đạt 30.959 tỷ đồng và cho vay dài hạn tăng 13,6% so với đầu năm đạt 53.969 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn hiện chiếm 49,5% tổng dư nợ cho vay, so với tỷ trọng 47,6% vào cuối năm 2016.

  Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 4,4% so với đầu năm, đạt 203.310 tỷ đồng. Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ 0,6% so với đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng 7,9% so với đầu năm. Theo phân loại khách hành, tiền gửi của cá nhân tăng 3% so với đầu năm và tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp tăng 5,4% so với đầu năm.

  Hệ số LDR thuần tăng mạnh lên 84,9%. Hệ số LDR thuần tăng lên 84,0%, từ mức 77,4% cuối năm 2016. Rõ ràng MBB đang tận dụng lợi thế hệ số LDR thấp trước đó để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở những phân khúc mang lại lãi suất cao như cho vay khách hàng cá nhân.

  Ngân hàng MBB: LNTT 6 tháng tăng 35,6% - giá trị hợp lý là 27.300đ/CP
  MBB đã hoàn thành 55,7% kế hoạch LNTT cả năm, là 4.532 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).

  Tỷ lệ NIM tăng 0,85% so với cùng kỳ lên 4,3%. Lợi suất bình quân các tài sản sinh lãi tăng 1,01% lên 7,92%, trong khi đó tổng chi phí huy động chỉ tăng nhẹ 0,07% lên 3,65%. So với cả năm 2016, tỷ lệ NIM cũng tăng 0,65%.

  – Đối với các tài sản sinh lãi, lợi suất từ cho vay khách hàng tăng 0,88% lên 8,49%, lợi suất trái phiếu tăng 0,34% lên 6,39% so với cùng kỳ. Lợi suất gửi tiền liên ngân hàng tăng mạnh 1,71% lên 4,42%. Lợi suất cho vay khách hàng tăng chủ yếu nhờ sự tăng lên của tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân (Q2/2017 là 30,3% trong khi Q2/2016 là 27,1%).

  – Về nguồn vốn huy động, chi phí huy động khách hàng tăng nhẹ 0,09% lên 3,39%, chi phí lãi giấy tờ có giá giảm 0,42% xuống còn 11,1%. Trong khi đó chi phí huy động liên ngân hàng và các nguồn khác giảm với lãi suất bình quân giảm 1,18% còn 6,6%.

  Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 41,7% so với cùng kỳ, lên 5.138,6 tỷ đồng nhờ tỷ lệ NIM cải thiện mạnh, tăng trưởng tín dụng tốt và hệ số LDR tăng đáng kể.

  Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, tăng 97,6% so với cùng kỳ lên 1.241,7 tỷ đồng nhờ: Lãi thuần HĐ dịch vụ tăng mạnh 136,8% so với cùng kỳ đạt 661 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán đat 123 tỷ đồng so với mức lỗ 41,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái. Lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối tăng 101,4% so với cùng kỳ đạt 53,9 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng 32,8% lên 371 tỷ đồng. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động tăng 50% so với cùng kỳ lên 6.380,3 tỷ đồng.

  Chi phí hoạt động tăng 40% so với cùng kỳ, lên 2.534,2 tỷ đồng. Chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 46,6% lên 1.258,6 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng 30% so với cùng kỳ. Trong năm nay, MBB có thêm hai mảng hoạt động kinh doanh mới, là bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng. Do đó chi phí hoạt động tăng cũng là điều hợp lý. Nhờ lợi nhuận hoạt động tăng mạnh hơn, hệ số CIR giảm nhẹ từ 42,2% năm 2016 xuống còn 39,7%. Tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng theo đó tăng 57,4% so với cùng kỳ đạt 3.846 tỷ đồng.

  Tỷ lệ NPL giảm nhẹ còn 1,28%, từ mức 1,32% cuối năm 2016. Số dư nợ xấu là 2.216,3 tỷ đồng; tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng đã dùng quỹ dự phòng xử lý 203 tỷ đồng nợ xấu. Lưu ý thêm, Ngân hàng vẫn không phân loại các khoản cho vay đối với MBS theo chất lượng tài sản. Trong khi đó hệ số LLR vẫn ở mức khá cao là 103%.

  Chi phí dự phòng tăng mạnh 127% so với cùng kỳ lên 1.321,8 tỷ đồng. Dự phòng cho vay khách hàng là 531 tỷ đồng và dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC ước tính khoảng 790 tỷ đồng; tương đương 36,7% giá trị trái phiếu VAMC chưa trích lập tại thời điểm cuối năm 2016, là 2.156,7 tỷ đồng.

  Với những biến động trên, LNTT đạt 2.524,3 tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ). Tính cho cả năm 2017, dự báo LNTT tăng trưởng 29,1% đạt 4.713,5 tỷ đồng, tăng trưởng 29,1%. EPS đạt 1.846đ; BVPS là 15.188đ, với P/B dự phóng là 1,45 lần.

  Ngân hàng MBB: LNTT 6 tháng tăng 35,6% - giá trị hợp lý là 27.300đ/CP
  Phiên giao dịch ngày 26/7, MBB đóng cửa tại mức giá 22.1, thấp hơn so với giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.300đ/CP

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.300, tương đương P/B dự phóng là 1,8 lần. KQKD 6 tháng đầu năm vượt trội với khả năng công ty sẽ ghi nhận khoảng 450 tỷ đồng lợi nhuận bất thường từ bán cổ phần tại MCredit và MBLand, chúng tôi cho rằng Ngân hàng sẽ đạt được KQKD cả năm tốt hơn kỳ vọng. Một số NHTMCP quy mô trung bình có thể sẽ niêm yết trong 6-12 tháng tới với định giá cao hơn; theo đó có thể sẽ khiến mặt bằng P/B của toàn ngành thay đổi. Mặc dù giá cổ phiếu đã tăng 65% so với đầu năm, chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu MBB vẫn còn rẻ so với chất lượng.

  Ngân hàng đang mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh. Theo đó chi phí tăng lên nhưng được bù đắp phần nào nhờ lợi suất cho vay tăng. MBB vẫn là một trong những ngân hàng có nền tảng căn bản tốt nhất nhờ thế mạnh chi phí vốn thấp, hệ số CAR cao, và chất lượng tài sản tốt.

  (HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn