MWG: Dự báo doanh thu thuần năm 2019 tăng 20% và LNST tăng 32,8%

MWG: Dự báo doanh thu thuần năm 2019 tăng 20% và LNST tăng 32,8%

Lượt xem:2551 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Dự báo doanh thu thuần năm 2019 đạt 103.840 tỷ đồng, tăng 20%, và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 32,8%. Trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 131.469 tỷ đồng, tăng 26,6%, và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 4.966 tỷ đồng, tăng 29,9%. Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 164.400đ.

  KQKD 7 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần tăng trưởng 17,9% và lợi nhuận tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ, mặc dù tỷ suất LNST giảm vào tháng 7 do yếu tố mùa vụ. Chúng tôi lạc quan hơn về khả năng mở rộng nhanh chóng của chuỗi Bách Hóa Xanh của Công ty. Chúng tôi kỳ vọng BHX sẽ có hơn 900 cửa hàng vào cuối năm 2019, hơn 1.600 cửa hàng vào cuối năm 2020 và gần 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2021.

  MWG: Dự báo doanh thu thuần năm 2019 tăng 20% và LNST tăng 32,8%
  Bách Hóa Xanh sẽ có hơn 900 cửa hàng vào cuối năm 2019, hơn 1.600 cửa hàng vào cuối năm 2020

  Chuỗi Điện Máy Xanh sẽ tiếp tục đóng góp lợi nhuận ở mức hai con số trong giai đoạn năm 2019-2021, nhờ tối đa hóa hiệu quả hoạt động và tiếp tục mở thêm cửa hang. Chuỗi TGDĐ đã thêm đồng hồ và mắt kính vào danh mục sản phẩm để bù đắp sự bão hòa trên thị trường điện thoại di động. Điều này sẽ không chỉ giúp tránh khỏi rủi ro doanh thu không tăng trưởng mà còn giúp tăng trưởng ở mức một con số cho chuỗi TGDĐ từ năm 2020 trở đi.

  Khả năng mở rộng nhanh chóng của chuỗi Bách Hóa Xanh của Công ty và kỳ vọng BHX sẽ có hơn 900 cửa hàng vào cuối năm 2019, hơn 1.600 cửa hàng vào cuối năm 2020 và gần 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2021. Theo chúng tôi, từ nửa cuối năm 2019, đến năm 2020 và 2021, tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ được cải thiện. Đồng thời chi phí quản lý & bán hàng/doanh thu sẽ giảm, theo đó chuỗi sẽ có một mức LNST nhỏ vào năm 2020 và bắt đầu đóng góp lợi nhuận đáng kể cho MWG từ năm 2021.

  Hiệu quả hoạt động của chuỗi điện máy Điện Máy Xanh (ĐMX) và tin rằng chuỗi sẽ mang lại tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai con số trong năm 2019-2021 như thị trường điện máy dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 9,6% trong năm 2019 – 2021 và ĐMX sẽ tiếp tục giành thị phần (đặc biệt từ các cửa hàng điện máy nhỏ) nhờ chiến lược tích cực mở thêm cửa hàng, tối ưu hóa thiết kế cửa hàng và các sáng kiến khác.

  Chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) đang bổ sung đồng hồ và mắt kính vào danh mục sản phẩm. Mặc dù thị trường điện thoại di động đã trở nên bão hòa, chúng tôi nghĩ rằng động thái này của Công ty sẽ không chỉ giúp tránh khỏi rủi ro doanh thu không tăng trưởng mà còn mang lại tăng trưởng ở mức một con số cho chuỗi TGDĐ từ năm 2020 trở đi.

  Rủi ro tăng giá chính đó là việc mở rộng cửa hàng của chuỗi Bách Hóa Xanh và chuỗi điện máy nhanh hơn dự báo hiện tại của chúng tôi và nhu cầu thị trường về hàng điện tử và đồng hồ đeo tay cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá chính là mức tăng chi phí nhân công và giá thuê mặt bằng hàng năm vượt mức dự kiến chúng tôi và cạnh tranh gia tăng từ những các công ty bán lẻ ngoại tuyến và trực tuyến.

  Chuỗi điện máy sẽ là động lực tăng trưởng chính trong ba năm tới. Đến cuối tháng 7/2019, thị phần bán lẻ điện máy của MWG là hơn 40%. Tuy nhiên, thị trường điện máy vẫn khá phân mảnh với các chuỗi bán lẻ điện máy khác (Nguyễn Kim, Chợ Lớn, VinPro, Thiên Hòa, MediaMart, v.v.) chiếm tổng cộng khoảng 25% thị phần trong khi đó các cửa hàng nhỏ chiếm khoảng 35%.

  MWG: Dự báo doanh thu thuần năm 2019 tăng 20% và LNST tăng 32,8%
  Triển vọng dài hạn của MWG phụ thuộc vào chuỗi bách hóa xanh

  Với cơ cấu thị phần hiện tại, và khả năng mở rộng mạng lưới cửa hàng nhanh chóng của MWG, chúng tôi tin rằng tiềm năng cho MWG để mở rộng và củng cố phân khúc này trong vài năm tới vẫn rất lớn. Dự báo thị phần của Công ty sẽ tăng lên hơn 50% và số lượng cửa hàng tăng lên khoảng 1.500 cửa hàng đến năm 2024.

  Triển vọng dài hạn phụ thuộc vào chuỗi bách hóa xanh – Chuỗi TGDĐ không còn đóng góp doanh thu chủ chốt và chuỗi Điện máy sẽ là động lực tăng trưởng chính trong 3 năm tới. Vì vậy (sau 3 năm), MWG kỳ vọng chuỗi Bách hóa xanh sẽ nhanh chóng bù đắp phần sụt giảm trong tăng trưởng sau khi chuỗi Điện máy đạt mức tối ưu về số lượng cửa hàng cũng như thị phần.

  Chuỗi Bách hóa xanh cho thấy tiềm năng lớn – Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thị trường bách hóa của Việt Nam có giá trị khoảng 60 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng tương đương GDP (khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019 và 2020). Trong đó, khoảng 70% giá trị thị trường là tiêu thụ ở khu vực đô thị và 30% còn lại là tiêu thụ tại khu vực nông thôn.

  Thị trường bách hóa cũng rất manh mún, với các kênh bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 5% tổng thị phần, trong khi đó các kênh bán hàng truyền thống như chợ truyền thống, chiếm khoảng 95% thị trường. Với mức GDP trên đầu người hiện tại (2.587 USD trong năm 2018) cùng với dân số trẻ tại khu vực đô thị của Việt Nam, chúng tôi tin rằng các kênh bán lẻ hiện đại sẽ nhanh chóng mở rộng và gia tăng thị phần lên khoảng 30-40% ở khu vực đô thị trong vòng 5-7 năm tới, tương đương 20-28% thị phần cả nước từ mức 5% hiện tại.

  Chuỗi Bách Hóa Xanh đang hoạt động tốt – BHX đang hoạt động rất tốt, mặc dù các cửa hàng bách hóa bán lẻ là phân khúc hoàn toàn mới. Ban quản lý đang tối đa hóa hệ thống ERP, vị trí cửa hàng, mô hình bày bán và hàng hóa tồn kho sau quá trình thử nghiệm và sửa lỗi tập trung, cùng với việc áp dụng nhanh chóng các bài học kinh nghiệm trong quản lý.

  Tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng bách hóa của MWG đạt mức ấn tượng trong năm 2018 là 80% và 54,5% trong 7 tháng đầu năm 2019 là bằng chứng cho thấy mức độ chấp nhận cao từ dân cư trong khu vực đô thị và nông thôn đối với các mô hình bán lẻ bách hóa hiện tại, và MWG đã được những bước thành công ban đầu trong lĩnh vực bán lẻ hàng bách hóa. Chúng tôi hy vọng BHX sẽ có lợi nhuận nhỏ trong năm 2020 và sẽ đóng góp khoảng 11,3% LNST của MWG vào năm 2021.

  MWG: Dự báo doanh thu thuần năm 2019 tăng 20% và LNST tăng 32,8%
  Động lực tăng trưởng doanh thu là chuỗi Điện Máy Xanh với doanh thu tăng 23,7%

  LNST 7 tháng đầu năm 2019 của MWG đạt 2.411 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ – Kết quả đạt được sát với kỳ vọng của chúng tôi – Doanh thu thuần 7 tháng đầu năm đạt 60.229 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ trong khi LNST đạt 2.411 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng doanh thu là chuỗi Điện Máy Xanh với doanh thu tăng 23,7% so với cùng kỳ và chuỗi Bách Hóa Xanh với doanh thu tăng 159,1% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi TGDĐ giảm 1,1% so với cùng kỳ.

  Tỷ suất lợi nhuận thuần tháng 7 giảm còn 3,2% từ 3,7% trong tháng 6 do chi phí khuyến mãi tăng lên – Trong tháng 7, doanh thu thuần tăng mạnh, đạt 9.202 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và tăng 2,9% so với tháng liền trước; nhờ có các chiến dịch khuyến mãi lớn trong tháng. LNST đạt 290 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 11,9% so với tháng 6 do giá bán bình quân giảm vì Công ty chạy các chương trình khuyến mãi. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận thuần tháng 7 giảm từ 3,7% trong tháng 6 xuống còn 3,2%. Điều này là có thể dự đoán được do nửa cuối năm là thời gian thấp điểm với tỷ suất lợi nhuận thường thấp hơn nửa đầu năm.

  Dự báo doanh thu thuần năm 2019 đạt 103.840 tỷ đồng, tăng 20%, và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 32,8%. Trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 131.469 tỷ đồng, tăng 26,6%, và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 4.966 tỷ đồng, tăng 29,9%.

  Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 164.400đ, dựa trên phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền. Định giá của chúng tôi giả định WACC ở mức 10,9% và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn là 5%. Giả định doanh thu tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 14,7% và LNST là 15,6% trong giai đoạn năm 2018-2028. Tại giá trị hợp lý, P/E năm 2019 dự phóng ở mức 19,9 lần.

  (nguồn: HSC)

  —————————
  Nguyễn Hoàng Bách 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0966 597 938
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn