MSN: Quỹ PENM Partners dự kiến mua 2% cổ phần, giá hợp lý là 78.000đ

MSN: Quỹ PENM Partners dự kiến mua 2% cổ phần, giá hợp lý là 78.000đ

Lượt xem:1970 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • MSN đã thông báo một quỹ đầu tư vốn tư nhân là PENM Partners sẽ mua 2% cổ phần MSN đã phát hành trên thị trường thứ cấp. Ngoài ra, PENM partners cũng sẽ mua 0,8% cổ phần đã phát hành của Masan Nutri Science (MNS) từ MSN với giá trị là 6 triệu USD. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của MSN tại MNS giảm từ 82,4% hiện nay xuống còn 81,6%.

  PENM cũng sẽ bán 2,2% cổ phần Masan Resources cho MSN, theo đó nâng tỷ lệ sở hữu của MSN tại MSR từ 93,8% lên 96%. PENM cũng sẽ bán 2,2% cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết tại Masan Resources cho Masan Horizon, là công ty con thuộc 100% sở hữu của MSN với tổng giá trị là 22,9 triệu USD, tương đương với giá vốn đầu tư của PENM. Tỷ lệ sở hữu của MSN tại Masan Resources (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết) sẽ tăng từ 93,8% lên 96% sau khi mua lại cổ phần từ PENM.

  MSN: Quỹ PENM Partners dự kiến mua 2% cổ phần, giá hợp lý là 78.000đ
  PENM cũng sẽ bán 2,2% cổ phần Masan Resources cho MSN, theo đó nâng tỷ lệ sở hữu của MSN tại MSR từ 93,8% lên 96%.

  PENM Partners trước đây đã từng là cổ đông lớn của MSN và hiện giờ quay lại đầu tư vào MSN. Trước tháng 4/2017, PENM Partners đã là cổ đông lớn của MSN trong vài năm với tỷ lệ sở hữu là 5,27%. PENM Partners đã bán số cổ phần này trong tháng 4 năm nay trên thị trường. Và hiện PENM Partners lại quay lại đầu tư vào MSN.

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ của MSN năm 2017 tăng trưởng 32,2% nhưng lợi nhuận thuần từ HĐSXKD giảm 17,3%. Dự báo doanh thu thuần năm 2017 của MSN đạt 38.531 tỷ đồng (giảm 11%) và LNST của cổ đông công ty mẹ chưa bao gồm một khoản lãi không thường xuyên đạt 2.307 tỷ đồng (giảm 17,3%). Dự báo của chúng tôi là:

  •    Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 của Masan Consumer đạt 12.938 tỷ đồng, giảm 6,2% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.949 tỷ đồng, giảm 27,2%.

  •    Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 của Masan Resources đạt 5.852 tỷ đồng, tăng 44,5% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 188 tỷ đồng, tăng 71,2%.

  •    Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 của Masan Nutri Science đạt 19.531 tỷ đồng, giảm 20% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 783 tỷ đồng, giảm 49,1%.

  •    Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp của tập đoàn đạt 29,9% với đóng góp cao hơn từ mảng thức ăn chăn nuôi (có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn) cộng với tỷ suất lợi nhuận gộp của MSR tăng.

  •    Chúng tôi giả định nợ của MSN sẽ giảm 7.500 tỷ đồng vào cuối năm. Chi phí lãi vay theo đó sẽ giảm 4%.

  •    Chúng tôi dự báo LNTT của Techcombank tăng trưởng 72% lên 6.874 tỷ đồng.

  •    MSN đã bán 16.606.646 trái phiếu chuyển đổi của Techcombank vào tháng 11 và tháng 12. Chúng tôi kỳ vọng công ty có thể hạch toán 1.279 tỷ đồng LNTT từ thương vụ trên.

  Chúng tôi dự báo EBIDTA năm 2017 của MSN đạt 8.583 tỷ đồng (giảm 6,4%) và EPS là 3.254đ; P/E dự phóng là 22,5 lần và EV/EBITDA là 11,6 lần.

  MSN: Quỹ PENM Partners dự kiến mua 2% cổ phần, giá hợp lý là 78.000đ
  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ của MSN năm 2017 tăng trưởng 32,2% nhưng lợi nhuận thuần từ HĐSXKD giảm 17,3%

  Cho năm 2018, chúng tôi LNST của cổ đông công ty mẹ của MSN đạt 2.552 tỷ đồng, tăng trưởng 10,8%. Dự báo doanh thu thuần năm 2018 của MSN đạt 41.758 tỷ đồng (tăng trưởng 8,4%) và LNST của cổ đông công ty mẹ (và cũng là lợi nhuận thuần từ HĐSXKD) đạt 2.588 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4%) dựa trên những giả định sau:

  •    Doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 13.837 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9% và LNST của cổ đông công ty mẹ là 2.597 tỷ đồng, tăng trưởng 33,3%.

  •    Doanh thu thuần của Masan Resources đạt 6,417 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 336 tỷ đồng, tăng trưởng 78,9%.

  •    Doanh thu thuần của Masan Nutri Science đạt 21.289 tỷ đồng, tăng trưởng 9% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.069 tỷ đồng, tăng trưởng 36,4%.

  •    LNTT của Techcombank đạt 6.203 tỷ đồng, giảm 9,75%.

  •    MSN có lẽ sẽ bán cổ phần thiểu số tại Masan Resources cho một NĐT chiến lược trong năm 2018 nhưng chúng tôi chưa đưa lãi/lỗ từ thương vụ này vào dự báo của mình trong năm 2018.

  Chúng tôi dự báo EBIDTA năm 2018 của MSN đạt 9.617 tỷ đồng (tăng 6,3%) và EPS là 2.461đ; P/E dự phóng là 28 lần và EV/EBITDA là 10,7 lần.

  Triển vọng của MSN trong tương lai sẽ chủ yếu dựa trên mảng hàng tiêu dùng. MSN đã đưa mảng hàng tiêu dùng trở lại vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng trong tương lai với kế hoạch xây dựng một doanh nghiệp thịt tươi sống và thịt chế biến dẫn đầu thị trường; mở rộng mảng bia hiện tại bằng việc cho ra đời thêm sản phẩm mới và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán hàng cho sản phẩm nước tăng lực vốn đã rất thành công.

  Với kế hoạch đầu tư ít tham vọng hơn trước đây, MSN sẽ tập trung trở lại vào việc giảm vay nợ. Năm 2017 được coi là năm quá độ trong đó MSN giải quyết các vấn đề cơ cấu trong mạng lưới phân phối và bắt đầu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch dài hạn của mình. Trong khi đó triển vọng của Techcombank là khả quan trong khi MSN cũng đang xem xét vai trò về lâu dài của Masan Resources trong Tập đoàn.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MSN từ 60.000đ lên 78.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 31,7 lần và EV/EBITDA là 11,5 lần. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá trị hợp lý dựa trên kỳ vọng vào lợi nhuận từ bán cổ phần Techcombank gần đây nhưng chưa bao gồm lợi nhuận tiềm năng từ bán cổ phần tại Masan Resources trong tương lai. Lợi nhuận đầu năm nay bị ảnh hưởng do chu kỳ giảm của giá thức ăn chăn nuôi và sự tăng trưởng kém của mảng hàng tiêu dùng.

  Từ năm 2018 lợi nhuận của Masan Consumer nhiều khả năng sẽ phục hồi nhờ quá trình xả hàng tồn kho đã hoàn tất trong khi đó tăng trưởng của MNS sẽ hồi phục với tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm sẽ đạt 10-20%. Triển vọng dài hạn của mô hình 3F của Masan Nutri Science có nhiều hứa hẹn.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn