MBB phát hành 85,64 triệu CP, ước tính giá trị hợp lý của MBB là 27.300đ

MBB phát hành 85,64 triệu CP, ước tính giá trị hợp lý của MBB là 27.300đ

Lượt xem:1998 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • NHTMCP Quân Đội – MBB sẽ phát hành 85,64 triệu cổ phiếu, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:5. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 2/10. Đồng thời, Ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành 17,13 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với tỷ lệ 100:1 từ ngày 18/9 đến ngày 3/10. Sau hai đợt phát hành này, tổng số cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng thêm 6%. Và đợt phát hành cổ phiếu ESOP sẽ bổ sung thêm 3,43 triệu cổ phiếu vào room trống cho khối ngoại.

  MBB phát hành 85,64 triệu CP, ước tính giá trị hợp lý của MBB là 27.300đ
  Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của MBB đã được điều chỉnh tăng lên 20% từ mức 16% ban đầu.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.300đ, tương đương P/B dự phóng là 1,8 lần. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2017 và hiện dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 34,8% và sau đó tăng trưởng 21,8% trong năm 2018. Điều chỉnh tăng dự báo LNTT năm 2017 của chúng tôi dựa trên mức tăng trưởng tín dụng cao hơn là 20% sau khi NHNN gần đây đã công bố chỉ tiêu mới cho MBB. Tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay cho thấy sự tăng tốc so với kế hoạch ban đầu và tăng trưởng cuối năm thậm chí có thể vượt mục tiêu mới. MBB có lợi thế đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hơn mức bình quân toàn ngành nhờ tình hình tài chính và các hệ số an toàn lành mạnh.

  Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của MBB đã được điều chỉnh tăng lên 20% từ mức 16% ban đầu. Cho năm 2017, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của MBB gần đây đã được điều chỉnh tăng lên 20% từ kế hoạch ban đầu là 16%. Do NHNN tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho nhiều ngân hàng lớn nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt kế hoạch 21% theo đề xuất của chính phủ cho năm nay.

  Trong 8 tháng đầu năm 2017, ước tính tín dụng đã tăng khoảng 15% so với đầu năm. Dựa trên KQKD 6 tháng đầu năm, thị phần và một số số liệu, chúng tôi ước tính tính đến cuối tháng 8, tín dụng đã tăng khoảng 15% so với đầu năm nhờ cho vay khách hàng cá nhân và các DNNVV (ước tính tăng khoảng 20% so với đầu năm) và với tiến độ này, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng có thể đạt ít nhất 20% vào cuối năm. Đồng thời với các hệ số an toàn mạnh, có khả năng MBB sẽ được phép đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cao hơn mức 20%.

  Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2017 và hiện dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 34,8% đạt 4.922,3 tỷ đồng. Với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mới, chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo LNTT cho năm 2017 và hiện dự báo mức tăng trưởng 34,8% đạt 4.922,3 tỷ đồng so với dự báo trước đó là LNTT tăng trưởng 29,1% đạt 4.713,5 tỷ đồng. Các giả định chính của chúng tôi bao gồm:

  – Chúng tôi hiện giả định tăng trưởng tín dụng là 20% đạt 180.885 tỷ đồng nhờ hệ số CAR cao, LDR thấp và nguồn khách hàng tốt.

  – Giả định tăng trưởng huy động đạt 12% đạt 218.190 tỷ đồng do Ngân hàng chủ động tăng trưởng huy động chậm hơn để tăng tỷ lệ LDR và giúp cải thiện tỷ lệ NIM.

  – Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM cải thiện, tăng 0,32% lên 4%.

  – Dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 26,1% và đạt 10.059 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi tăng 9,3% và đạt 2.050 tỷ đồng nhờ thu nhập từ HĐ dịch vụ tăng trưởng mạnh 38,5% nhưng thu nhập khác giảm 15,1%.

  – Chúng tôi ước tính chi phí hoạt động tăng 19,6% lên 4.994,6 tỷ đồng.

  – Giả định tổng chi phí dự phòng trích lập là 2.192 tỷ đồng (tăng 8,0%).

  – Ước tính tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2017 là 1,2% sau khi xử lý 533 tỷ đồng nợ xấu (tương đương 0,35% tổng dư nợ cho vay).

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT đạt 4.922,3 tỷ đồng, tăng trưởng 34,8%. EPS đạt 1.934đ; BVPS là 15.272đ, với P/B dự phóng là 1,5 lần.

  Chúng tôi dự báo LNTT năm 2018 sẽ tăng trưởng 21,8% đạt 5.994,3 tỷ đồng. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã điều chỉnh, chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo LNTT cho năm 2018 và hiện dự báo mức tăng trưởng 21,8% đạt 5.944,3 tỷ đồng so với dự báo ban đầu là LNTT tăng trưởng 21,2% đạt 5.712,5 tỷ đồng. Các giả định chính của chúng tôi gồm:

  – Chúng tôi hiện giả định tăng trưởng tín dụng là 18% đạt 213.444,6 tỷ đồng nhờ hệ số CAR cao, LDR thấp và nguồn khách hàng tốt.

  – Giả định tăng trưởng huy động đạt 14% đạt 247.736,5 tỷ đồng.

  – Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM cải thiện, tăng 0,12% lên 4,12%.

  – Dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 18% và đạt 11.874 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi tăng 2,3% và đạt 2.096,6 tỷ đồng nhờ thu nhập từ HĐ dịch vụ tăng trưởng 27,2% nhưng các nguồn thu nhập khác giữ nguyên hoặc giảm.

  – Chúng tôi ước tính chi phí hoạt động tăng 17,6% lên 5.873,3 tỷ đồng.

  – Giả định tổng chi phí dự phòng trích lập là 2.103,3 tỷ đồng (giảm 4%).

  – Ước tính tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2018 là 1,3%.

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.944,3 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%. EPS đạt 2.237đ; BVPS là 16.222đ, với P/B dự phóng là 1,41 lần.

  MBB phát hành 85,64 triệu CP, ước tính giá trị hợp lý của MBB là 27.300đ
  MBB vẫn luôn nghiêm ngặt trong các thủ tục cho vay và đã xử lý nợ xấu khá nhanh. 

  MBB sẽ tiếp tục tăng trưởng trên mức bình quân nhờ cơ cấu tài sản ưu việt và bộ máy lãnh đạo năng động. MBB hiện sở hữu 2,9% thị phần cho vay. Ngân hàng có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay các DNNVV được hỗ trợ từ nguồn huy động chi chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao hơn mức bình quân, đạt 37%. MBB vẫn luôn nghiêm ngặt trong các thủ tục cho vay và đã xử lý nợ xấu khá nhanh. Do đó, các hệ số an toàn của Ngân hàng luôn được đảm bảo, tạo điều kiện cho tín dụng tăng mạnh hơn so với hầu hết các ngân hàng đối thủ. Và với chi phí dự phòng sẽ không tăng mạnh, tăng trưởng tín dụng sẽ chuyển thành lợi nhuận. Chúng tôi nhận thấy các yếu tố thúc đẩy tăng tưởng trung hạn gồm:

  – Chúng tôi tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của cho vay trong hai năm tới là 18%.

  – Tỷ lệ NIM sẽ tăng 0,44% lên 4,12% vào cuối năm 2018.

  – Theo đó, tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của thu nhập lãi thuần là 22%.

  – Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của thu nhập ngoài lãi là 12%.

  – Và ước tính tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của dự phòng là 5%.

  – Và do đó tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của LNTT trong hai năm tới là 20%.

  Chúng tôi cho rằng cho đến năm 2019 MBB sẽ chưa cần phải tăng vốn cấp 1. Tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 hiện là khoảng 20%, do đó Ngân hàng vẫn nhiều dư địa cho phát hành thêm trái phiếu thứ cấp. Tuy nhiên, đến năm 2020 khi tất cả các ngân hàng phải tuân thủ yêu cầu Basel 2, chúng tôi dự báo MBB sẽ phải huy động vốn trên thị trường và tăng vốn cấp 1 thêm khoảng 10% trước cuối năm 2020.

  Tổng Giám đốc mới đã có sự khởi đầu nhiệm kỳ mới rất tốt, với kế hoạch tăng trưởng 24% LNTT cho năm nay và chúng tôi dự báo Ngân hàng sẽ vượt kế hoạch này và đẩy mạnh hoạt động với NĐT với nhiều thông tin được công bố hơn. Có vẻ như cũng sẽ có nhiều nỗ lực hơn trong thu hút NĐT nước ngoài bao gồm tìm kiến NĐT chiến lược. Theo đó, giá cổ phiếu đã tăng khoảng 70% so với đầu năm, xóa bỏ chênh lệch giữa định giá cổ phiếu MBB và bình quân ngành. Là ngân hàng có hoạt động kinh doanh chất lượng, chúng tôi tin rằng cổ phiếu MBB xứng đáng có định giá cao hơn bình quân ngành.

  MBB phát hành 85,64 triệu CP, ước tính giá trị hợp lý của MBB là 27.300đ
  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, MBB giảm nhẹ về mốc 22.900đ/cp, thấp hơn định giá cơ bản là 27.300đ

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.300, tương đương P/B dự phóng là 1,8 lần. KQKD 6 tháng đầu năm vượt trội với khả năng công ty sẽ ghi nhận khoảng 450 tỷ đồng lợi nhuận bất thường từ bán cổ phần tại MCredit và MBLand, chúng tôi cho rằng Ngân hàng sẽ đạt được KQKD cả năm tốt hơn kỳ vọng. Chúng tôi cũng lưu ý rằng một số NHTMCP quy mô trung bình có thể sẽ niêm yết trong 6-12 tháng tới với định giá cao hơn; theo đó có thể sẽ khiến mặt bằng P/B của toàn ngành thay đổi.

  Mặc dù giá cổ phiếu đã tăng 70% so với đầu năm, chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu MBB vẫn còn rẻ so với chất lượng. Ngân hàng đang mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh. Theo đó chi phí tăng lên nhưng được bù đắp phần nào nhờ lợi suất cho vay tăng. MBB vẫn là một trong những ngân hàng có nền tảng căn bản tốt nhất nhờ thế mạnh chi phí vốn thấp, hệ số CAR cao, và chất lượng tài sản tốt.

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn