MBB: Đã hoàn thành 88,3% KH LNTT cả năm, ước tính giá trị là 27.700đ

MBB: Đã hoàn thành 88,3% KH LNTT cả năm, ước tính giá trị là 27.700đ

Lượt xem:2028 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • MBB công bố LNTT hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 4.002 tỷ đồng (tăng 43,5% so với cùng kỳ), đã hoàn thành 88,3% kế hoạch LNTT cả năm, là 4.532 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).

  KQKD 9 tháng đầu năm, MBB tiếp tục cho kết quả tốt trong Quý 3, theo đó LNTT 9 tháng tăng 43,5% so với cùng kỳ. Nhờ thu nhập lãi thuần tăng 40% và thu nhập ngoài lãi tăng 84,4% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng cũng tăng 71,7% so với cùng kỳ.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu trong ngắn hạn là 27.700đ, tương đương P/B dự phóng 2017 là 1,8 lần và giá trị hợp lý trong trung hạn là 33.000đ, tương đương P/B dự phóng 2018 là 2,0 lần. Dự báo cho năm 2017 LNTT sẽ tăng trưởng 40,9% và sau đó tăng trưởng 25,5% trong năm 2018. Điều chỉnh tăng dự báo LNTT năm 2017 của chúng tôi dựa trên mục tiêu tăng trưởng tín dụng mới là 20% và tỷ lệ NIM được cải thiện đáng kể.

  MBB: Đã hoàn thành 88,3% KH LNTT cả năm, ước tính giá trị là 27.700đ
  Dự báo cho năm 2017 LNTT sẽ tăng trưởng 40,9% và sau đó tăng trưởng 25,5% trong năm 2018.

  Tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay cho thấy sự tăng tốc so với kế hoạch ban đầu và có khả năng tăng trưởng cuối năm thậm chí có thể vượt mục tiêu mới. MBB có lợi thế đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hơn mức bình quân toàn ngành nhờ tình hình tài chính và các hệ số an toàn lành mạnh.

  Tín dụng tăng 16,9% so với đầu năm. Tổng dư nợ tăng 16,9% so với đầu năm đạt 176.245 tỷ đồng. Với một số điểm nổi bật sau:

  • Cho vay cá nhân đạt 57.457 tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm và đóng góp 32,6% tổng dư nợ so với tỷ trọng 29,9% vào cuối năm 2016.

  • Cho vay khu vực tư nhân tăng 11,9% so với đầu năm đạt 84.446,5 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng dư nợ, so với tỷ trọng 50,1% vào cuối năm 2016.

  • Cho vay doanh nghiệp FDI tăng 85% so với đầu năm nhưng chỉ đóng góp 3% tổng dư nợ.

  • Trong khi đó cho vay DNNN chỉ tăng 3,2% so với đầu năm đạt 21.977 tỷ đồng, tương đương 14,2% tổng dư nợ.

  Theo phân loại ngành, chúng tôi nhận thấy tăng mạnh cho vay đối với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 25,6% so với đầu năm), xây dựng (tăng 25,2% so với đầu năm), cá nhân và kinh doanh hộ gia đình (tăng 29,5% so với đầu năm). Trong khi đó, tăng trưởng cho vay chậm hơn đối với ngành khai khoáng (tăng 19,3% so với đầu năm), nông nghiệp (tăng 16,5% so với đầu năm), kinh doanh và dịch vụ ô tô (tăng 10,4% so với đầu năm) và giảm cho vay ở các ngành vận tải, kho bãi (giảm 1,2% so với đầu năm), dịch vụ tiện ích (giảm 2,2% so với đầu năm); viễn thông (giảm 1,6% so với đầu năm) và BĐS (giảm 0,54% so với đầu năm).

  Cho vay ngắn hạn tăng mạnh hơn – Theo kỳ hạn:

  • Cho vay ngắn hạn tăng 18,6% so với đầu năm đạt 85.137 tỷ đồng.

  • Cho vay trung và dài hạn tăng 15,7% so với đầu năm đạt 88.686 tỷ đồng.

  Cho vay ngắn hạn chiếm 48,3% tổng dự nợ so với 47,6% vào cuối năm 2016.

  Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 8,6% so với đầu năm – đạt 211.578 tỷ đồng.

  • Tiền gửi của khách hàng cá nhân tăng 13,3% so với đầu năm.

  • Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp chỉ tăng 5,0% so với đầu năm.

  Cơ cấu tiền gửi trên phần nào giải thích thực tế rằng:

  • Tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,6% so với đầu năm.

  • Tiền gửi không kỳ hạn chỉ tăng 2,4% so với đầu năm.

  Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn vào cuối Q3 là 36,9% so với 39,2% vào cuối năm 2016.

  Hệ số LDR thuần là 83,3% – Hệ số LDR thuần tăng lên 83,3% từ 77,4% cuối năm 2016. Rõ ràng MBB đang tận dụng lợi thế hệ số LDR thấp trước đó để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở những phân khúc mang lại lãi suất cao như cho vay khách hàng cá nhân.

  Tỷ lệ NIM tăng 0,76% so với cùng kỳ lên 4,32% – chủ yếu nhờ lợi suất gộp tăng mạnh (tăng 0,71% so với cùng kỳ) trong khi đó chi phí cho vay giảm nhẹ (giảm 0,04% so với cùng kỳ).

  • Đối với các tài sản sinh lãi, lợi suất từ cho vay khách hàng tăng 0,91% lên 8,68% phần lớn nhờ tăng trưởng mạnh của cho vay khách hàng cá nhân với lãi suất cao hơn. Lợi suất trái phiếu cũng tăng 0,09% lên 6,51% nhờ tăng kỳ hạn của danh mục đầu tư trái phiếu mặc dù mặt bằng lợi suất trái phiếu có xu hướng giảm. Lợi suất gửi tiền liên ngân hàng cũng tăng 0,92% lên 3,4%.

  • Về nguồn vốn huy động, chi phí huy động khách hàng tăng nhẹ 0,02% lên 3,45%. Chi phí lãi giấy tờ có giá giảm 1,61% xuống còn 8,5%. MB đã phát hành hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong Q3 với lãi suất dao động từ 8%-8,4%, theo đó làm giảm bình quân chi phí lãi suất do 2.000 tỷ đồng trái phiếu còn lại là trái phiếu phát hành từ năm 2010 có lãi suất cao hơn, là 12%. Trong khi đó chi phí vay liên ngân hàng và các nguồn khác giảm với lãi suất bình quân giảm 1,14% còn 6,0%.

  MBB: Đã hoàn thành 88,3% KH LNTT cả năm, ước tính giá trị là 27.700đ
  Trong khi đó cho vay DNNN chỉ tăng 3,2% so với đầu năm đạt 21.977 tỷ đồng, tương đương 14,2% tổng dư nợ.

  Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 40% so với cùng kỳ, lên 7.973,5 tỷ đồng nhờ tỷ lệ NIM cải thiện mạnh, tăng trưởng tín dụng tốt và hệ số LDR tăng đáng kể.

  Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh – tăng 84,4% so với cùng kỳ lên 2.038,5 tỷ đồng nhờ:

  • Lãi thuần hoạt động dịch vụ đạt 1.036 tỷ đồng (tăng 125,6% so với cùng kỳ), gồm 343,4 tỷ đồng (tăng 59% so với cùng kỳ) từ dịch vụ thanh toán, 176 tỷ đồng (tăng 140%) từ dịch vụ chứng khoán, 268,2 tỷ đồng từ dịch vụ kinh doanh bảo hiểm. Lưu ý rằng MBB không ghi nhận lãi từ dịch vụ bảo hiểm trong kỳ trước đó do MIC mới trở thành công ty con của MBB từ Q4/2016 và MB Ageas bắt đầu hoạt động trong Q1/2017.

  • Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đạt 165,8 tỷ đồng (tăng 60,3%).

  • Lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối đạt 136,2 tỷ đồng (tăng 232%).

  • Và thu nhập khác là 643,4 tỷ đồng (tăng 55%)

  • Thu nhập cổ tức, góp vốn cổ phần là 57,1 tỷ đồng (giảm 33,8%).

  Theo đó, tổng thu nhập hoạt động tăng 47,2% so với cùng kỳ lên 10.012 tỷ đồng với 79,6% từ thu nhập lãi thuần và 20,4% từ thu nhập ngoài lãi.

  Chi phí hoạt động tăng 41,2% so với cùng kỳ, lên 4.074 tỷ đồng. Chủ yếu do chi phí lương thưởng nhân viên tăng 65,4% lên 2.105,3 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng 37% so với cùng kỳ. Trong năm nay, MBB có thêm hai mảng hoạt động kinh doanh mới, là bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng. Do đó chi phí hoạt động tăng cũng là điều hợp lý. Nhờ lợi nhuận hoạt động tăng mạnh hơn, hệ số CIR giảm nhẹ xuống 40,7% từ 42,2% năm 2016.

  Tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng theo đó tăng 51,6% so với cùng kỳ đạt 5.938 tỷ đồng.

  Tỷ lệ NPL gần như không đổi, là 1,33%. Số dư nợ xấu là 2.343,5 tỷ đồng; tăng 17,9% so với đầu năm, với nợ xấu đã xử lý trong kỳ là 1.024 tỷ đồng. Nếu bao gồm cả khoảng 900 tỷ đồng trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng, tỷ lệ nợ xấu gộp là 1,84%. Chúng tôi cũng lưu ý rằng Ngân hàng vẫn không phân loại các khoản cho vay đối với MBS theo chất lượng tài sản. Trong khi đó hệ số LLR là 87%, giảm từ 103% vào cuối năm 2016.

  Chi phí dự phòng tăng mạnh 71,7% so với cùng kỳ lên 1.936,1 tỷ đồng. Dự phòng cho vay khách hàng là 1.012 tỷ đồng (tăng 81,8% so với cùng kỳ) và dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC ước tính khoảng 745,6 tỷ đồng (tăng 52,4%).

  Với những biến động trên, LNTT đạt 4.002 tỷ đồng (tăng 43,5% so với cùng kỳ).

  Dự báo cho năm 2017 và hiện dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 40,9% đạt 5.144,4 tỷ đồng. Với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mới cộng với tỷ lệ NIM và thu nhập ngoài thuần cải thiện, chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo LNTT cho năm 2017 và hiện dự báo mức tăng trưởng là 40,9% đạt 5.144,4 tỷ đồng so với dự báo trước đó là LNTT tăng trưởng 29,1% đạt 4.713,5 tỷ đồng. Các giả định chính của chúng tôi bao gồm

  • Chúng tôi hiện giả định tín dụng tăng trưởng 20% đạt 180.885 tỷ đồng nhờ hệ số CAR cao, LDR thấp và nguồn khách hàng tốt.

  • Giả định huy động tăng trưởng 12% đạt 218.190 tỷ đồng do Ngân hàng chủ động tăng trưởng huy động chậm hơn để tăng tỷ lệ LDR và giúp cải thiện tỷ lệ NIM.

  • Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM cải thiện, tăng 0,65% lên 4,33%

  • Dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 36,8% và đạt 10.917 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi tăng 38,7% và đạt 2.603 tỷ đồng nhờ thu nhập từ HĐ dịch vụ tăng trưởng mạnh 93% đạt 1.317 tỷ đồng, thu nhập HĐ kinh doanh ngoại hối đạt 150 tỷ đồng, lãi từ chứng khoán kinh doanh đạt 200 tỷ đồng.

  • Chúng tôi ước tính chi phí hoạt động tăng 35,8% lên 5.669 tỷ đồng.

  • Do tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh nên chúng tôi giả định MBB sẽ tích cực trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC và cho vay khách hàng, theo đó tổng chi phí dự phòng là 2.705,5 tỷ đồng (tăng 33,3%).

  • Ước tính tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2017 là 1,2% sau khi xử lý 1.175,8 tỷ đồng nợ xấu (tương đương 0,65% tổng dư nợ cho vay).

  Theo đó chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.144,4 tỷ đồng, tăng trưởng 40,9%. EPS đạt 2.044đ; BVPS là 15.362đ, với P/B dự phóng là 1,47 lần.

  MBB: Đã hoàn thành 88,3% KH LNTT cả năm, ước tính giá trị là 27.700đ
  Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 40% so với cùng kỳ, lên 7.973,5 tỷ đồng nhờ tỷ lệ NIM cải thiện mạnh

  Dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 25,5% đạt 6.457,4 tỷ đồng. Dự báo LNTT đạt 6.457,4 tỷ đồng, tăng trưởng 25,5%. EPS đạt 2.421đ; BVPS là 16.483đ, với P/B dự phóng là 1,37 lần.

  Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei sẽ chính thức đi vào hoạt động dưới pháp nhân mới từ ngày 2/11/2017 nhưng vẫn giữ thương hiệu “MCredit”. Nhờ việc hợp tác này công ty tài chính tiêu dùng của MBB sẽ được bổ sung thêm chuyên môn về quy trình và sản phẩm.

  Ngành tài chính tiêu dùng tại Nhật Bản rất phát triển và đã xây dựng được nền tảng mạnh về quy trình và sản phẩm mà liên doanh mới có thể áp dụng. MBB đã và đang mở rộng sang mảng tài chính tiêu dùng, là mảng tăng trưởng mạnh nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay và đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và cạnh tranh.

  • Chúng tôi thấy Shinsei Bank đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng trong hơn 50 năm và với công ty con là Shinsei Financial, Shinsei Bank hiện đứng thứ 3 về cho vay tiêu dùng tại Nhật Bản.

  • Chi tiết về thương vụ hợp tác chưa được tiết lộ. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng cổ phần MCredit phải được định giá với P/B khoảng 3 lần (dựa trên thông tin trên thị trường về một số thương vụ tương tự). Và theo đó chúng tôi ước tính sơ bộ MBB sẽ lãi 490 tỷ đồng từ thương vụ này. MBB sẽ vẫn nắm cổ phần kiểm soát tại MB Shinsei (50% cổ phần) nên lãi từ thoái vốn sẽ được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối hợp nhất.

  • Dư nợ cho vay bán lẻ của MBB tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 40,3% trong 5 năm qua, với tỷ trọng trong tổng dư nợ tăng từ 13,7% vào năm 2011 lên 32,1% vào Q3/2017. Với MCredit, MBB muốn nhắm tới nhóm khách hàng cá nhân không đủ điều kiện nhận các khoản vay truyền thống ở ngân hàng.

  Quy mô một khoản vay của MCredit nhỏ, là đặc điểm chung ở các công ty tín dụng tiêu dùng, tối đa là 100 triệu đồng gồm cho vay mua xe máy, cho vay tiền mặt và cho vay mua đồ điện tử gia dụng. MBB kỳ vọng Shinsei sẽ hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực như hệ thống CNTT và quy trình cho vay, theo đó giúp MCredit kiểm soát rủi ro và tiết kiệm chi phí.

  Chúng tôi thấy rằng hiện MCredit đang cho vay với lãi suất rất cạnh tranh (30%) so với các đối thủ lớn khác (45-60%). MBB đặt mục tiêu MCredit sẽ phục vụ hàng triệu khách hàng và đóng góp 5-10% vào lợi nhuận hợp nhất trong 5 năm tới. Cuối Q3, dư nợ cho vay của MCredit vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ xấp xỉ 400 tỷ đồng.

  MBB sẽ tiếp tục tăng trưởng trên mức bình quân nhờ cơ cấu tài sản ưu việt và bộ máy lãnh đạo năng động. MBB hiện sở hữu 2,9% thị phần cho vay. Ngân hàng có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay các DNNVV được hỗ trợ từ nguồn huy động chi chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao hơn mức bình quân, đạt 37%.

  MBB vẫn luôn nghiêm ngặt trong các thủ tục cho vay và đã xử lý nợ xấu khá nhanh. Do đó, các hệ số an toàn của Ngân hàng luôn được đảm bảo, tạo điều kiện cho tín dụng tăng mạnh hơn so với hầu hết các ngân hàng đối thủ. Và với chi phí dự phòng sẽ không tăng mạnh, tăng trưởng tín dụng sẽ chuyển thành lợi nhuận. Chúng tôi nhận thấy các yếu tố thúc đẩy tăng tưởng trung hạn gồm:

  • Chúng tôi tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của cho vay trong hai năm tới là 18%.

  • Tỷ lệ NIM sẽ tăng 0,78% lên 4,46% vào cuối năm 2018.

  • Theo đó, tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của thu nhập lãi thuần là 22%.

  • Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của thu nhập ngoài lãi là 12%.

  • Và ước tính tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của dự phòng là 5%.

  • Và do đó tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của LNTT trong hai năm tới là 20%.

  MBB: Đã hoàn thành 88,3% KH LNTT cả năm, ước tính giá trị là 27.700đ
  Ngân hàng đang mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh

  Chúng tôi cho rằng cho đến năm 2019 MBB sẽ chưa cần phải tăng vốn cấp 1. Tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 hiện là khoảng 20%, do đó Ngân hàng vẫn nhiều dư địa cho phát hành thêm trái phiếu thứ cấp. Tuy nhiên, đến năm 2020 khi tất cả các ngân hàng phải tuân thủ yêu cầu Basel 2, chúng tôi dự báo MBB sẽ phải huy động vốn trên thị trường và tăng vốn cấp 1 thêm khoảng 10% trước cuối năm 2020.

  Tổng Giám đốc mới đã có sự khởi đầu nhiệm kỳ mới rất tốt, với kế hoạch tăng trưởng 24% LNTT cho năm nay và chúng tôi dự báo Ngân hàng sẽ vượt kế hoạch này và đẩy mạnh hoạt động với NĐT với nhiều thông tin được công bố hơn. Có vẻ như cũng sẽ có nhiều nỗ lực hơn trong thu hút NĐT nước ngoài bao gồm tìm kiến NĐT chiến lược. Theo đó, giá cổ phiếu đã tăng khoảng 70% so với đầu năm, xóa bỏ chênh lệch giữa định giá cổ phiếu MBB và bình quân ngành. Là ngân hàng có hoạt động kinh doanh chất lượng, chúng tôi tin rằng cổ phiếu MBB xứng đáng có định giá cao hơn bình quân ngành.

  Ước tính giá trị hợp lý ngắn hạn của cổ phiếu là 27.700đ, tương đương P/B dự phóng năm 2017 là 1,8 lần và giá trị hợp lý trong trung hạn là 33.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 2 lần. KQKD 9 tháng đầu năm vượt trội với triển vọng Q4 và năm 2018 vẫn rất khả quan.

  Mặc dù giá cổ phiếu đã tăng 70% so với đầu năm, chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu MBB vẫn còn rẻ so với chất lượng. Ngân hàng đang mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh. Theo đó chi phí tăng lên nhưng được bù đắp phần nào nhờ lợi suất cho vay tăng. MBB vẫn là một trong những ngân hàng có nền tảng căn bản tốt nhất nhờ tỷ lệ LDR tốt, hệ số CAR cao, và chất lượng tài sản tốt.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn