LTG: KQKD 9 tháng đầu năm của LTG thấp hơn kỳ vọng

LTG: KQKD 9 tháng đầu năm của LTG thấp hơn kỳ vọng

Lượt xem:1407 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • LTG đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 6.423 tỷ đồng (tăng 9,4% so với cùng kỳ) trong khi đó LNST đạt 234 tỷ đồng (giảm 16,3% so với cùng kỳ). Công ty mới chỉ hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và 40,7% kế hoạch LNST cả năm. Lợi nhuận giảm chủ yếu do: tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và chi phí tài chính tăng mạnh. 

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 40.460đ, tương đương P/E là 6,6 lần. Cho năm 2018, chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận đạt 4,9% trong khi đó dự báo LNST tăng trưởng 11% đạt 482 tỷ đồng trong năm 2019. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cùng với những thay đổi trong chính sách thúc đẩy bán hàng và đội ngũ bán hàng đã ảnh hưởng tiêu cực đến mảng thuốc bảo vệ thực vật trong 9 tháng đầu năm. Tuy vậy, mảng gạo tăng trưởng tốt dù chịu thuế nhập khẩu cao hơn ở thị trường Trung Quốc.

  Doanh thu tăng như vẫn thấp hơn kế hoạch – Doanh thu thuần đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 65% kế hoạch cả năm của công ty. Theo từng mảng :

  • Mảng thuốc bảo vệ thực vật đóng góp 51,6% doanh thu với 3.315 tỷ đồng (giảm 1,4% so với cùng kỳ) và chỉ hoàn thành 57,9% kế hoạch cả năm cho mảng này. Doanh thu giảm do: (1) mùa lũ đến trước 1 tháng khiến diện tích trồng lúa trong vụ Thu Đông bị thu hẹp, đặc biệt ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp, và (2) quá trình tái cơ cấu mảng thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến một số thay đổi ở chính sách bán hàng và đội ngũ bán hàng. Quá trình tái cấu trúc thường khá khó khăn.

  • Mảng gạo đóng góp 36,7% doanh thu đạt 2.358 tỷ đồng (tăng 29,3% so với cùng kỳ), hoàn thành 77,1% kế hoạch cả năm cho mảng này. Mảng gạo cho kết quả tốt trong 9 tháng đầu năm nhờ giá gạo xuất khẩu tăng với nhu cầu lớn từ Indonesia, Iraq, Hong Kong, Philippines và Malaysia.

  • Mảng giống cây trồng đóng góp 8,8% doanh thu, đạt 568 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ).

  • Mảng bao bì đóng góp 1,7% doanh thu, đạt 109 tỷ đồng (tăng 1,9% so với cùng kỳ).

  • Trong khi đó hoạt động xây dựng (không chủ chốt) bất ngờ tăng 78,4% so với cùng kỳ đạt 72 tỷ đồng.

  Mảng lúa gạo đóng góp 36,7% doanh thu đạt 2.358 tỷ đồng tăng 29,3% so với cùng kỳ

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm ở tất cả các mảng trừ mảng gạo – Lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1,1% so với cùng kỳ đạt 1.280 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 19,9% từ 21,6% trong cùng kỳ năm ngoái. Do tỷ suất lợi nhuận của mảng thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và bao bì giảm mặc dù tỷ suất lợi nhuận của mảng gạo tăng. Cụ thể hơn :

  • Lợi nhuận gộp của mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 16,8% so với cùng kỳ là 748 tỷ đồng do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 24,5% từ 28,3% trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận giảm do thay đổi trong hạch toán kế toán để phân loại lại một số chi phí khuyến mại thành chiết khấu bán hàng.

  • Mảng gạo tăng trưởng mạnh với lợi nhuận gộp đạt 105,4 tỷ đồng (tăng 388% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận cũng tăng lên 4,5% từ 1,2% trong 6 tháng đầu năm 2017.

  • Lợi nhuận gộp của mảng giống cây trồng tăng 2,5% so với cùng kỳ và đạt 134 tỷ đồng trong khi đó tỷ suất lơi nhuận gộp giảm xuống 23,6% từ 24,6% trong cùng kỳ năm ngoái do cách thức hạch toán mới liên quan đến chiết khấu bán hàng.

  Lỗ tài chính thuần tăng 48,5% so với cùng kỳ – lên 130 tỷ đồng so với 87,5 tỷ đồng trong năm ngoái do chi phí tài chính tăng 44,8% so với cùng kỳ lên 145 tỷ đồng (năm ngoái là 100 tỷ đồng). Chi phí tài chính tăng do công ty tăng vay nợ để tài trợ cho tồn kho tăng (tăng 22,7% so với cùng kỳ) và các khoản phải thu (tăng 25,4% so với cùng kỳ).

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng theo doanh thu – Chi phí bán hàng tăng 0,7% so với cùng kỳ lên 621,9 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 18,7% so với cùng kỳ lên 250 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 13,8% (cùng kỳ năm ngoái là 14,1%). Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là 234 tỷ đồng (giảm 16,3% so với cùng kỳ), theo đó tỷ suất LNST là 3,6% (cùng kỳ năm ngoái là 4,8%).

  Cho năm 2018, với KQKD 9 tháng đầu năm kém khả quan, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 9.405 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%) và  dự báo LNST  đạt 434,4 tỷ đồng (tăng trưởng 4,9%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Doanh thu thuần mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng 5% và đạt 5.415 tỷ đồng so với dự báo trước đó là tăng trưởng 9%.

  2. Doanh thu từ gạo tăng 15% lên 2.912,7 tỷ đồng so với dự báo trước đó là tăng trưởng 9%.

  3. Giữ nguyên dự báo doanh thu mảng giống cây trồng tăng trưởng 8% đạt 844,9 tỷ đồng trong khi đó doanh thu mảng bao bì đóng gói cũng tăng 10% đạt 167 tỷ đồng.

  4. Các mảng khác tăng trưởng 5-10%, tương tự như dự báo trước đó.

  5. Theo đó doanh thu thuần đạt 9.405 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%).

  6. Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 21,3% giảm nhẹ từ mức 21,7% năm trước, theo đó lợi nhuận gộp đạt 2.002 tỷ đồng (tăng trưởng 6,4%). Chủ yếu là do tỷ trọng lợi nhuận của mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm xuống 57,6% từ mức 59,4% trong năm 2017, trong khi mảng gạo đóng góp nhiều hơn là 31% (năm 2017 là 29%).

  7. Chi phí tài chính tăng 16% lên 140,5 tỷ đồng, tăng 4,1% so với dự báo trước đó.

  8. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm nhẹ xuống 13,8% từ 14,4% trong năm 2017 do một số chi phí khuyến mại được phân loại lại là chiết khấu bán hàng đồng thời chi phí bán hàng giảm.

  Theo đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 434,4 tỷ đồng (tăng trưởng 4,9%) và tỷ suất LNST là 4,6%. Theo đó EPS đạt 5.542đ; P/E dự phóng là 6,6 lần.

  Thuế nhập khẩu của Trung Quốc tăng ảnh hưởng đến mảng gạo – Từ ngày 1/7/2018, thuế nhập khẩu đối với gạo lức, gạo tấm, bột gạo mịn và bột gạo thô và gạo nhập khẩu từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ lần lượt là 50%, 50%, 5%, 40% và 5%. Trước đó, các sản phẩm được nhập khẩu theo TRQ và chịu mức thuế 1% đối với sản lượng trong hạn ngạch (sản lượng nhập khẩu luôn trong hạn ngạch cho phép). Đặc biệt là, thuế nhập khẩu đối với gạo nếp hiện là 50% thay vì 5% như trước đó. Với thực tế là 80% gạo xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc là gạo nếp, đây chính là tăng thuế. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với gạo của LTG trong những năm qua. Trung Quốc (và Hong Kong) chiếm khoảng 60% tổng sản lượng gạo xuất khẩu của LTG. Chúng tôi không thông tin cụ thể về danh mục gạo xuất khẩu để ước tính mức ảnh hưởng, tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm nay, LTG đã xuất khẩu 20,6 triêu tấn gạo sang Trung Quốc, xấp xỉ 1,1 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ trong khi đó tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 25%.

  Thuế nhập khẩu của Trung Quốc tăng ảnh hưởng đến mảng gạo của LTG

  Cho năm 2019, dự báo doanh thu thuần đạt 10.189 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%) và LNST của cổ đông ty mẹ đạt 482 tỷ đồng (tăng trưởng 11%). Giả định của chúng tôi là :

  1. Doanh thu thuần mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng 6% và đạt 5.740 tỷ đồng.

  2. Doanh thu từ gạo tăng 12% lên 3.263 tỷ đồng.

  3. Doanh thu mảng giống cây trồng tăng 10% đạt 929,4 tỷ đồng trong khi đó doanh thu mảng bao bì đóng gói cũng tăng 10% đạt 192,2 tỷ đồng.

  4. Các mảng khác tăng trưởng 5-10%.

  5. Theo đó doanh thu thuần đạt 10.189 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%).

  6. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 21,1%, theo đó lợi nhuận gộp đạt 2.148 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%).

  Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 13,8% Theo đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 482 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và tỷ suất LNST là 4,7%. Theo đó EPS đạt 6.208đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 5,9 lần.

  Chúng tôi hiện ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu LTG là 40.460đ tương đương P/E dự phóng là 6,6 lần dựa trên định giá bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực. Trong hai năm tới, tăng trưởng lợi nhuận của LTG sẽ ở mức khiêm tốn do công ty trong quá trình tái cấu trúc mảng thuốc bảo vệ thực vật hướng đến giảm tỷ trọng của mảng này. Hơn nữa, thuế nhập khẩu ở Trung Quốc tăng cũng ảnh hưởng đến mảng gạo trong ngắn hạn, tuy nhiên công ty sẽ dần chuyển đổi danh mục gạo xuất khẩu và/hoặc tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Trong khi đó mảng giống cây trồng tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng có quy mô nhỏ hơn.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn