HSG: Dự báo 2018 LNTT tăng trưởng 20,7% và LNST tăng trưởng 22,1%

HSG: Dự báo 2018 LNTT tăng trưởng 20,7% và LNST tăng trưởng 22,1%

Lượt xem:2146 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • HSG đã công bố BCTC Q1/2018 sát kỳ vọng với doanh thu thuần đạt 7.887 tỷ đồng (tăng 36,7% so với cùng kỳ) nhưng LNST chỉ đạt 333,4 tỷ đồng (giảm 24,3% so với cùng kỳ). Kết quả này sát với số ước tính công ty công bố tại ĐHCĐTN là 7.800 tỷ đồng doanh thu thuần và 332 tỷ đồng LNST.

  HSG đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và 24,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. Doanh thu tăng nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 14,1% so với cùng kỳ, đạt 420.055 tấn và giá bán bình quân tăng 19,8% so với cùng kỳ. Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HSG là 32.405đ, tương đương P/E dự phóng là 7,5 lần, tương đương cao hơn 40,8% so với thị giá.

  HSG: Dự báo 2018 LNTT tăng trưởng 20,7% và LNST tăng trưởng 22,1%
  HSG đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và 24,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm

   

  Dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 22,1%. KQKD Q1 không khả quan do cùng kỳ lợi nhuận đã đạt cao. Tuy nhiên từ quý tới lợi nhuận sẽ dễ tăng trưởng hơn vì theo chúng tôi triển vọng những tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ khả quan hơn nhiều. Tỷ suất lợi nhuận vẫn chịu sức ép giảm do công suất hoạt động của dây chuyền sản xuất CRC dùng nội bộ tăng khá từ tốn. Từ đó chi phí sẽ tăng lên cho tới khi công suất hoạt động của dây chuyền sản xuất CRC được cải thiện. Đây chỉ là vấn đề về thời gian. Chiến lược đầu tư nói chung của HSG cũng như HPG cho thấy câu chuyện tái cơ cấu ngành vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó cả 2 công ty tiếp tục giành thêm thị phần khi mở rộng công suất. NĐT cũng cần lưu ý những vấn đề mang tính ngắn hạn như các khoản phải thu và tồn kho cao.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp Q1 giảm xuống chỉ còn 14,9% so với mức 18,1% trong Q1 năm ngoái (cũng là mức cao hơn bình quân thông thường) – Công ty công bố lợi nhuận gộp đạt 1.181,2 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8%) với tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đạt 14,9%. Điều này chủ yếu là do:

  · Lợi nhuận Q1 năm ngoái ở mức cao do tỷ suất lợi nhuận cao, là 18,1%.

  · Giá nguyên liệu đầu vào tăng cộng với sự thiếu hụt trong công suất của dây chuyền sản xuất CRC khiến công ty tiếp tục phải mua thêm từ bên ngoài.

  Vào đầu năm tài chính 2018 của HSG, công ty đã đưa dây chuyền CRC mới đi vào hoạt động với công suất 400.000 tấn/năm tại Nghệ An (vào tháng 10/2017). Và trong thời gian đầu công suất hoạt động của dây chuyền vẫn thấp và công ty tiếp tục phải thuê sản xuất ngoài CRC khiến tỷ suất lợi nhuận bị ảnh hưởng. Từ Q2 năm nay, công suất sản xuất CRC sẽ tăng lên giúp giảm lượng mua ngoài, từ đó giúp tỷ suất lợi nhuận tăng.

  Công suất sản xuất CRC của công ty hiện là 1,6 triệu tấn/năm trong khi công suất sản xuất tôn mạ theo thiết kế là 2,2 triệu tấn/năm. Đến cuối năm, công ty sẽ nâng thêm công suất sản xuất CRC tại nhà máy Bình Định thêm 400.000 tấn/năm. The đó HSG sẽ tự túc được toàn bộ nhu cầu CRC và đây sẽ là mấu chốt giúp nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong năm.

  Chi phí bán hàng & quản lý là 630,6 tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ) và bằng 7,9% doanh thu thuần – Trong khi cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ này là 8,8%. Trong đó, chi phí bán hàng là 420,7 tỷ đồng (tăng 33,8% so với cùng kỳ) do chi phí vận chuyển tăng mạnh 78,6%. Chi phí vận chuyển có liên quan đến hoạt động thuê sản xuất CRC ngoài trong tháng 10 và tháng 11/2017. Ngoài ra, chi phí nhân công cũng tăng 29,7% trong khi các chi phí thuê ngoài khác cũng tăng 65%. Chi phí quản lý tăng nhẹ 7,5% so với cùng kỳ lên 209,9 tỷ đồng do phí quản lý không tăng trong khi chi phí khác tăng khoảng 15-20%.

  Công ty hạch toán 172,8 tỷ đồng lỗ tài chính thuần trong khi cùng kỳ năm ngoái là 73,2 tỷ đồng – Doanh thu HĐ tài chính tăng 7,2% so với cùng kỳ lên 13,4 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 186,2 tỷ đồng từ 85,7 tỷ đồng trong Q1/2017. Điều này là do chi phí lãi vay tăng mạnh lên 171 tỷ đồng (tăng 164,3% so với cùng kỳ). Tổng vay & nợ thuê tài chính đạt mức kỷ lục là 17,06 nghìn tỷ đồng (tăng 44% so với đầu năm), trong đó:

  · Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên 13,92 nghìn tỷ đồng từ 9 nghìn tỷ đồng vào đầu năm tài chính. Chúng tôi được biết chủ yếu tiền vay dùng làm vốn lưu động.

  · Vay & nợ thuê tài chính dài hạn tăng dần lên 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

  Do đó LNST giảm còn 333,4 tỷ đồng (giảm 24,3% so với năm 2016) – do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và lỗ tài chính thuần tăng. LNTT là 401,7 tỷ đồng (giảm 22% so với năm 2016).

  Chúng tôi cũng lưu ý một số thay đổi ở các khoản mục khác trên BCTC như sau;

  · Phải thu tăng mạnh lên 1.858 tỷ đồng (tăng 61,85% so với đầu năm) – chủ yếu do mở rộng mạnh mẽ hệ thống phân phối bán lẻ gần đây. Tuy nhiên, phải thu dự báo sẽ giảm trước Tết do lương thưởng của bộ phận bán hàng một phần dựa trên phần phải thu còn lại. Phải thu từ các đối tác liên quan cũng tăng mạnh lên 253,6 tỷ đồng từ 485 tỷ đồng vào đầu năm.

  · Trả trước cho người bán tăng gấp 3 lần từ 349 tỷ đồng vào đầu năm lên 965 tỷ đồng. Do mua thêm máy móc mới và tăng mua nguyên vật liệu.

  · Tồn kho là 9.332 tỷ đồng (tăng 4,8% so với đầu năm) từ 8.808 tỷ đồng vào đầu năm 2018. Do giá nguyên vật liệu cao hơn đồng thời tăng công suất.

  Dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 22,1% – Dự báo công ty sẽ đạt doanh thu thuần 31.668 tỷ đồng (tăng trưởng 21,1%) và LNST đạt 1.626 tỷ đồng (tăng trưởng 22,1%). Các giả định của chúng tôi gồm:

  · Sản lượng tiêu thụ sẽ đạt khoảng 1.824.186 tấn thành phẩm, (tăng trưởng 17%), trong đó sản lượng tôn và ống thép tiêu thụ lần lượt là 1.355.247 tấn (tăng trưởng 18,1%) và 424.202 tấn (tăng trưởng 13%). Chúng tôi cũng dự báo sản lượng tiêu thụ ống nhựa là 44.738 tấn (tăng trưởng 25%).

  · Dự báo giá bán bình quân sẽ tăng 3,5% lên 17,5 triệu đồng/tấn nhờ giá bán từng sản phẩm đều tăng.

  · Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhờ quản lý chi phí tồn kho tồn tốt hơn và giảm gia công ngoài CRC. Dự báo lợi nhuận gộp đạt 5.555 tỷ đồng (tăng trưởng 25,7%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 17,5% tăng từ 16,9% trong năm 2017.

  · Lỗ tài chính thuần tăng lên 650,7 tỷ đồng từ mức lỗ 535,3 tỷ đồng trong năm 2017 do chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá tăng 40,6%. Thu nhập tài chính tăng lên 170 tỷ đồng (tăng trưởng 216%) nhờ ghi nhận 100-120 tỷ đồng từ Cảng Quốc tế Hoa Sen – Gemadept trong 6 tháng đầu năm 2017.

  · Chi phí bán hàng & quản lý dự báo là 2.977 tỷ đồng (tăng 28,6%) và chiếm 9,4% doanh thu thuần (năm 2017 tỷ lệ này là 8,8%) để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

  · Cuối cùng, dự báo LNTT và LNST năm 2018 lần lượt là 1.983 tỷ đồng (tăng trưởng 20,7%) và 1.626 tỷ đồng (tăng trưởng 22,1%). Dựa trên tổng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, EPS 2018 là 4.321đ, theo đó P/E dự phóng là 5,94 lần.

  HSG: Dự báo 2018 LNTT tăng trưởng 20,7% và LNST tăng trưởng 22,1%
  Chi phí bán hàng & quản lý dự báo là 2.977 tỷ đồng (tăng 28,6%) và chiếm 9,4% doanh thu thuần 

  HSG có thể sẽ hạch toán lợi nhuận không thường xuyên trong năm nay – HSG có thể sẽ hạch toán lợi nhuận không thường xuyên trong năm nay, cụ thể là:

  (1) Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept – Hai tuần trước, HSG đã ký hợp đồng chính thức với người mua. Năm ngoái, công ty đã ký biên bản ghi nhớ và nhận 10% tiền đặt cọc. Công ty dự kiến sẽ hạch toán khoản lãi khoảng 110 tỷ đồng trong Q2/2018.

  (2) Công ty đang tìm kiếm người mua cho 3 dự án BĐS tại quận 2 và quận 9, TP HCM. Khu đất rộng 969 m2 tại đường Trần Não, quận 2 được định giá là 180 tỷ đồng trong khi giá gốc chỉ là 70 tỷ đồng. Công ty còn dự kiến bán 2 khu đất tại quận 9 (Phước Long B với diện tích 8.000 m2 và Hoa Sen Riverview với diện tích 15.000 m2) trong năm nay. Công ty đã đầu tư khoảng 45 tỷ đồng vào mỗi dự án.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.405đ, tương đương P/E dự phóng là 7,5 lần, tương đương cao hơn thị giá hiện tại 40,8%. Định giá cổ phiếu hiện rất hấp dẫn với P/E dự phóng 2018 là 5,3 lần. Yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu ngắn hạn là việc ghi nhận 100-120 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept, dự kiến trong Q2 năm nay bên cạnh đó là lợi nhuận không thường xuyên khác từ thoái vốn tại các dự án BĐS ở Quận 2 và Quận 9.

  Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng mức tồn kho lớn, phải thu cao và một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp là những điểm lo ngại trong hiện tại. Bên canh đó chúng tôi nhận thấy công ty liên tục mở rộng công suất đối với các sản phẩm chủ chốt và sản lượng mới được tiêu thụ tốt trên thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng HSG, cùng với HPG sẽ từng bước tái cơ cấu thị trường vốn phân mảnh này và thậm chí cả hai công ty cũng đang mở rộng thêm công suất cho tôn mạ.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn