HDB: Đà tăng trưởng của HDB sau khi sáp nhập với PGBank là rất lớn

HDB: Đà tăng trưởng của HDB sau khi sáp nhập với PGBank là rất lớn

Lượt xem:2159 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM- HDB vừa công bố tài liệu chính thức xin ý kiến cổ đông về việc phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm đẩy mạnh vốn cấp 2. Chúng tôi cho rằng đây là thông tin tích cực cho sự phát triển dài hạn của Ngân hàng. 

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu trong năm 2018 là 40.000đ (P/B dự phóng 2018 là 2,5 lần) và mức giá mục tiêu trong 12 tháng tới là 47.000đ (P/B dự phóng 2019 cũng là 2,5 lần).Chúng tôi dự báo LNTT năm 2018 đạt  4.157 tỷ đồng (tăng trưởng 73,01%) và dự báo LNTT hợp nhất năm 2019 tăng trưởng 36,12% đạt 5.654 tỷ đồng. Ngân hàng đề xuất huy động tối đa 300 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi để đẩy mạnh hệ số CAR trước năm 2020, thời hạn cuối cùng cho việc áp dụng tính tỷ lệ an toàn vốn theo Basel 2 đối với ngành ngân hàng. Đây là động thái đúng lúc do trong năm tới nhiều ngân hàng cũng có kế hoạch huy động vốn từ thị trường. Với khả năng sẽ hoàn thành việc sáp nhập với PGBank, HDB sẽ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn nhiều so với các ngân hàng khác trong năm nay. Điều này cho phép Ngân hàng duy trì mức tăng trưởng mạnh, là điểm nổi bật của HDB trong những năm gần đây.

  Thời hạn cuối cho việc áp dụng tính tỷ lệ an toàn vốn theo Basel 2 đối với ngành ngân hàng là 2020

  Đơn vị tư vấn chính cho đợt phát hành có thể là BNP và DB (cùng đơn vị tư vấn cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của VJC). Thị trường đồn đoán rằng HDB có thể đã tìm được một số người mua tiềm năng cho đợt phát hành này và đây được xem là phương án tốt hơn để cải thiện hệ số CAR so với phương án bán số cổ phiếu quỹ mà trước đó sẽ được Ngân hàng mua lại như một phần từ thương vụ sáp nhập với PGB (113,7 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 200 triệu USD tính theo thị giá hiện tại cổ phiếu HDB). Hiện không có thông tin cụ thể về lãi suất coupon và giá chuyển đổi, tuy nhiên NĐT có thể tham chiếu với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của VJC trước đó, cụ thể VJC đã phát hành khoảng 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với lãi suất coupon thấp hơn 4%/ năm, thanh toán lãi 6 tháng một lần và giá chuyển đổi được tính bằng thị giá cổ phiếu + phần chênh.

  Và HDB có thể sẽ khóa room ở mức 30% đối với phần vốn mới phát hành để sáp nhập PGBank (tương ứng với 90 triệu cổ phiếu) nhằm đảm bảo có đủ room ngoại phục vụ cho việc chuyển đổi trong tương lai. Hiện room còn lại của HDB là 24,36 triệu cổ phiếu (tương đương 2,48% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại).

  Do NHNN đã chấp thuận về mặt nguyên tắc kế hoạch sáp nhập giữa HDBank và PGBank vào ngày 10/9/2018 nên  dự báo LNTT chúng tôi đưa ra  cho năm 2018 đạt 4.157 tỷ đồng (tăng trưởng 73,01%). Dự báo của chúng tôi đã bao gồm cả đóng góp từ PGBank (LNTT của PGBank trong 6 tháng đầu năm là 98 tỷ đồng). Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của HDB sẽ cao hơn sau khi sáp nhập. Hiện chúng tôi vẫn sử dụng các số liệu so sánh so với cùng kỳ là số liệu của HDBank trước khi sáp nhập (không bao gồm PGBank). Theo đó, chúng tôi ước tính BVPS sau khi sáp nhập là 13.599đ (sau khi mua lại cổ phiếu quỹ theo phương án trong đề án M&A), EPS là 2.841đ, ROAE là 19% còn ROAA là 1,49% (so với 20% và 1,6% trong dự báo ban đầu). Tại thị giá hiện tại, P/B dự phóng là 2,4 lần và P/E là 11,2 lần.

  Tại năm sau năm 2019, chúng tôi dự báo LNTT hợp nhất tăng trưởng 36,12% đạt 5.654 tỷ đồng với giả định của chúng tôi cho HDB sau khi sáp nhập như sau:

  1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 20% so với năm 2018 và đạt 201 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng của HDB tăng trưởng 20% đạt 188 nghìn tỷ đồng và của HDSaison tăng trưởng 20% đạt 13,03 nghìn tỷ đồng.

  2. Chúng tôi dự báo tiền gửi khách hàng tăng trưởng 17% đạt 206 nghìn tỷ đồng và hoàn toàn là từ HDBank.

  3. Do đó, hệ số LDR thuần của HDB dự báo tăng lên 91% từ 89% trong năm 2018.

  4. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM là 5,06% từ 4,68% chủ yếu nhờ tỷ lệ NIM tại HDBank tăng. Trong khi đó, chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tại HDSaison sẽ giảm nhẹ xuống 27% từ 28% trong năm 2018.

  5. Do đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 26,42% đạt 12.328 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần của HDBank tăng trưởng 31,68% đạt 8.561 tỷ đồng và của HDSaison tăng trưởng 15,90% đạt 3.767 tỷ đồng.

  6. Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng chỉ 3% đạt 1.883 tỷ đồng. Cả HDBank và HDSaison đều đạt tăng trưởng mạnh lãi thuần hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên, thu nhập từ kinh doanh trái phiếu sẽ đóng góp không đáng kể cho HDBank như trong năm 2018 (chúng tôi giả định đóng góp từ dòng thu nhập này trong năm 2019 là 305 tỷ đồng so với 620 tỷ đồng trong năm 2018).

  7. Chi phí hoạt động tăng vừa phải 12,37% so với năm 2018 lên 6.261 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoạt động của HDB sẽ tăng 12% lên 3.890 tỷ đồng và của HDSaison tăng 13% lên 2.371 tỷ đồng.

  8. Do đó, hệ số CIR là 44% (năm 2018 là 48%). Đối với HDBank, hệ số CIR là 38,24% (năm 2018 là 42,83%) và đối với HDSaison, hệ số CIR là 55,70% (năm 2018 là 57%).

  9. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng 24,04% lên 2.296 tỷ đồng. HDBank sẽ trích lập 1.437 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 28,15%), chủ yếu do phần trái phiếu VAMC vẫn cao sau khi sáp nhập PGBank. Trong khi đó HDSaison trích lập 859 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 17,73%).

  10.Theo đó, LNTT hợp nhất dự báo đạt 5.654 tỷ đồng (tăng trưởng 36,01%). HDB sẽ đóng góp 4.847 tỷ đồng (tăng trưởng 37,88%; bao gồm cả cổ tức từ HDSaison) và HDSaison đóng góp 1.026 tỷ đồng (tăng trưởng 22,02%).

  Theo đó, BVPS của HDB sẽ là 15.692đ với EPS là 2.937đ. ROAE là 22,4% và ROAA là 1,75%. Ở thị giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/B dự phóng năm 2019 là 2,1 lần và P/E dự phóng là 11 lần.

  Dự báo LNTT hợp nhất năm 2019 tăng trưởng 36,12% đạt 5.654 tỷ đồng

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu trong năm 2018 là 40.000đ (P/B dự phóng 2018 là 2,5 lần) và mức giá mục tiêu trong 12 tháng tới là 47.000đ (P/B dự phóng 2019 cũng là 2,5 lần). Định giá của chúng tôi dựa trên P/B hiện tại bình quân ngành là 2,1 lần. Chúng tôi cho rằng HDBank xứng đáng với mức định giá cao hơn bình quân nhờ triển vọng đầy hứa hẹn của mảng khách hàng cá nhân trong khi đó Ngân hàng cũng rất thành công trong kiểm soát chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng thấp. Đà tăng trưởng của HDBank, đặc biệt là sau khi sáp nhập với PGBank vẫn còn rất lớn. Sau sáp nhập, HDBank có thể được cấp hạn mức tín dụng cao hơn cộng với lợi ích khổng lồ từ hệ thống bán lẻ rộng khắp của Tập đoàn PLX. Và mặc dù có thể tăng trưởng chậm lại một chút, nhưng HDSaison vẫn sẽ duy trì tăng trưởng lợi nhuận ở mức vừa phải và đóng góp từ 20%-30% cho tổng lợi nhuận chung. Cả ngân hàng mẹ và công ty con đều rất thận trọng đối với rủi ro và điều này đảm bảo cho mức tăng trưởng ổn định trong tương lai. Chúng tôi lưu ý rằng HDBank là NHTMCP duy nhất hiện còn room.

  —————————

  Vũ Hồng Phương – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0935.315.686

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn