GMD: Lãi bất thường 2.500 tỷ đồng, trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 85%

GMD: Lãi bất thường 2.500 tỷ đồng, trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 85%

Lượt xem:4974 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • CTCP Gemadept – GMD thông báo vào ngày 1/10/2017, công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con và khoản đầu tư tài chính, cụ thể như sau:

  – Bán 50,9% cổ phần tại Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding.

  – Bán 50,9% cổ phần tại Công ty TNHH Tiếp vận Gemadept Holding.

  – Bán 15% cổ phần còn lại tại Công ty TNHH CJ Việt Nam.

  Chúng tôi ước tính GMD sẽ ghi nhận lãi ít nhất 2.500 tỷ đồng từ ba thương vụ này trong Q4/2017. Nhờ vậy, triển vọng lợi nhuận năm 2017 được cải thiện đáng kể. Chủ yếu là nhờ giá trị chuyển nhượng cao hơn dự báo của chúng tôi.

  GMD: Lãi bất thường 2.500 tỷ đồng, trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 85%
  Chúng tôi ước tính GMD sẽ ghi nhận lãi ít nhất 2.500 tỷ đồng từ ba thương vụ này trong Q4/2017

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 50.728đ, tương đương PE là 6,5 lần. Dự báo LNST năm 2017 sẽ tăng trưởng 492% và sau đó giảm 80% trong năm 2018. GMD sẽ ghi nhận lợi nhuận bất thường lớn trong năm nay nhờ lãi từ chuyển nhượng cổ phần. Chúng tôi dự báo LNST năm 2017 với khả năng ghi nhận khoảng 2.603 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn. Nhờ vậy công ty có thể thực hiện trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 85% mệnh giá (8.500đ/cp). Trong khi đó, mảng kinh doanh cảng biển và logistic chủ chốt vẫn tăng trưởng ổn định nhờ gia tăng công suất. Và đây là tâm điểm hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của công ty. Khả năng các cổ đông chủ chốt hiện hữu sẽ thoái vốn với mức giá cao trong 12-18 tháng tới là rất lớn.

  Công ty đã bán cổ phần lớn tại Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Công ty TNHH Gemadept Logisitc Holding và lãi khoảng 2.400 tỷ đồng. Công ty thông báo vào ngày 1/10/2017, công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng 50,9% cổ phần tại Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding và Công ty TNHH Tiếp vận Gemadept Holding. NĐT mua lại cổ phần ở hai công ty này là Công ty CJ Logisitc.

  Chúng tôi nhắc lại rằng, trong ĐHĐCĐTN 2016, GMD cho biết người mua đã đề xuất mức giá 127 triệu USD để mua lại 50,9% cổ phần ở hai công ty trên. GMD cũng cho biết nếu thương vụ thành công, toàn bộ lợi nhuận sẽ được dùng để trả cổ tức tiền mặt đặc biệt với tỷ lệ 85% mệnh giá, tương đương 8.500đ/cp. Do đó, sau khi bù trừ chi phí, chúng tôi ước tính hai thương vụ này có thể thu về khoản lãi khoảng 2.400 tỷ đồng.

  Công ty đã bán 50,9% cổ phần tại Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding, là công ty thuộc sở hữu 100% của GMD. Đây là công ty mới được thành lập vào ngày 3/7 năm nay. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải trước đó do công ty mẹ vận hành. Chúng tôi ước tính mảng vận tải tạo doanh thu khoảng 800 tỷ đồng, tương đương 21% doanh thu thuần của GMD nhưng đóng góp lợi nhuận dường như không đáng kể.

  Công ty đã bán 50,9% cổ phần tại Công ty TNHH Gemadept Logistic Holding. GMD sở hữu 100% cổ phần của công ty này. Đây là một công ty mới khác và được thành lập vào ngày 28/7 năm nay để thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiếp vận trước đó do Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept vận hành với 100% sở hữu của GMD và có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

  GMD: Lãi bất thường 2.500 tỷ đồng, trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 85%
  GMD đã bán 50,9% cổ phần tại Gemadept Logistic Holding, chuyên vận hành kho bãi, vận chuyển hàng hóa và xử lý thông quan.

  Công ty này vận hành kho bãi, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hoá nội địa và xử lý thông quan. Chúng tôi ước tính, trong mảng logistic đã đóng góp khoảng 1.185 tỷ đồng, tương đương 32% doanh thu thuần của GMD và 65 tỷ đồng, tương đương 15% LNST của GMD. Chúng tôi ước tính EPS 2016 là khoảng 3.255đ/cp.

  Công ty đã bán 15% cổ phần còn lại tại CJ Vietnam Limited Company và ghi nhận lãi 102 tỷ đồng. Cũng trong ngày 1/10/2017, công ty thông báo đã ký hợp đồng chuyển nhượng 15% cổ phần còn lại tại CJ Vietnam Limited Company, là công ty sở hữu tòa nhà Gemadept Tower. Người mua là công ty CJ O Shopping Co. Ltd.

  – Trước đó vào năm 2014, GMD đã bán 85% cổ phần tại Gemadept Tower cho CJ Group. Giá trị thương vụ này là 45 triệu USD, tương đương 936 tỷ đồng.

  – Giá trị sổ sách của 85% cổ phần này trên BCTC của GMD là 215 tỷ đồng, theo đó LNTT thu về từ thương vụ này lên tới 617 tỷ đồng ghi nhận cho năm 2014.

  – Trong năm 2014, khi GMD bán 85% cổ phần tại Gemadept Tower cho CJ.

  – CJ có quyền mua tiếp 15% cổ phần còn lại với giá tối thiểu bằng mức giá mua 85% cổ phần trước đó hoặc giá trị tối thiểu là cho 15% là 140 tỷ đồng• Giá trị số sách hiện tại của 15% cổ phần còn lại tại CJ Vietnam Limited Company là 38 tỷ đồng.

  Do đó, chúng tôi ước tính lợi nhuận từ phần cổ phần còn lại này là 102 tỷ đồng.

  Cho năm 2017, dự báo LNST tăng trưởng 492%, dự báo doanh thu năm 2017 từ 3.899 tỷ đồng (tăng trưởng 4%) xuống 3.333 tỷ đồng và điều chỉnh tăng dự báo LNST từ 609 tỷ đồng (tăng trưởng 39%) lên 2.599 tỷ đồng. GMD thoái vốn nhiều hơn so với giả định chỉ thoái 49% trước đây của chúng tôi nên làm thay đổi cách hạch toán lãi phát sinh, theo đó lãi từ thoái vốn sẽ được hạch toán trực tiếp vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2017 đạt 3.197 tỷ đồng (tăng trưởng 567%) trong khi LNST đạt 2.599 tỷ đồng (tăng trưởng 492%) do tỷ suất thuế TNDN tăng từ 8,6% lên 18,7%. HSC dự báo EPS năm 2017 là 7.777đ, theo đó P/E dự phóng là 5,79 lần.

  Cho năm 2018, HSC dự báo LNST giảm 80% do không còn lãi từ thoái vốn. Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 2.042 tỷ đồng (giảm 40%) và LNST đạt 520 tỷ đồng (giảm 80%). Chúng tôi dự báo LNTT năm 2018 đạt 602 tỷ đồng (giảm 81%) trong khi LNST đạt 504 tỷ đồng (giảm 81%). Dự báo EPS năm 2018 đạt 1.487đ; tương đương P/E dự phóng là 30,3 lần.

  GMD: Lãi bất thường 2.500 tỷ đồng, trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 85%
  GMD có cảng Nam Hải Đình Vũ là cảng biển lớn nhất tại Hải Phòng với tổng công suất là 2,55 triệu Teu/năm

  Sau khi thoái vốn, mảng cảng biển sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn, sau khi thoái vốn, chúng tôi cho rằng GMD sẽ: Giữ trên 51% cổ phần ở mảng cảng biển; Thoái vốn toàn bộ khỏi mảng cao su; Giảm tỷ lệ sở hữu ở mảng logistic xuống còn 49%; Về mảng BĐS, GMD cũng đang tìm người mua; Chúng tôi tin tưởng rằng đây là chiến lược phù hợp cho GMD; Mảng cảng biển là mảng có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất, bình quân khoảng 40%.

  Ngoài ra nhờ cảng Nam Hải Đình Vũ, GMD sẽ trở thành doanh nghiệp kinh doanh cảng biển lớn nhất tại Hải Phòng với tổng công suất là 2,55 triệu Teu/năm. Ngoài ra khi cảng Gemalink đi vào hoạt động, GMD sẽ trở thành doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với tổng công suất là 7,05 triệu Teu/năm.

  Vị thế đầu ngành của GMD giúp thu hút khách hàng và có được điều khoản tốt khi ký hợp đồng. Cảng của GMD chủ yếu xử lý hàng nhập khẩu như hàng tư liệu sản xuất & nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp FDI (không phải là doanh nghiệp CNTT) như máy móc, sợi, vải và chất dẻo. Đối với hàng hóa xuất khẩu, cảng của GMD chủ yếu xử lý hàng may mặc, giày dép và đồ gỗ.

  Mặc dù tăng trưởng lượng hàng container qua cảng có sự suy giảm nhẹ kể từ khi TPP thất bại, thì chúng tôi vẫn lạc quan về cả triển vọng khu vực FDI và triển vọng ngành dệt may & giày dép vì chúng tôi tin rằng:

  – Việt Nam vẫn có lợi thế cạnh tranh ở những lĩnh vực này.

  – Hiệp định FTA với EU có hiệu lực từ năm 2018.

  – Một hiệp định FTA với Mỹ sẽ được ký kết trong 24 tháng tới.

  – Quá trình đàm phán các thỏa thuận khu vực như RCEP tiến triển tốt và sẽ hoàn tất.

  GMD: Lãi bất thường 2.500 tỷ đồng, trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 85%
  Đóng cửa phiên 03/10, GMD giảm nhẹ về mốc 43.900đ/cp, thấp hơn rất nhiều so với định giá cơ bản là 50.728đ

  Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng gộp bình quân hàng năm của doanh thu thuần sẽ đạt 14% còn LNST sẽ đạt 25% trong giai đoạn 2018-2020. Chúng tôi dự báo đến năm 2020, doanh thu thuần của GMD sẽ đạt 2.689 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và LNST đạt 873 tỷ đồng (tăng trưởng 26%). Dự báo này dựa trên giả định là lượng hàng container qua cảng sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 16%/năm.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 50.728đ, tương đương P/E 6,5 lần. Nhiều khả năng KQKD của GMD sẽ đạt kỷ lục trong năm nay nhờ công ty bán một số tài sản có lãi. Trong khi đó, các mảng chủ chốt là cảng biển và logistic đều tăng trưởng ổn định. Chiến lược thoái vốn là cần thiết và tích cực giúp công ty tập trung trở lại vào hoạt động kinh doanh chính; tập trung vào mảng cảng biển với tỷ suất lợi nhuận gộp cao. Triển vọng cổ đông chủ chốt hiện nay thoái vốn với giá cao trong 12-18 tháng tới là rất cao.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn