DHG: KQKD 9 tháng đầu năm LNST tăng 5,7% so với cùng kỳ

DHG: KQKD 9 tháng đầu năm LNST tăng 5,7% so với cùng kỳ

Lượt xem:1378 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • DHG công bố KQKD 9 tháng đầu năm kém khả quan với doanh thu thuần là 2.710 tỷ đồng, (tăng 3,9% so với cùng kỳ) và LNTT là 496,2 tỷ đồng (giảm 3,4% so với cùng kỳ). Lợi nhuận giảm tương đối phản ánh cơ cấu danh mục sản phẩm kém hiểu quả.

  Tin KQKD 9 tháng đầu năm. DHG công bố KQKD thấp hơn kỳ vọng. Chủ đề M&A giúp hỗ trợ giá cổ phiếu. Tỷ suất lợi nhuận giảm cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tuy nhiên dù LNTT giảm 3,4%, LNST vẫn tăng 5,7% so với cùng kỳ, đạt 497,8 tỷ đồng, nhờ công ty được nhận ưu đãi về thuế TNDN. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 103.000đ/cp, tương đương P/E dự phóng 2018 là 20 lần.

  Điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng LNTT năm 2017 của DHG xuống 1.8% và dự báo tăng trưởng LNTT năm 2018 là 6,77%. KQKD 9 tháng đầu năm kém khả quan do doanh thu thuốc tự sản xuất giảm. Điều này phản ánh hiệu quả của chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân đặc biệt là tại khu vực nông thôn sau những chương trình khuyến khích của Chính phủ cùng với mốt số thay đổi trong chính sách đầu thầu thuốc vào bệnh viện trong thời gian qua là cho kênh ETC có những bước tang trưởng tốt hơn so với kênh OTC.

  DHG: KQKD 9 tháng đầu năm LNST tăng 5,7% so với cùng kỳ
  DHG: KQKD 9 tháng đầu năm LNST tăng 5,7% so với cùng kỳ

  Như vậy việc mở rộng doanh thu của kênh phân phối ETC đang được đánh đổi với một phần tiêu thụ qua kênh OTC. Điều này ảnh hưởng đến các công ty dược phẩm như DHG do sự phụ thuộc vào kênh phân phối OTC. Quá trình đề xuất nới room và khả năng M&A vẫn theo đúng tiến độ mặc dù thời gian cụ thể phụ thuộc vào lộ trình thoái vốn của SCIC tại đây.

  Doanh thu từ thuốc tự sản xuất giảm nhẹ trong 9 tháng đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu từ thuốc tự sản xuất đạt 2.093 tỷ đồng (giảm 0,7% so với cùng kỳ), đóng góp chỉ 77,2% doanh thu thuần so với tỷ lệ 80,7% trong cùng kỳ năm ngoái.

  • Theo IMS, tiêu thụ thuốc ở Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó:

  – Doanh thu qua OTC hay kênh nhà thuốc giảm 5%.

  – Doanh thu trên kênh ETC hay kênh bênh viện tăng 12% so với cùng kỳ (nhờ những thay đổi về quy định đầu thầu).

  Sản phẩm của DHG chủ yếu được phân phối qua kênh OTC. Trong 9 tháng đầu năm:

  – Doanh thu từ kênh OTC đóng góp 90% doanh thu thuần và chỉ tăng 3%-4% so với cùng kỳ.

  – Doanh thu từ kênh ETC đóng góp 10% doanh thu thuần và thực tế là không đổi so với cùng kỳ.

  • Những thay đổi trong ban điều hành trong thời gian gần đây có thể cũng ảnh hưởng đến KQKD của công ty.

  Doanh thu của mảng thương mại tăng 23,7% so với cùng kỳ, đạt 577,7 tỷ đồng và đóng góp 21,3% doanh thu thuần từ mức 17,9% trong 9 tháng cuối năm ngoái. Chủ yếu do doanh thu phân phối MSD và Eugica tăng mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng công ty sẽ ngừng hoạt động thương mại trong năm tới khi điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Thay đổi này là để công ty nới room cho NĐTNN.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do cơ cấu danh mục sản phẩm kém hiệu quả. Công ty báo đạt lợi nhuận gộp 1.219 tỷ đồng (giảm 3,2% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,9% (cùng kỳ năm ngoái là 45,3%). Tỷ suất lợi nhuận gộp chủ yếu do đóng góp từ thuốc tự sản xuất với tỷ suất lợi nhuận cao hơn giảm. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung vẫn giảm dù thực tế rằng tỷ suất lợi nhuận của cả hai mảng đều được cải thiện trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể:

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp từ thuốc tự sản xuất tăng đạt 55,2% so với mức 53,6% trong cùng kỳ năm ngoái.

  • Tỷ suất lợi nhuận của mảng thương mại tăng lên 5,8% từ 5,2% trong 9 tháng đầu năm ngoái.

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng 11,7% so với cùng kỳ nhờ số lượng nhân viên bán hàng tăng. Chi phí bán hàng là 489,8 tỷ đồng (tăng 10,8% so với cùng kỳ) chủ yếu do số lượng nhân viên bán hàng tăng thêm 112 người. Hơn nữa, chi phí quản lý cũng tăng 13,9% so với cùng kỳ lên 233,1 tỷ đồng do lương cho ban điều hành tăng, trích lập dự phòng phải thu quá hạn và trích quỹ Khoa học và công nghệ. Cụ thể, công ty đã:

  • Trích lập 7,5 tỷ đồng (gấp 6 lần) dự phòng phải thu quá hạn.

  • Trích 8,7 tỷ đồng cho Quỹ Khoa học và Công nghệ trong khi không phân bổ lợi nhuận cho quỹ này trong năm ngoái.

  • Tăng 11,1% chi phí lương cho ban điều hành.

  Theo đó, chi phí bán hàng & quản lý là 722,9 tỷ đồng, (tăng 11,7% so với cùng kỳ), tương đương 26,6% doanh thu thuần, tăng so với tỷ lệ 24,7% trong 9 tháng đầu năm ngoái.

  Lỗ tài chính thuần giảm xuống 2,33 tỷ đồng từ 17,9 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập tài chính tăng 56,1%. Trong khi đó chi phí tài chính chỉ tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thu nhập tài chính đạt 66,7 tỷ đồng (tăng 56,1%) nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh đạt 60 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ). Chi phí tài chính là 69 tỷ đồng (tăng 13,9% so với cùng kỳ), trong đó chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 18,7 tỷ đồng.

  LNTT giảm xuống 496,2 tỷ đồng (giảm 3,4% so với cùng kỳ), do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh. Trái lại, LNST vẫn tăng 5,7% so với cùng kỳ đạt 497,8 tỷ đồng nhờ ưu đãi về thuế TNDN đối với nhà máy mới.

  Cho cả năm 2017, LNTT dự báo hiện tại là tăng trưởng 1,8%. dự báo doanh thu sẽ đạt 4.018 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% và LNTT đạt 770,8 tỷ đồng, tăng trưởng 1,8%. Triển vọng lợi nhuận năm 2017 tốt hơn nhưng chủ yếu là nhờ thuế suất thuế TNDN giảm. Các giả định cho dự báo trên là:

  1. Doanh thu tăng trưởng 6,2% nhờ doanh thu thuốc tự sản xuất tăng trưởng 6,4%. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuốc tự sản xuất sẽ được cải thiện sau khi có sự chuyển đổi ban lãnh đạo trong Q3 năm nay. Và điều này là nhờ sự tăng trưởng mạnh của thuốc khác không phải kháng sinh như Nattoenzym, Apitim và Naturenz.

  2. Chúng tôi giả định công suất hoạt động của nhà máy betalactam mới bình quân là 60% (công suất hoạt động khi mới đi vào hoạt động là 45%).

  3. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 44,7% từ 45,3% trong năm ngoái do cơ cấu sản phẩm kém hiệu quả hơn như đã đề cập trên đây.

  4. Lỗ tài chính thuần giảm xuống 18,7 tỷ đồng từ 26,9 tỷ đồng trong năm 2016.

  5. Chi phí bán hàng và quản lý tăng 8,1% lên 1.005 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng đối với thuốc tự sản xuất trong Q4. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu là 25% so với mức 24,6% trong năm 2016.

  6. Do nhà máy betalactam mới sẽ được miễn thuế, ước tính thuế suất thuế TNDN bình quân của DHG sẽ chỉ là 4% so với mức thuế suất 5,78% trong năm 2016.

  Theo đó, dự báo LNTT và LNST lần lượt là 770,8 tỷ đồng (tăng trưởng 1,8%) và 743,2 tỷ đồng (tăng trưởng 4,2%), EPS là 4.981đ. P/E dự phóng là 22,9 lần.

  Mảng thuốc kinh doanh sẽ không còn đóng góp nhiều đến lợi nhuận do tỷ suất lợi nhuận mảng này thấp. Trong khi đó DHG đang tập trung phát triển thị trường xuất khẩu như Lào, Myanmar và Campuchia do mức độ cạnh tranh trên thị trường trong nước đang tăng lên.

  DHG: KQKD 9 tháng đầu năm LNST tăng 5,7% so với cùng kỳ
  DHG: KQKD 9 tháng đầu năm LNST tăng 5,7% so với cùng kỳ

  Room có thể sẽ được nới trước cuối năm nay. Vào cuối tháng 7, cổ đông DHG đã thông qua đề xuất tại ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản về nới room lên 100%. Cụ thể, từ ngày 1/1/2018, công ty sẽ thay đổi điều lệ để đáp ứng yêu cầu cho nới room. Rõ ràng khả năng thành công của đề xuất này cho thấy SCIC (sở hữu 28,87% cổ phần) cũng đã chấp thuận. Điều này tương tự với trường hợp của DMC khi mà sự ủng hộ của SCIC cũng giữ vai trò quan trọng đến tiến độ nới room.

  Dù vậy SCIC vẫn tỏ ra cẩn trọng về thời gian thực hiện thoái vốn. Mặc dù ủng hộ đề xuất nới room của DHG, lộ trình SCIC thoái vốn tại DHG có vẻ như sẽ kéo dài trong 2-3 năm. Do đó, nếu Taisho muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại DHG thì trong thời điểm hiện tại vẫn phải chờ room cho khối ngoại tăng lên. Khi đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, chúng tôi dự báo Taisho sẽ thực hiện chào mua công khai một khi room chính thức được tăng lên, theo đó công ty này có thể thu gom phần lớn cổ phiếu trên thị trường ngoại trừ số cổ phiếu do SCIC và bộ phận lãnh đạo nắm giữ. Tuy vậy, việc SCIC ủng hộ nới room có thể xem là bằng chứng cho thấy ý định thoái vốn của cơ quan này.

  Thị trường kỳ vọng DHG có thể mua cổ phiếu quỹ nhưng đây không phải thông tin không mới, kỳ vọng này đã đẩy giá cổ phiếu tăng gần đây. Tuy nhiên sau khi trao đổi với công ty, chúng tôi lưu ý là DHG trên thực tế đã có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ để phân phối cho nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên giá trị mua chỉ bằng 2% LNST, tương đương khoảng 14 tỷ đồng. Và đây không phải là thông tin mới vì kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại ĐHCĐTN. Tuy nhiên thời gian mua cổ phiếu quỹ vẫn chưa được xác định.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 103.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 20 lần. Hiện P/E dự phóng năm 2017 là 22,9 lần, nghĩa là giá cổ phiếu không còn rẻ. Giá cổ phiếu đã tăng 79% so với đầu năm trước câu chuyện nới room và M&A. Việc Taisho tỏ rõ ý định muốn tăng sở hữu tại DHG giúp câu chuyện M&A vẫn “nóng” và đây sẽ là động lực chính hỗ trợ giá cổ phiếu trong trung hạn. Do đó, giá cổ phiếu sẽ dễ dàng vượt giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi vì các yếu tố căn bản không còn quan trọng bằng chủ đề M&A nêu trên.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn