CTD: Quý 3 LNST tăng 30% so với cùng kỳ, giá mục tiêu 235.000đ/cp

CTD: Quý 3 LNST tăng 30% so với cùng kỳ, giá mục tiêu 235.000đ/cp

Lượt xem:1692 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Chỉ trong Q3, doanh thu thuần tăng mạnh 44% so với cùng kỳ đạt 7.641 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 30% so với cùng kỳ đạt 477,5 tỷ đồng.

  CTD đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 18.185 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.191 tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ). Theo đó, công ty đã hoàn thành 67% và 68% kế hoạch doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 235.000đ, tương đương P/E dự phóng là 10,9 lần. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 xuống 24% trong khi đó dự báo mức tăng trưởng trong năm 2018 là 15%. Mảng xây dựng dân dụng vẫn đóng góp doanh thu chính mặc dù doanh thu từ mảng xây dựng các khu thương mại cũng tăng mạnh. Tổng giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện tiếp tục gia tăng mặc dù con số thực tế có thể lớn hơn do chưa bao gồm một số dự án rất lớn đã ký kết. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận giảm do chi phí đầu vào tăng mạnh.

  CTD: Quý 3 LNST tăng 30% so với cùng kỳ, giá mục tiêu 235.000đ/cp
  KQKD 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 18.185 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.191 tỷ đồng

  CTD hiện nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc đầu tư vào các dự án bất động sản để tiếp cận nguồn thu nhập từ các tài sản cho thuê và từ đó giảm tính chu kỳ của doanh thu hoạt động xây dựng. Công ty dự kiến tập trung vào đầu tư các tòa nhà văn phòng có vị trí tốt, trung tâm thương mại hoặc có thể là condotel bên trong các dự án khu nghỉ dưỡng để cho thuê. Chúng tôi dự báo trong thời gian tới công ty sẽ sớm công bố thông tin về các thương vụ ở mảng này.

  Mảng xây dựng dân dụng tiếp tục là nguồn doanh thu chính, đóng góp 73% tổng doanh thu 9 tháng đầu năm. Mảng xây dựng dân dụng tiếp tục đóng góp chính trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể:

  Doanh thu của mảng dân dụng tăng đạt 13.275 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ), các dự án dân dụng vẫn chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất, đóng góp 73% tổng doanh thu, tăng từ mức 71% trong cùng kỳ.

  Doanh thu từ xây dựng thương mại cũng tăng mạnh đạt 808 tỷ đồng (tăng 170% so với cùng kỳ), là nguồn đóng góp doanh thu lớn thứ hai, đóng góp 12% (cùng kỳ năm ngoái đóng góp 6% tổng doanh thu).

  Mảng xây dựng công nghiệp đóng góp 9% tổng doanh thu, tương đương 1.637 tỷ đồng (giảm 28% so với cùng kỳ).

  Mảng khách sạn và khu nghỉ dưỡng đóng góp 6% tổng doanh thu, tương đương 1.091 tỷ đồng (tăng 62% so với cùng kỳ).

  Giá trị hợp đồng ký mới tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ tuy nhiên một số dự án mới giá trị rất lớn đã ký kết vẫn chưa được ghi nhận. Trong 9 tháng đầu năm: Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 21.925 tỷ đồng (tăng 3,1% so với cùng kỳ). Theo đó tổng giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện là 25.567 tỷ đồng (tăng 13,8% so với cùng kỳ).

  Trong Q3, CTD đã ký một hợp đồng thiết kế & xây dựng lớn trị giá gần 7.000 tỷ đồng để xây dựng dự án Casino Hội An với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD. Dự kiến hợp đồng này sẽ được thực hiện trong 19 tháng. Gần đây, CTD cũng đã khởi công xây dựng dự án tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại Hải Phòng với tư cách tổng thầu. Công ty cũng ký hợp đồng thiết kế và xây dựng dự án Tổ hợp gang thép Dung Quất của Tập đoàn Hòa Phát ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, công ty chưa công bố giá trị hợp đồng của các dự án này và dĩ nhiên công ty cũng chưa ghi nhận vào tổng giá trị hợp đồng đã ký hiện tại. Vì vậy tổng giá trị hợp đồng đã ký 9 tháng đầu năm theo báo cáo có thể thấp hơn thực tế.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do giá vật liệu xây dựng tăng. Lợi nhuận gộp tăng 21,5% so với cùng kỳ đạt 1.447 tỷ đồng. Và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 8,0% trong 9 tháng đầu năm so với 8,8% trong cùng kỳ năm ngoái do giá một số vật liệu xây dựng đầu vào chính như cát và sắt thép đều tăng mạnh.

  Lợi nhuận tài chính thuần tăng đáng kể nhờ lượng tiền mặt tăng. Phần lớn doanh thu HĐ tài chính là từ lãi tiền gửi, đạt 237 tỷ đồng (tăng 114% so với cùng kỳ) do công ty có lượng tiền & tương đương tiền bình quân lớn là 1.833 tỷ đồng cộng với khoản tiền gửi ngắn hạn bình quân là 3.385 tỷ đồng. Đến cuối Q3, tổng tiền & tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn là 5.369 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ) nhờ nguồn tiền từ phát hành riêng lẻ trong Q4 năm ngoái.

  CTD: Quý 3 LNST tăng 30% so với cùng kỳ, giá mục tiêu 235.000đ/cp
  CTD đã ký một hợp đồng thiết kế & xây dựng lớn trị giá gần 7.000 tỷ đồng để xây dựng dự án Casino Hội An với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng do doanh thu tăng và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm. Chi phí bán hàng & quản lý tăng 54,4% so với cùng kỳ lên 271,5 tỷ đồng do doanh thu tăng và hoàn nhập dự phòng nợ quá hạn giảm. Trong 9 tháng đầu năm, CTD đã hoàn nhập 39,7 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi trong khi cùng kỳ năm ngoái là 49 tỷ đồng.

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 xuống còn tăng trưởng 24%. Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu thuần năm 2017 là 27.022 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) nhưng điều chỉnh giảm dự báo cho LNST của cổ đông công ty mẹ từ 1.801 tỷ đồng (tăng trưởng 27%) xuống còn 1.758 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) vì giả định tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn trước đây:

  Chúng tôi giữ nguyên giả định rằng công ty sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 14 nghìn tỷ đồng, tương đương 62% tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm nay và đồng thời ghi nhận khoảng 13 nghìn tỷ đồng, tương đương 45,6% tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2017 (tổng giá trị hợp đồng ký mới khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi).

  Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm còn 8% so với giả định trước đây là 8,4% do chi phí nguyên vật liệu cao hơn dự kiến, theo đó lợi nhuận gộp đạt 2.175 tỷ đồng (tăng trưởng 21%).

  Chúng tôi cũng dự báo lợi nhuận tài chính thuần là 317 tỷ đồng (tăng 87%) nhờ lượng tiền mặt tăng.

  Trong khi đó, chúng tôi giả định chi phí bán hàng & quản lý là 405 tỷ đồng (tăng 36%).

  Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ sẽ đạt 1.758 tỷ đồng (tăng trưởng 24%), EPS dự phóng là 21.602đ. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng năm 2017 là 9,7 lần.

  Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào BĐS cho thuê. Trong Q3, CTD đã công bố sẽ nâng vốn điều lệ ở công ty con trong lĩnh vực đầu tư BĐS là Covestcons từ 26 tỷ đồng lên 1.872 tỷ đồng. Theo công ty, Covestcons sẽ đầu tư vào mảng BĐS thông qua mua một phần các dự án mà CTD là nhà thầu D&B với điều kiện dự án có vị trí và dòng tiền tốt. Hiện CTD đang xem xét 5 dự án nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố do vẫn trong giai đoạn đàm phán. Mục đích ở đây là tạo ra nguồn thu từ BĐS đầu tư; cho thấy các dự án trên có thể là các dự án trung tâm thương mại.

  Cho năm 2018, dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 13%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 31.050 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.989 tỷ đồng (tăng trưởng 13%).  EPS dự phóng năm 2018 là 24.136đ. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng năm 2018 là 8,7 lần.

  CTD: Quý 3 LNST tăng 30% so với cùng kỳ, giá mục tiêu 235.000đ/cp
  CTD là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng nhờ thương hiệu mạnh, dày dặn kinh nghiệm thi công và có tình hình tài chính tốt

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 235.000đ, tương đương P/E dự phóng là 10,9 lần. CTD là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng nhờ thương hiệu mạnh, dày dặn kinh nghiệm thi công và có tình hình tài chính tốt. Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện lớn trong khi giá trị hợp đồng ký mới tăng sẽ giúp công ty tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay và năm sau. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận giảm và rủi ro phân khúc BĐS cao cấp chững lại.

  Tuy vậy công ty cũng đã tham gia vào một số dự án BĐS phân khúc thấp và trung cấp. Việc công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư vào BĐS cho thuê như tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại và cuối cùng là dự án cơ sở hạ tầng sẽ giúp đa dạng nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào mảng xây dựng nhà ở cao cấp có tính chu kỳ cao. Dự kiến những mảng mới sẽ chưa đóng góp doanh thu lợi nhuận cho đến khoảng năm 2019. Hiện room chỉ còn 2,15%; tương đương 1,66 triệu cổ phiếu.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn