CRE : Công ty môi giới BĐS lớn thứ 2 sẽ niêm yết trong tháng tới