Cổ phiếu FPT có giá trị lớn đáng để đầu tư, ước tính giá trị là 72.700đ

Cổ phiếu FPT có giá trị lớn đáng để đầu tư, ước tính giá trị là 72.700đ

Lượt xem:4079 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • FPT đã công bố doanh thu Q1 đạt 4.751 tỷ đồng (giảm 51% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 781 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ). Doanh thu Q1 không còn đóng góp từ FPT Trading và FPT Retail nên đã giảm mạnh. Lợi nhuận tất cả các mảng chủ chốt trừ mảng quảng cáo trực tuyến tăng trưởng tốt.

  Ước tính trị hợp lý của cổ phiếu FPT là 72.700đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,4 lần. Dự báo LNST năm 2018 giảm 12,8% sau khi điều chỉnh tác động từ việc bán đáng kể cổ phần tại mảng bán lẻ và phân phối. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng vì mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Và việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ.

  Cổ phiếu FPT có giá trị lớn đáng để đầu tư, ước tính giá trị là 72.700đ
  Q1/2018, FPT đã ký một hợp đồng phần mềm trị giá 100 triệu USD với Innogy SE – là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử 30 năm hoạt động của FPT

  Tiềm năng tăng trưởng lớn của công ty với tiềm năng tăng trưởng tốt ở tất cả các mảng kinh doanh mà công ty có lợi thế cạnh tranh cao nhờ (1) chi phí thấp. (2) cung cấp độc quyền nhiều dịch vụ. (3) mô hình kinh doanh tổng hợp tham gia phần lớn các phân khúc chính trong lĩnh vực CNTT. (4) vị thế áp đảo trong nước và (5) ban lãnh đạo có tầm nhìn. Tuy nhiên room đã đầy nhưng vẫn có lô cổ phiếu lớn được NĐTNN bán ra theo thời gian.

  Doanh thu mảng gia công phần mềm tăng mạnh – Doanh thu Q1 mảng gia công phần mềm đạt 1.675 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 235 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ). Thị trường Nhật Bản và Châu Á – Thái Bình Dương là những động lực chính góp phần vào sự tăng trưởng. Giá trị bình quân các hợp đồng mảng này đã tăng từ 10-20 triệu USD vào khoảng 2 năm trước lên 50 triệu USD gần đây.

  Trong Q1/2018, FPT đã ký một hợp đồng phần mềm trị giá 100 triệu USD với Innogy SE (thuộc RWE Group) cho giai đoạn 2018-2024 – là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử 30 năm hoạt động của FPT. Theo đó, FPT sẽ cung cấp giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng SAP, IoT và chuyển đổi kỹ thuật số cho Innogy SE.

  Mảng dịch vụ dựa trên dự án đã có lợi nhuận – doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án đạt 778 tỷ đồng và LNTT đạt 14 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 7 tỷ). Lý do ở đây là FPT ghi nhận một số hợp đồng kết thúc muộn (đáng ra kết thúc vào năm 2017), mà không phải là do có sự thay đổi căn bản trong mảng này. Triển vọng ngành này vẫn khá ảm đạm. Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong Q1/2018 là 593 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.

  FPT đã giành được hợp đồng phần mềm và dịch vụ bảo dưỡng ATM từ một số ngân hàng lớn trong Q1/2017 cho giai đoạn 2017-2019 nhưng không có hợp đồng tương tự trong Q1/2018. Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện của mảng này tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 2.833 tỷ đồng (giảm 7,1% so với cùng kỳ).

  Doanh thu mảng dịch vụ viễn thông tăng tốt – đạt 1.902 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) với LNTT đạt 288 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT được cải thiện từ 14,7% trong Q1/2017 lên 15,1% trong Q1/2018 là nhờ không còn ảnh hưởng từ dự án chuyển đổi cáp quang (dự án này đã khiến chi phí khấu hao tăng mạnh trong giai đoạn 2014-2017).

  • Trong Q1, doanh thu từ dịch vụ kết nối băng thông rộng đối với cá nhân và hộ gia đình tăng khá, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 1.247 tỷ đồng, chủ yếu nhờ số lượng thuê bao tăng.

  • Trong khi đó các dịch vụ viễn thông không băng thông khác, bao gồm đường truyền riêng, voice, trung tâm dữ liệu và dịch vụ IPTV cũng đạt kết quả tốt với doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 655 tỷ đồng. Trong đó dịch vụ IPTV đóng góp chính.

  Mảng quảng cáo trực tuyến không tăng trưởng – Doanh thu mảng quảng cáo trực tuyến đạt 108 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 52 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ).

  Mảng phân phối và bán lẻ đóng góp 84 tỷ đồng vào LNTT – Synnex FPT và FPT Retail đóng góp 84 tỷ đồng vào LNTT Q1 của FPT. LNTT của FRT tăng 33% so với cùng kỳ còn Synnex FPT tăng khoảng 50% so với cùng kỳ do LNTT Q1/2017 đạt thấp.

  Cho năm 2018, dự báo FPT sẽ đạt doanh thu cả năm là 21,6 nghìn tỷ đồng (giảm 46,8%) do trong năm 2018 không còn hợp nhất doanh thu từ FPT Trading và FPT Retail. LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.726 tỷ đồng, giảm 12,8% do trong năm 2017 công ty đã ghi nhận một khoản lợi nhuận không thường xuyên 1.120 tỷ đồng từ bán cổ phần tại FPT Trading và FPT Retail.

  Cổ phiếu FPT có giá trị lớn đáng để đầu tư, ước tính giá trị là 72.700đ
  Sau thoái vốn, FPT chỉ còn nắm giữ 48% cổ phần của FPT Trading và 47% cổ phần của FPT Retail.

  Sau thoái vốn, FPT chỉ còn nắm giữ 48% cổ phần của FPT Trading và 47% cổ phần của FPT Retail. Theo đó, doanh thu từ 2 công ty con này không còn hợp nhất vào KQKD của FPT trong năm 2018, còn đóng góp lợi nhuận từ 2 công ty này được hạch toán vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với phần sở hữu của FPT.

  1. Chúng tôi giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 21% và LNTT tăng trưởng 21% – Cho năm 2018, theo mô hình lợi nhuận của mình, chúng tôi dự báo mảng gia công phần mềm có thể đạt tăng trưởng doanh thu và LNTT là 21% nhờ mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc, là thị trường có nhu cầu lớn đối với dịch vụ gia công phần mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô.

  2. Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án bao gồm tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT dự báo tăng trưởng 3,1% với LNTT tăng trưởng 244%. Doanh thu tăng nhờ các hợp đồng mới từ thị trường nước ngoài trong khi nhu cầu trong nước vẫn khá yếu do nguồn ngân sách eo hẹp trong khi lợi nhuận được cải thiện nhờ các hợp đồng chưa được hạch toán trước đó sẽ hoàn thiện và cho hạch toán.

  3. Lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 19,2% với doanh thu tăng trưởng 13,9% – Doanh thu và lợi nhuận của mảng nội dung số tăng trưởng 20%. Doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng 13,5% còn LNTT tăng trưởng 20%. Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ dịch vụ truyền hình trả tiền không còn lỗ trong năm 2018 (năm 2017 lỗ khoảng 150 tỷ đồng).

  4. Dự báo mảng bán lẻ đóng góp 226 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 226 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Retail là 47%. Chúng tôi dự báo FPT Retail sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 26,5% và tăng trưởng LNTT 32,9% nhờ (1) có khoảng 100 cửa hàng mới đi vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng lên 580 cửa hàng (tăng 20,8%); (2) lợi ích kinh tế về quy mô trong quản lý hoạt động giúp giảm chi phí cố định trên mỗi cửa hàng, và (3) tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ doanh số bán hàng tăng giúp cải thiện khả năng thương lượng giá với nhà cung cấp.

  5. Dự báo mảng phân phối đóng góp 161 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 161 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Trading là 48%. Chúng tôi dự báo mảng phân phối sẽ tăng trưởng doanh thu 6,7% và tăng trưởng lợi nhuận 7% với giả định thị trường điện thoại di động trong nước sẽ tăng trưởng khoảng 13% về giá trị trong khi thị trường các sản phẩm công nghệ giữ nguyên về giá trị so với năm 2017.

  6. Dự báo LNTT mảng giáo dục tăng trưởng 2,5% – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo mảng giáo dục sẽ tăng trưởng 5% về doanh thu và 2,5% về LNTT với tổng số lượng học sinh nhập học tăng 5%.

  Với những giả định trên, dự báo EPS là 4.172đ, theo đó P/E dự phóng 2018 là 13,2 lần.

  Cổ phiếu FPT có giá trị lớn đáng để đầu tư, ước tính giá trị là 72.700đ
  Đóng cửa phiên ngày 26/04, FPT giảm về mốc 55.000đ, thấp hơn rất nhiều so với giá trị cơ bản là 72.700đ

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu FPT là 72.700đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,4 lần. FPT vẫn là một trong những cổ phiếu có định giá thấp nhất trên thị trường so với những cổ phiếu cùng ngành trong khu vực. Tuy nhiên, room đã đầy và thực tế gần như không có khả năng nới room nên khả năng mua vào của NĐTNN bị hạn chế. Trong khi đó cổ phiếu cũng không thu hút NĐT trong nước do thiếu lực mua vào của khối ngoại.

  Tuy nhiên, với định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là một công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu FPT có giá trị lớn để đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng nhờ mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Và việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Tuy nhiên do room khối ngoại đã kín và ít có khả năng FPT sẽ nới room nên việc tiếp cận cổ phiếu từ lâu đã trở nên khó khăn.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn