Phân tích cổ phiếu CII: Phát hành tăng vốn hơn 140 triệu cổ, giá 10.000đ

Phân tích cổ phiếu CII: Phát hành tăng vốn hơn 140 triệu cổ, giá 10.000đ

Lượt xem:2364 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Cổ đông CII đã thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu tương đương 57,2% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại. Giá phát hành giảm xuống 10.000đ. CII đã tổ chức ĐHCĐBT vào sáng hôm qua và thông qua kế hoạch tăng vốn bằng việc phát hành quyền mua và phát hành riêng lẻ. Đã có 85,45% cổ đông thông qua kế hoạch này.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý điều chỉnh sau phát hành là 28.900đ dựa trên phương pháp định giá từng phần, tương đương P/E dự phóng pha loãng năm 2018 là 8,1 lần. Dự báo LNST năm 2017 của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 92,4%. Tuy nhiên chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2018 với LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 4%. Kế hoạch phát hành sẽ làm số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm 50% với giả định đợt phát hành riêng lẻ lần 2 sẽ không thực hiện, nguồn tiền sẽ được dùng để trả nợ cũng như đầu tư các dự án. Tăng trưởng lợi nhuận năm sau sẽ kém nhưng CII vẫn thường có thể hạch toán lợi nhuận tài chính để giúp lợi nhuận tăng trưởng khi cần.

  Phân tích cổ phiếu CII: Phát hành tăng vốn hơn 140 triệu cổ, giá 10.000đ
  CII tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu tương đương 57,2% số lượng cổ phiếu lưu hành, giá phát hành giảm xuống 10.000đ

  Kế hoạch phát hành chia là 2 giai đoạn như sau:

  – Phát hành 123.122.452 cổ phiếu mới (tương đương 50% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại) cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được quyền mua 1 cổ phiếu mới), tuy nhiên giá phát hành giảm xuống 10.000đ thay vì 15.000đ như đề xuất ban đầu.

  – Phát hành 17.715.584 cổ phiếu mới (tương đương 7% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại) cho Rhinos Asset Management (RAM) với giá phát hành là 24.490đ (thấp hơn 7% so với thị giá sau khi điều chỉnh).

  Sau đó, tổng số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 387 triệu cổ phiếu (tăng 57,2% so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại). Tuy nhiên theo CII, ít có khả năng RAM sẽ tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ này vì quỹ này chỉ được đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi mà không được đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường Việt Nam. RAM gần đây đã mua 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với lãi suất coupon là 1%/năm và giá chuyển đổi là 38.500đ. Theo đó nếu CII phát hành cổ phiếu mới thì giá chuyển đổi của RAM sẽ được điều chỉnh.

  Mục đích của việc phát hành riêng lẻ là nhằm hoàn tất một điều khoản trong hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi ký kết với RAM trước đây; cụ thể là nếu CII phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì trái chủ (RAM) có quyền mua cổ phiếu mới dưới hình thức phát hành riêng lẻ. Đây là lý do CII xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành riêng lẻ. Nhưng trái chủ có thể sẽ không mua số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này.

  CII cần huy động vốn để đầu tư cho các dự án và tái cơ cấu nợ. Giai đoạn 1 của kế hoạch dự kiến sẽ huy động 1.231 tỷ đồng vốn mới nhằm:

  (1) Đầu tư vào các dự án gồm tòa nhà phức hợp tại 152 Điện Biên Phủ (299,8 tỷ đồng), dự án BOT cầu Bình Triệu giai đoạn 2 (500 tỷ đồng).

  (2) Tái cơ cấu nợ và thanh toán trái phiếu trước hạn (500 tỷ đồng). CII dự kiến trả 238 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Vietinbank vào năm 2014 và sẽ đáo hạn vào năm 2019.

  Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành sau khi được UBCKNN chấp thuận. Theo chúng tôi được biết, công ty dự kiến phát hành quyền mua vào tháng 10 hoặc tháng 11 và phát hành riêng lẻ vào Q1/2018 (6 tháng sau đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho RAM trước đó vào tháng 7/2017). Giả định là RAM đồng ý mua số cổ phiếu phát hành này.

  Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 18% trong 3 năm tới – Cho năm 2018, CII đặt kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.459 tỷ đồng (giảm 7%) và dự kiến LNST sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 18% trong giai đoạn 2018-2020 dựa trên các dự án hiện tại. Trong đó:

  – Mảng bất động sản đóng góp 67% LNST.

  – Mảng cầu đường và các mảng khác đóng góp 33%.

  Phân tích cổ phiếu CII: Phát hành tăng vốn hơn 140 triệu cổ, giá 10.000đ
  CII cần huy động vốn để đầu tư cho các dự án và tái cơ cấu nợ.

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng 92,4%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 1.599 tỷ đồng (tăng trưởng 32%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.613 tỷ đồng (tăng trưởng 92,4%). Ước tính LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.613 tỷ đồng (tăng trưởng 92,4%), EPS dự phóng pha loãng là 4.957đ. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng pha loãng năm 2017 là 5,1 lần. Chúng tôi đã điều chỉnh tác động pha loãng từ 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch nói trên khi ước tính EPS.

  Cho năm 2018, LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 4%. Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu thuần đạt 3.574 tỷ đồng (tăng trưởng 124%) nhưng điều chỉnh giảm LNST của cổ đông công ty mẹ xuống 1.550 tỷ đồng (giảm 4%) từ 1.687 tỷ đồng (tăng trưởng 4,6%). Ước tính EPS dự phóng pha loãng đạt 3.586đ. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng pha loãng năm 2018 là 7,1 lần. Tính toán này dựa trên việc số lượng cổ phiếu lưu hành tang thêm 50%.

  CII có nhiều dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và BĐS. CII hoạt động theo cơ cấu tập đoàn chuyên về 5 mảng chính gồm cầu đường, hạ tầng nước sạch, xây dựng, BĐS và dịch vụ. CII đã chiếm lĩnh lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại khu vực TP HCM với bề dày trong xây dựng và vận hành các dự án cầu, đường và nước sạch. CII duy trì được mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương tại nhiều tỉnh thành và thường được lựa chọn đầu tiên để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng chủ chốt.

  – Trong lĩnh vực cầu đường, CII đang triển khai những dự án lớn tại khu vực TP HCM và ĐBSCL, là khu vực CII đã có nhiều dự án BOT. Công ty muốn đạt được đà tăng trưởng dài hạn bằng việc triển khai và nâng cổ phần tại các dự án lớn (với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng) như dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án đường trên cao số 1.

  – Trong lĩnh vực BĐS, CII sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất hiện tại (9,6 ha) tại khu vực Thủ Thiêm, Quận 2 theo hình thức tự triển khai hoặc hợp tác với Hong Kong Land. Công ty còn dự định tăng thêm quỹ đất tại Thủ Thiêm và tại các vị trí đắc địa khác thông qua hình thức BT đổi đất lấy hạ tầng chẳng hạn như dự án Thủ Thiêm giai đoạn 2.

  – Trong lĩnh vực nước sạch, công ty sẽ hoãn đầu tư mới và chỉ tập trung khai thác các dự án nước sạch hiện tại như Tân Hiệp 2 và mạng lưới phân phối nước Củ Chi.

  Trong 3 năm qua, lợi nhuận tài chính đóng góp từ 50-70% LNST của cổ đông công ty mẹ. Dự báo tỷ lệ này trong năm nay là 75% và giảm xuống 50% vào năm 2018. Chất lượng của lợi nhuận tài chính cũng được cải thiện từ năm sau vì dự kiến chủ yếu là từ đánh giá lại giá trị đất.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu điều chỉnh sau phát hành là 28.900đ theo phương pháp định giá từng mảng kinh doanh, tương đương P/E dự phóng pha loãng năm 2018 là 8,1 lần. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng pha loãng năm 2017 là 5,2 lần; nghĩa là vẫn rất hợp lý cho một công ty đầu ngành cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên lợi nhuận năm nay chủ yếu đến từ lãi đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư. Chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng do rủi ro pha loãng và gần đây truyền thông thổi phồng câu chuyện các dự án BOT. Cho dù vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng triển vọng dài hạn của công ty vẫn rất khả quan trước nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng quanh TPHCM lớn cộng với lợi nhuận dài hạn từ kế hoạch triển khai quỹ đất tại khu vực Thủ Thiêm. Tuy nhiên giá cổ phiếu CII có xu hướng dao động mạnh do LNST không đều với sự đóng góp lớn của lợi nhuận tài chính.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn