Câu chuyện M&A của HDBank: Giá trị dài hạn của thương vụ là rất lớn