Cập nhật cổ phiếu PVD: Q2/2020 - Lợi nhuận thuần chịu tác động của COVID-19.

Cập nhật cổ phiếu PVD: Q2/2020 – Lợi nhuận thuần chịu tác động của COVID-19.

Lượt xem:1192 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Q2/2020: Lợi nhuận thuần chịu tác động của COVID-19

  PVD công bố doanh thu thuần Q2/2020 tăng 45,7% nhưng lợi nhuận thuần giảm 44,3%. Tổng lợi nhuận thuần lũy kê 6 tháng đầu năm 2020 là 85 tỷ đồng, so với 6 tháng đầu năm 2019 là 22 tỷ đồng và cao hơn 7% so với dự báo của chúng tôi. Kết quả này đạt 70% dự báo năm 2020 của chúng tôi.

  Chúng tôi duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng đối với PVD với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 12.900đ.

  Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2020

  PVD công bố KQKD Q2/2020 với doanh thu thuần là 1.464 tỷ đồng (tăng 45,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 61 tỷ đồng (giảm 44,3% so với cùng kỳ). KQKD này cao hơn dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần của chúng tôi lần lượt là 3,6% và 7%.

  Nhờ đó, doanh thu nửa đầu năm 2020 là 3.139 tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 85 tỷ đồng (tăng 290% so với cùng kỳ). PVD hoàn thành lần lượt 67% và 137% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thuần của Công ty. Công ty cũng đạt lần lượt 63% và 70% dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần của chúng tôi.

  Doanh thu tăng nhờ giá cho thuê bình quân ngày tăng

  Trong Q2/2020, giá cho thuê bình quân ngày là 63.000USD/ngày,tăng (9% so với cùng kỳ). Trong Q2/2020, PVD có trung bình 2,4 giàn khoan hoạt động so với Q2/2019 không có giàn nào.

  Tuy nhiên, lợi nhuận thuần giảm do những lý do sau;

  1. Giá vốn hàng bán tăng (chi phí lao động, chi phí di chuyển và vận tải) do dịch COVID-19.
  2. Hiệu suất hoạt động của các giàn khoan tự nâng sở hữu bởi PVD giảm do các dự án bị hoãn trong cuối Q2/2020 (78% trong Q2/2020 so với 90% trong Q2/2019);
  3. Đóng góp từ các công ty liên doanh cao hơn;
  4. Chi phí bán hàng và quản lý giảm. Trong Q2/2020, chi phí bán hàng và quản lý giảm 22,5% so với Q2/2019 do Công ty đã hoàn nhập 35 tỷ dự phòng nợ xấu và áp dụng thắt chặt chi phí để hỗ trợ lợi nhuận thuần.

  Cập nhật về hợp đồng khoan

  Do giá dầu thô thấp và dịch COVID-19, một số hợp đồng khoan đã bị hoãn.

  Giàn khoan PVD II đang khoan cho Petronas theo hợp đồng từ 11/2019 tới 10/2020. Tuy nhiên, Petronas đã yêu cầu chuyển ngày bắt đầu hợp đồng sang tháng 7/2020 và tái khởi động vào đầu năm 2021. Trong lúc chờ đợi, PVD II hiện đang trong hợp đồng đấu thầu mới với Vietsopetro được kỳ vọng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9/2020. Tuy nhiên, quá trình đấu thầu vẫn đang diễn ra và do đó không có hợp đồng chính thức nào được xác nhận.

  PVD III đang khoan cho Repsol Malaysia theo một hợp đồng dài hạn. Dự án cũng bị chuyển từ tháng 5/2020 và sẽ tái khởi động vào đầu năm 2021. Trong lúc đó, BLĐ PVD đã ký hợp đồng mới cho PVD III khoan tại Cambodia bắt đầu vào đầu tháng 9/2020.

  Do đó, chúng tôi có thể dự báo PVD sẽ đối mặt với nửa sau năm 2020 đầy khó khăn do các giàn khoan PVD II, PVD III và PVD 11 không hoạt động trong thời gian dài.

  Triển vọng năm 2021 chưa rõ ràng

  Một vài hợp đồng khoan trong năm 2020 đã chuyển từ Q2/2020 sang thời gian khả thi nhất là đàu năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sự thiếu chắc chắn về thời gian hoạt động. Thêm vào đó, dù PVD đã nỗ lực để tìm những dự án mới, Công ty vẫn chưa được đảm bảo bất kỳ hợp đồng chính thức nào trong năm 2021. PVD sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm tới.

  Triển vọng dài hạn tích cực hơn khi chúng tôi kỳ vọng giá dầu thô sẽ hồi phục về mức ổn định là 55- 60USD/thùng trong năm 2022 (theo EIA dự báo). Điều này sẽ hỗ trợ hoạt động E&P khi sẽ có nhiều công việc trong mảng thăm dò nhờ vào phát hiện mỏ khí mới tại Kèn Bầu từ năm 2022.

  Duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng; giữ nguyên dự báo

  Chúng tôi hiện đánh giá Tăng tỷ trọng đối với PVD, với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 12.900đ, tiềm năng tăng giá 37%.
  Dự báo doanh thu năm 2020 của chúng tôi là 5.048 tỷ đồng (tăng 15,6%) và lợi nhuận thuần là 125 tỷ đồng (tăng 27,3%).

   

  (Nguồn: HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn