Cập nhật cổ phiếu CTG : Q1/2020: Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu không đổi 23.800đ. | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

Cập nhật cổ phiếu CTG : Q1/2020: Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu không đổi 23.800đ.

Lượt xem:5311 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Đồ thị tuần CTG ngày 29.4.2020.

  Q1/2020: LNTT giảm 5,7% so với cùng kỳ như dự báo.

  LNTT Q1/2020 của CTG giảm 5,7% so với cùng kỳ xuống 2.974 tỷ đồng, sát với kỳ vọng của chúng tôi. Tổng thu nhập hoạt động tăng 10,9% so với cùng kỳ nhưng chi phí dự phòng tăng 35,5% so với cùng kỳ.

  Thu nhập lãi thuần tăng khiêm tốn 5,9% lên 8.418 tỷ đồng, nhờ tổng tài sản sinh lãi tăng 7,9% so với cùng kỳ và tỷ lệ NIM giảm nhẹ (giảm 0,04% so với cùng kỳ). Thu nhập ngoài lãi tăng 34,7% so với cùng kỳ, nhờ lãi thuần HĐ dịch vụ tăng trưởng ổn định và lãi thuần HĐ mua bán trái phiếu tăng đáng kể.

  Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,83% và chi phí dự phòng tăng mạnh 35,5% so với cùng kỳ.

  Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư là 23.800đ.

  Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2020 vào ngày 24/4

  CTG đã công bố KQKD Q1/2020 sát với dự báo của chúng tôi. LNTT ghi nhận ở mức 2.974 tỷ đồng (giảm 5,7% so với cùng kỳ). Tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng ổn định 10,7% so với cùng kỳ, nhưng chi phí dự phòng đã tăng mạnh 35,5% so với cùng kỳ.

  Thu nhập lãi thuần tăng ở mức vừa phải 5,9%

  Cho vay khách hàng giảm nhẹ 1,2% so với đầu năm (tăng 7,2% so với cùng kỳ) xuống 923,6 nghìn tỷ đồng, so với mức tăng trưởng của ngành là 1,3%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng chỉ tăng 0,3% so với đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 2,9% so với đầu năm, nhưng tiền gửi không kỳ hạn giảm 12,7% so với đầu năm, do đó tỷ lệ CASA giảm xuống 14,9% trong Q1/2020 từ 17% tại thời điểm cuối năm 2019. Hệ số LDR thuần giảm nhẹ (103,1% so với 104,8% tại thời điểm cuối năm 2019), nhưng vẫn ở mức rất cao so với các ngân hàng khác.

  Tỷ lệ NIM giảm nhẹ 0,04% so với cùng kỳ (hay giảm 0,08% so với quý trước) xuống 2,88%, do lợi suất gộp tăng (tăng 0,13% so với cùng kỳ hay giảm 0,02% so với quý trước xuống 7,35%) và chi phí huy động cũng tăng tăng (tăng 0,15% so với cùng kỳ hay tăng 0,06% so với quý trước lên 4,65%). Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng khiêm tốn 5,9% , đạt 8.418 tỷ đồng, do tổng tài sản sinh lãi tăng 7,9% so với cùng kỳ và tỷ lệ NIM giảm nhẹ.


  Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh nhờ lợi nhuận từ HĐ mua bán trái phiếu

  Thu nhập ngoài lãi tăng 34,7% so với cùng kỳ đạt 2.266 tỷ đồng với đóng góp lớn từ lãi thuần HĐ dịch vụ đạt 1.059 tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận HĐ mua bán trái phiếu đạt 428 tỷ đồng (tăng 787% so với cùng kỳ). Lợi nhuận HĐ kinh doanh ngoại hối giảm 5,2% so với cùng kỳ xuống 393 tỷ đồng và thu nhập từ thu hồi nợ xấu tăng 84,3% so với cùng kỳ từ mức nền thấp đạt 275 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng đã ghi nhận lợi nhuận từ HĐ mua bán trái phiếu khá đáng kể trong Q1/2020. Lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam (VGB) chạm đáy trong quý 1 đã mang đến cho các ngân hàng cơ hội tốt để hiện thực hóa lợi nhuận từ danh mục đầu tư trái phiếu, nhưng nói chung đây không phải nguồn lợi nhuận thường xuyên.

  Tổng thu nhập hoạt động đạt 10.685 tỷ đồng (tăng 10,9% so với cùng kỳ).

  Chi phí hoạt động chỉ tăng 2,5% so với cùng kỳ lên 3.318 tỷ đồng với chi phí nhân sự, chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 3,6%. Số lượng nhân viên giảm nhẹ (giảm 1,2% với cùng kỳ, giảm 1,7% so với quý trước). Hệ số CIR giảm xuống còn 31,0% so với 33,6% trong Q1/2019. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,83%; chi phí dự phòng tăng mạnh 35% so với cùng kỳ.

  Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,83% từ 1,16% tại thời điểm cuối năm 2019.

  Tổng dư nợ nợ xấu là 16.917 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ, tăng 56,4% so với quý trước). Nếu chúng tôi bao gồm khoản trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng 5.211 tỷ đồng thì tỷ lệ nợ xấu gộp là 2,4%. Nợ xấu đã xóa trong Q1/2020 là 2.884 tỷ đồng, tương đương với 0,31% tổng dư nợ. Chi phí dự phòng tăng mạnh 35,5% so với cùng kỳ lên 4.393 tỷ đồng trong đó chi phí dự phòng đối với cho vay khách hàng là 3.017 tỷ đồng và đối với trái phiếu VAMC là khoảng 1.365 tỷ đồng.

  Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu không đổi 23.800đ.

  Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu không đổi dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư là 23.800đ/cp, tiềm năng tăng giá là 24%. Hiện tại, chúng tôi duy trì dự báo LNTT cho năm 2020 hợp nhất là 10.849 tỷ đồng (giảm 7,9%). Vui lòng tham khảo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng gần nhất của chúng tôi (13/4/2020) để biết thêm chi tiết về dự báo cho CTG.

  Nguồn HSC.

  ==================================================

  LÊ HÙNG

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0961 498 596.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  ==================================================

   

   

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn