BVH: Tập đoàn Bảo Việt Mua vào | Giá mục tiêu VND66,300 | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

BVH: Tập đoàn Bảo Việt Mua vào | Giá mục tiêu VND66,300

Lượt xem:3645 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Lợi nhuận Q3/2021 giảm nhưng 9 tháng vẫn tăng.

  BVH đã công bố KQKD Q3/2021 kém khả quan với lợi nhuận thuần đạt 441 tỷ đồng (giảm 4,2% so với cùng kỳ và xấp xỉ quý trước). Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1.351 tỷ đồng (tăng 24,2% so với cùng kỳ), đạt 77% dự báo của HSC cho cả năm 2021 và nói chung sát kỳ vọng. Tăng trưởng phí BH gốc giảm tốc do tác động của dịch Covid-19 trong khi lợi nhuận từ HĐ tài chính cũng giảm vì mặt bằng lãi suất giảm. Trong khi đó, chi phí HĐ kinh doanh BH được kiểm soát tốt, từ đó hỗ trợ lợi nhuận.

  Tăng trưởng phí BH gốc thấp hơn bình quân ngành

  Phí BH gốc Q3/2021 đạt 9.279 tỷ đồng (giảm 4,1% so với cùng kỳ), trong đó phí BH nhân thọ đạt 7.362 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ) và phí BH phi nhân thọ đạt 1.916 tỷ đồng (giảm 23,8% so với cùng kỳ). Nhờ phí BH gốc tăng trưởng tốt hơn hơn trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng phí BH gốc lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 28.506 tỷ đồng (tăng 4,9% so với cùng kỳ) với phí BH nhân thọ đạt 22.063 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ) và phí BH phi nhân thọ đạt 6.442 tỷ đồng (giảm 10,7% so với cùng kỳ). Tăng trưởng phí BH gốc của BVH thấp hơn bình quân ngành (phí BH nhân thọ bình quân ngành tăng 20% so với cùng kỳ và phi nhân thọ tăng 7% so với cùng kỳ). Theo đó, thị phần của Công ty đã giảm. Cụ thể, thị phần mảng BH nhân thọ của BVH 9 tháng đầu năm 2021 là 20,4% (giảm từ 22% trong năm 2020) và BH phi nhân thọ là 14,7% (giảm từ 17% trong năm 2020).

  Chi phí được quản lý hiệu quả hơn hỗ trợ lợi nhuận HĐ kinh doanh BH

  Chi phí nói chung đã được quản lý hiệu quả hơn trong Q3/2021. Chi phí bồi thường và dự phòng là 7.439 tỷ đồng (giảm 1,7% so với cùng kỳ), các chi phí trực tiếp khác của HĐ kinh doanh BH như chi phí hoa hồng và chi phí bán hàng là 1.787 tỷ đồng (tăng 4,9% so với cùng kỳ). Trong khi đó chi phí quản lý tăng 27% so với cùng kỳ từ nền thấp lên 1.078 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ bồi thường giảm còn 83% từ 87% trong Q3/2020 trong khi tỷ lệ chi phí giữ nguyên ở mức 20%. Nhờ kiểm soát được chi phí, kết quả HĐ kinh doanh BH sát kỳ vọng – lỗ HĐ kinh doanh BH Q3/2021 giảm 5% còn 1.324 tỷ đồng. Đối với mảng bảo hiểm nhân thọ (chiếm trên 80% doanh thu phí BH của BVH), việc lỗ HĐ kinh doanh BH là việc khá bình thường.

  Tổng lỗ HĐ kinh doanh BH 9 tháng đầu năm 2021 là 4.308 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

  Doanh thu HĐ tài chính giảm vì mặt bằng lãi suất giảm
  BVH ghi nhận lợi nhuận HĐ tài chính là 1.825 tỷ đồng (giảm 4,9% so với cùng kỳ) trong Q3/2021 và 5.849 tỷ đồng (tăng 1,4% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm 2021. Tổng tài sản tài chính tăng 5,1% so với cùng kỳ nhưng mặt bằng lãi suất giảm nên lợi suất tiền gửi giảm còn 5,9% (từ 7,2% trong 9 tháng đầu năm 2020) trong khi lợi suất đầu tư trái phiếu giảm còn 6,47% (từ 7,63%
  trong 9 tháng đầu năm 2020). Lãi kinh doanh chứng khoán (chủ yếu là trái phiếu chính phủ) 9 tháng đầu năm 2021 là 391 tỷ đồng (giảm 38% so với cùng kỳ) do lợi suất trái phiếu tiếp tục ở
  mặt bằng thấp nhưng không giảm mạnh như trong năm 2020.

  HSC đang xem xét lại dự báo, giá mục tiêu và khuyến nghị
  KQKD Q3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 của BVH nói chung sát kỳ vọng của HSC. Tuy nhiên, HSC đang xem xét lại dự báo, giá mục tiêu và khuyến nghị sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh trong 2 tháng qua. Giá cổ phiếu hiện đang tiến sát giá mục tiêu. Hiện BVH có P/B dự phóng năm 2022 là 2,14 lần.

  HSC Research.

   

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn