BID: LNTT 6 tháng đạt 3.708 tỷ đồng, bằng 48,16% kế hoạch cả năm

BID: LNTT 6 tháng đạt 3.708 tỷ đồng, bằng 48,16% kế hoạch cả năm

Lượt xem:1688 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BID công bố LNTT hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng khiêm tốn. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 20.000đ, tương đương P/B dự phóng 2017 là 1,4 lần. Dự báo LNTT năm 2017 đạt 7.784 tỷ đồng (tăng trưởng 0,65%). Chúng tôi dự báo Ngân hàng sẽ tăng vốn thành công thông qua phát hành riêng lẻ trong 6 tháng cuối năm nay. Ngân hàng sẽ đẩy mạnh dự phòng và chất lượng tài sản sẽ được cải thiện nhanh hơn cũng như hệ số CAR sẽ sớm được củng cố trong các năm tới. Trong khi đó KQKD 6 tháng nhìn chung sát dự báo. Các điểm nổi bật như sau:

  – Cả cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều tăng khá gần 12% so với đầu năm.

  – Tỷ lệ NIM được cải thiện, theo đó thu nhập lãi thuần tăng mạnh 37,30% so với cùng kỳ.

  – Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi giảm 16,39% so với cùng kỳ do không còn đóng góp từ lợi nhuận bất thường từ thoái vốn và thu nhập từ góp vốn/mua cổ phần cũng bị giảm.

  – Chi phí hoạt động tăng 20,40% so với cùng kỳ.

  – Tuy nhiên, Ngân hàng triển khai lộ trình trích lập dự phòng quyết liệt hơn, vì vậy chi phí dự phòng tăng 38,11% so với cùng kỳ.

  – Do đó, LNTT 6 tháng đầu năm đạt 3.708 tỷ đồng (tăng 11,44% so với cùng kỳ), hoàn thành 48,16% kế hoạch cả năm của Ngân hàng, là 7.700 tỷ đồng (giảm 0,45% so với năm 2016).

  – Dự báo LNTT năm 2017 từ 7.629 tỷ đồng (giảm 1,37% so với năm 2016) lên 7.784 tỷ đồng (tăng trưởng 0,65%).

  – Với dự báo mức tăng trưởng tín dụng cao hơn (từ 12% lên 17% nhờ tín dụng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm) và cũng tăng dự báo chi phí dự phòng (từ 11.311 tỷ đồng lên 12.068 tỷ đồng).

  BID: LNTT 6 tháng đạt 3.708 tỷ đồng, bằng 48,16% kế hoạch cả năm
  BIDV cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều tăng khá gần 12% so với đầu năm

  Cho vay khách hàng tăng 11,56% so với đầu năm. Tổng cho vay khách hàng tăng 11,56% so với đầu năm đạt 807,37 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi chưa có số liệu cụ thể về phân loại cho vay khách hàng theo ngành ở thời điểm này, tuy vậy, chúng tôi giả định cho vay khách hàng cá nhân là động lực tăng trưởng chính tương tự như ở hầu hết các ngân hàng khác trong 6 tháng đầu năm.

  Hệ số LDR thuần giữ nguyên tại 99,49%. Với thực tế cho vay/huy động bằng USD tăng gần như tương đương với cho vay/huy động bằng USD, hệ số LDR thuần cho mỗi loại tiền đều ở mức cao và nhìn chung không đổi. Hệ số LDR thuần đối với VND là 95,04% (là 96,04% vào cuối năm 2016). Trong khi đó hệ số LDR thuần tiền USD là 168,71% (năm 2016 là 162,11%).

  Tỷ lệ NIM tăng 0,33% lên 2,85%, từ mức 2,51% trong 6 tháng đầu năm 2016 và cũng tăng nhẹ 0,06% từ 2,78% vào cuối năm 2016. Tỷ lệ NIM tăng chủ yếu nhờ: Lợi suất gộp cho vay khách hàng bình quân tăng khá (tăng 0,42% so với cùng kỳ lên 7,44%). Chi phí huy động khách hàng bình quân tăng ít hơn (tăng nhẹ 0,17% lên 4,65%).

  BID đã hoán đổi hơn 20 nghìn tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong những năm qua (tương đương 2,6% tổng dư nợ hiện tại) và điều này rõ ràng đã tác động lên tỷ lệ NIM trước đó. Tuy nhiên, lãi suất cho vay tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm, theo sát diễn biến tăng nhẹ của lãi suất huy động trung và dài hạn. Một xu hướng khác cần lưu ý là do tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn ở hầu hết các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm là khoảng 40% -45% (mức trần cho phép trong năm nay là 50% và 40% cho năm sau), hầu hết các ngân hàng, bao gồm cả BID phải tăng huy động tiền gửi trung và dài hạn và chuyển sang cho vay ngắn hạn nhiều hơn.

  Tổng tài sản sinh lãi tăng 21,10% so với cùng kỳ đạt 1.046 nghìn tỷ đồng và không có nhiều thay đổi trong cơ cấu tài sản sinh lãi. Cụ thể, 77% tài sản sinh lãi là cho vay khách hàng, 15,33% là doanh mục trái phiếu, và chỉ 7,5% là cho vay liên ngân hàng. Do đó, cùng với tỷ lệ NIM tăng 0,33%, chúng tôi thấy rằng. Tổng thu nhập lãi thuần tăng trưởng tốt, tăng 37,30% so với cùng kỳ đạt 14.007 tỷ đồng.

  Tổng thu nhập ngoài lãi giảm 16,39% so với cùng kỳ là 2.787 tỷ đồng, lưu ý ở đây là trong 6 tháng đầu năm BID đã ghi nhận khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần tại VID. Do đó, nếu không tính đến khoản lợi nhuận bất thường này, thu nhập ngoài lãi trong 6 tháng đầu năm nay thực tế đã tăng 10,19%.

  BID: LNTT 6 tháng đạt 3.708 tỷ đồng, bằng 48,16% kế hoạch cả năm
  Chi phí lương bình quân theo tháng của mỗi nhân viên làm việc tại BIDV tăng lên 27,04 triệu đồng

  Tổng chi phí hoạt động tăng 20,40% lên 6.879 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lương tăng (tăng 23,36% so với cùng kỳ lên 4.032 tỷ đồng). Trong khi đó tổng số nhân viên chỉ tăng 3,52% so với cùng kỳ lên 24.804 nhân viên. Theo đó, chi phí lương bình quân theo tháng của mỗi nhân viên tăng lên 27,04 triệu đồng, là mức rất cao so với các ngân hàng khác. Chi phí liên quan đến tài sản cũng tăng 19% so với cùng kỳ lên 1.253 tỷ đồng. Chi phí quản lý khác cũng tăng 8,8% so với cùng kỳ lên 1.263 tỷ đồng.

  Ngân hàng sẽ tích cực hơn nhiều trong công tác trích lập dự phòng trong năm nay, theo đó tỷ lệ lợi nhuận trước trích lập dùng để trích lập dự phòng tăng (tăng lên 62,60% từ 57,46% trong 6 tháng đầu năm). Chi phí dự phòng tăng do Ngân hàng tăng trích lập dự phòng cho các khoản cho vay khách hàng – chúng tôi ước tính chi phí dự phòng cho vay khách hàng tăng 57,46% so với cùng kỳ lên 4.911 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC gần như giữ nguyên ở 1.295 tỷ đồng (giảm 0,52% so với cùng kỳ).

  Chúng tôi ước tính BID vẫn còn 20.650 tỷ đồng trái phiếu VAMC và dự phòng lũy kế trích lập là 7.110 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng trái phiếu VAMC chưa được trích lập dự phòng là khoảng 13.539 tỷ đồng, tương đương 1,67% dư nợ hiện tại của Ngân hàng, là mức thấp nêu so với bình quân của toàn bộ ngành ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2016 là 3,68%.

  Cho năm 2017, dự báo LNTT thêm 2% từ 7.629 tỷ đồng (giảm 1,37%) lên 7.784 tỷ đồng (tăng trưởng 0,65%). Những điều chỉnh chủ chốt trong giả định của chúng tôi gồm: giả định cao hơn cho tăng trưởng tín dụng (tăng 12% lên 17% do tín dụng 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh) và giả định cao hơn cho chi phí dự phòng (từ 11.311 tỷ đồng lên 12.068 tỷ đồng).

  Khả năng phát hành riêng lẻ 10-20% cổ phần trước cuối năm có vẻ đã tăng lên. Ngày càng nhiều NĐT trên thị trường kỳ vọng BID có thể phát hành riêng lẻ 10-20% cổ phần cho một ngân hàng nước ngoài trước cuối năm. Trên thực tế sau gần 3 năm tìm cách nâng vốn cấp 1, thì hiện có vẻ là thời điểm khá thích hợp.

  BID: LNTT 6 tháng đạt 3.708 tỷ đồng, bằng 48,16% kế hoạch cả năm
  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, BID tăng nhẹ lên 20.700đ/CP, sát với giá trị theo phân tích cơ bản là 20.000đ

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 20.000đ, tương đương P/B là 1,4 lần. Triển vọng tăng vốn cấp 1 trong năm nay là cao và hy vọng chất lượng tài sản được cải thiện trong tương lai nhờ Ngân hàng tích cực hơn trong công tác trích lập dự phòng. Theo đó Ngân hàng sẽ cải thiện dần các hệ số an toàn tài chính. Chúng tôi cũng giả định Ngân hàng sẽ không phải trả cổ tức tiền mặt từ năm sau nhờ quy định mới. Khả năng tăng vốn cấp 1 ngay trong nửa cuối năm nay sẽ tạo điều kiện để quy mô tài sản của BID tăng thêm. Trong khi đó việc được phép giữ lại lợi nhuận mà không chi trả cổ tức tiền mặt giúp Ngân hàng có thể tích cực hơn trong trích lập dự phòng. BID vẫn phải xử lý một số khoản nợ xấu từ trước để lại, chủ yếu liên quan đến nhiều dự án của DNNN. Và do ban lãnh đạo chú trọng xử lý nợ xấu nên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ khiêm tốn. Và trong tương lai BID sẽ cần tiếp tục tăng vốn để chuẩn bị áp dụng Basel 2. Do vậy chúng tôi cho rằng cổ phiếu BID vẫn còn rủi ro pha loãng.

  (HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn