ACV sẽ tổ chức đấu giá bán 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018

ACV sẽ tổ chức đấu giá bán 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018

Lượt xem:2274 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 95.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 32 lần. Ở mức giá hiện tại là 87.500đ, thì quy mô số cổ phần chào bán là 37.317 tỷ đồng, tương đương 1,64 tỷ USD. Vốn hóa thị trường hiện tại của ACV là 186.584 tỷ đồng, tương đương 8,22 tỷ USD.

  ACV vừa trình Bộ Giao thông Vận Tải phương án bán đấu giá 20% cổ phần, tương đương 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018. Điều này cho thấy quá trình đàm phán diễn ra trong thời gian dài với Aéroports de Paris để bán cổ phần chiến lược được coi là kết thúc vào cuối tháng 9 đã không đi đến được một thỏa thuận.

  ACV sẽ tổ chức đấu giá bán 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018
  Vốn hóa thị trường hiện tại của ACV là 186.584 tỷ đồng, tương đương 8,22 tỷ USD.

  Và theo đó ACV sẽ ưu tiên bán cổ phần cho NĐT tài chính. Sau khi được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, phương án sẽ được trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Nhà nước đã đặt ra thời hạn để bán 20% cổ phần ACV là năm 2018. Sau đó sẽ bán tiếp 10,4% cổ phần vào năm 2020.

  Tổ chức đấu giá là phương án thay thế, công ty đã nói rõ rằng sẽ bán cổ phần cho NĐT tài chính nếu đàm phán bán cổ phần cho NĐT chiến lược không thành công. Rõ ràng hiện giá khởi điểm đấu giá vẫn chưa được quyết định vì vẫn còn ít nhất 6 tháng nữa mới tổ chức đấu giá. Tuy nhiên ở thị giá hiện tại là 87.500đ, thì quy mô số cổ phần chào bán là 37.317 tỷ đồng, tương đương 1,64 tỷ USD. Vốn hóa thị trường hiện tại của ACV là 186.584 tỷ đồng, tương đương 8,22 tỷ USD.

  Việc bán cổ phần cho NĐT tài chính sẽ có một số tác động tích cực như sau:

  • Thanh khoản của cổ phiếu sẽ được cải thiện do tỷ lệ floating sẽ tăng lên

  • Sự minh bạch và công tác quản trị doanh nghiệp của ACV sẽ được cải thiện do công ty phải công bố BCTC dễ hiểu hơn và phải giải trình về các động lực tăng trưởng chủ chốt. Trong khi đó công ty cũng sẽ chủ động hơn trong hoạt động quan hệ với NĐT.

  • Sự tham gia nhiều hơn của NĐT tài chính trong cơ cấu sở hữu sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ có thể tránh được những vi phạm trong việc lựa chọn người thuê mặt bằng tại các sân bay.

  Chúng tôi đã điều chỉnh tăng ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 72.000đ lên 95.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 32 lần. Nhờ việc bán đấu giá cổ phần cho NĐT tài chính có khả năng sẽ thu hút thêm sự quan tâm của thị trường đến cổ phiếu này và công tác công bố thông tin cũng được cải thiện nhiều. Định giá cổ phiếu ACV xứng đáng cao hơn 10% so với bình quân khu vực nhờ triển vọng tăng trưởng vượt trội.

  Năm 2017, dự báo LNST giảm 15% mặc dù LNTT cốt lõi tăng trưởng. Trong năm sau, dự báo LNST tăng trưởng 31%. Với quá trình đàm phán với Aéroports de Paris đã hoàn tất mà không thành công, thì NĐT ít nhất cũng có thể hài lòng khi thấy những tiến triển ở việc bán cổ phần. Ở mặt tích cực thì việc bán cổ phần cho NĐT tài chính có thể giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của ACV.

  Tiếp theo, dự kiến ACV sẽ chuyển sàn sang Hose trong 3-6 tháng tới. Chúng tôi cũng thấy có những động lực tích cực trong trung hạn gồm triển vọng tăng trưởng mạnh nhờ công ty liên tục mở rộng. Trong khi đó kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cũng là một động lực trong dài hạn. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính ở đây là rủi ro pha loãng do công ty hiện có kế hoạch phát triển yêu cầu huy động vốn trung hạn lớn, với thời gian hoàn vốn dài.

  Chúng tôi được biết quá trình đàm phán bán cổ phần chiến lược đã không thành công. Từ tháng 3/2015, Aeroports De Paris Group (ADP) và Bộ Giao thông Vận Tải đã đàm phán để nhà nước bán 20% cổ phần tại ACV cho ADP và ADP sẽ trở NĐT chiến lược. Chúng tôi tin rằng thương vụ này đã không thành công là do khác biệt về giá nhà nước chào bán và giá ADP sẵn sàng mua. Có vẻ ADP đưa ra giá mua thấp. Trong khi đó theo luật ACV không thể hạ giá nhiều so với thị giá hiện nay.

  ACV sẽ tổ chức đấu giá bán 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018
  Dự báo 2017 doanh thu thuần năm 2017 đạt 16.114 tỷ đồng (tăng trưởng 2%), LNTT đạt 6.032 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) và LNST đạt 4.507 tỷ đồng (giảm 15%)

  Dự báo LNST năm 2017 giảm 15% mặc dù LNTT mảng kinh doanh chính tăng trưởng. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 đạt 16.114 tỷ đồng (tăng trưởng 2%), LNTT mảng kinh doanh chính đạt 6.032 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) và LNST đạt 4.507 tỷ đồng (giảm 15%). Dự báo của chúng tôi bao gồm đóng góp doanh thu cả năm từ các tài sản trong khu bay. Các giả định chính của chúng tôi là như sau:

  • Tổng số lượng hành khách sẽ tăng trưởng 17% đạt 94,49 triệu lượt khách, gồm 28,68 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22%) và 65,8 triệu lượt khách nội địa (tăng 15%).

  • Tổng số lượng chuyến bay sẽ tăng lên 662.176 chuyến bay (tăng 16%), gồm 206.981 chuyến bay quốc tế (tăng 21%) và 455.195 chuyến bay nội địa (tăng 14%).

  • Tổng lượng hàng hóa chuyên chở sẽ tăng đạt 1.356.885 tấn (tăng 25%), gồm 894.094 tấn (tăng 30%) từ các chuyến bay quốc tế và 462.791 tấn (tăng 15%) từ các chuyến bay nội địa.

  • Phí dịch vụ hành khách sẽ tăng như trên.

  • Lợi nhuận gộp sẽ tăng trưởng 11% đạt 6.477 tỷ đồng trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 36,9% trong năm 2016 lên 40,2% trong năm 2017 nhờ chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu. Ở đây có một số nhân tố tác động gồm:

  – Việc mở rộng cảng hàng không quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành từ Q3/2017 nên chi phí khấu hao sẽ tăng 6% lên 4.570 tỷ đồng và chi phí nhân công tăng 13% lên 2.536 tỷ đồng.

  – Tuy nhiên, chi phí sửa chữa bảo dưỡng sẽ tăng 32% do ACV sẽ hạch toán chi phí sửa chữa và bảo dưỡng tài sản của khu bay nguyên năm trong năm 2017 (năm 2016 ACV chỉ hạch toán chi phí này trong 9 tháng cuối năm).

  • Lợi nhuận tài chính thuần sẽ đạt 444 tỷ đồng (tăng 27%) vì chúng tôi cho rằng tỷ giá JPY/VND sẽ tăng 3%.

  • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ổn định ở 9,8%.

  • ACV sẽ không ghi nhận lợi nhuận khác trong năm 2017 (năm 2016 là 2.424 tỷ đồng).

  Theo đó chúng tôi dự báo EBITDA sẽ là 9.471 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), EV/EBITDA là 19,9 lần.

  Nhìn chung, chúng tôi dự báo LNTT sẽ là 5.634 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ). Nếu không bao gồm lỗ tỷ giá và các thu nhập khác, chúng tôi ước tính LNTT mảng kinh doanh chính sẽ là 6.032 tỷ đồng (tăng trưởng 24%). Theo đó, chúng tôi dự báo LNST là 4.507 tỷ đồng (giảm 15%), EPS là 1.960đ; P/E dự phóng là 44,7 lần. Nếu không bao gồm lỗ tỷ giá, EPS sẽ là 2.209đ, tương đương P/E là 39,6 lần.

  Cho năm 2018, dự báo LNST tăng trưởng 31%, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 18.793 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) và LNST đạt 5.879 tỷ đồng (tăng trưởng 31%). Chúng tôi dự báo EBITDA sẽ đạt 11.449 tỷ đồng (tăng trưởng 21%), theo đó EV/EBITDA là 16,5 lần. Dự báo LNTT đạt 7.348 tỷ đồng (tăng trưởng 31%). Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 7.754 tỷ đồng (tăng trưởng 29%). Dự báo LNST đạt 5.879 tỷ đồng (tăng trưởng 31%); EPS đạt 2.557đ; P/E dự phóng là 34,2 lần. Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá thì EPS là 2.841đ, P/E dự phóng là 30,8 lần.

  ACV sẽ tổ chức đấu giá bán 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018
  Dự báo 2018 doanh thu thuần đạt 18.793 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) và LNST đạt 5.879 tỷ đồng (tăng trưởng 31%)

  Niêm yết trên Hose sau khi hoàn tất đàm phán liên quan đến tài sản khu bay. Trên BCTC kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán đã lưu ý về việc đàm phán liên quan đến cho thuê tài sản khu bay vẫn chưa hòan tất. Và ACV chưa đủ điều kiện để niêm yết trên Hose cho đến khi vấn đề này được giải quyết xong. Ngoài ra, Bộ GTVT còn yêu cầu ACV tách riêng doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay trên báo cáo kết quả kinh doanh cho đến khi hoàn tất đàm phán; và sẽ được ghi nhận vào các tài khoản ngoại bảng.

  Theo kế hoạch cổ phần hóa của ACV, sau khi cổ phần hóa, tài sản khu bay đã được giao lại cho nhà nước và ACV thuê lại để vận hành. Về nội dung đàm phán hiện tại, ACV sẽ nhận toàn bộ thu nhập từ tài sản khu bay và nộp phí thuê cho nhà nước, đồng thời trả phí sửa chữa. ACV đề xuất mức phí thuê hàng năm là 270 tỷ đồng cộng với 727 tỷ đồng dự phòng sửa chữa dài hạn.

  Bộ GTVT có vẻ đồng ý với đề xuất này và sẽ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Và việc đàm phán có lẽ sẽ hoàn tất trong năm nay. Sau khi hoàn tất đàm phán, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên Hose. Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ chuyển sàn sang Hose trong 3-6 tháng tới. Và điều này sẽ tạo điều kiện để ACV

  • Được thêm vào giỏ VN30 trong tương lai.

  • Thêm vào giỏ các chỉ số ETF vào thời điểm phù hợp.

  • Được phép giao dịch ký quỹ sau 6 tháng niêm yết trên Hose

  Các tài sản trong khu bay là nhiều tài sản khác nhau được sử dụng trong một phần diện tích cảng hàng không dùng cho máy bay cất, hạ cánh và lăn, (trừ phần sân đỗ máy bay) như đường băng, đường lăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị định vị. Các tài sản này đã được chuyển giao cho Nhà nước và Nhà nước cho ACV thuê lại. Hiện các điều khoản thuê đang chờ nhà nước chấp thuận. Tài sản khu bay đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ACV thông qua doanh thu từ phí dịch vụ cất hạ cánh trong khi chi phí đi kèm gồm chi phí nhân công, chi phí thuê, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí khấu hao, chi phí điện nước và chi phí thuê ngoài.

  Trong năm 2016, tài sản khu bay đóng góp 1.722 tỷ đồng doanh thu thuần và làm phát sinh 733 tỷ đồng chi phí hoạt động (không gồm chi phí thuê và dự phòng sửa chữa). Theo điều khoản đàm phán, ACV sẽ hạch toán khoảng 750 tỷ đồng phí thuê và dự phòng sửa chữa cho tài sản khu bay.

  Do vậy trong năm 2017, chúng tôi dự báo tài sản khu bay sẽ đóng góp 1.888 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 10%) và làm phát sinh 749 tỷ đồng (tăng 2%) chi phí hoạt động (không gồm chi phí thuê và dự phòng sửa chữa). Theo điều khoản đang đàm phán, thì ACV sẽ ghi nhận khoảng 1.000 tỷ đồng phí thuê và dự phòng sửa chữa tài sản khu bay.

  Về dài hạn chúng tôi cho rằng ACV sẽ tương tự như một TTTM với lượng khách hàng nhất định. ACV hiện được coi là đơn vị vận hành sân bay thuần túy với phần lớn doanh thu là từ phí dịch vụ hàng khách và phí dịch vụ cất hạ cánh. Doanh thu từ bán lẻ, thực phẩm đồ uống và dịch vụ phụ trợ ít. Trong 18 tháng tới, lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhờ phí dịch vụ sân bay tăng cộng với lượng hàng hóa và hành khách tăng. Tuy nhiên về lâu dài, tăng trưởng sẽ chủ yếu từ (1) lượng hàng hóa và hành khách tăng nhanh và (2) tối ưu mức chi tiêu của hành khách nhờ cải thiện sản phẩm bán lẻ, thực phẩm đồ uống.

  ACV sẽ tổ chức đấu giá bán 435.434.647 cổ phiếu vào Q3/2018
  ACV hiện được coi là đơn vị vận hành sân bay thuần túy với phần lớn doanh thu là từ phí dịch vụ hàng khách và phí dịch vụ cất hạ cánh.

  Chẳng hạn, trong 9 tháng đầu năm nay, 23% doanh thu của sân bay Heathrow tại London là từ bán lẻ nói chung (gồm hoạt động mua sắp, thực phẩm đồ uống, đổi ngoại tệ, đỗ xe và dịch vụ khác). Như vậy ACV cũng có thể dễ dàng tăng gấp đôi tỷ trọng doanh thu từ bán lẻ trong tổng doanh thu trong vài năm tới; theo đó sẽ giúp lợi nhuận tăng trưởng. ACV có thể tiếp tục là một đơn vị cho thuê diện tích bán lẻ hoặc tham gia vào hoạt động bán lẻ và/hoặc nắm cổ phần của các đơn vị bán lẻ & bán thực phẩm đồ uống tại sân bay.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của ACV là 95.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 32 lần. Định giá của ACV xứng đáng cao hơn 10% so với bình quân khu vực nhờ triển vọng tăng trưởng vượt trội. Sau một thời gian dài đàm phán bán cổ phần chiến lược, công ty hiện có vẻ sẽ tiến hành bán cổ phần cho NĐT tài chính, từ đó giúp nâng cao sự minh bạch và hiệu quả hoạt động của ACV.

  ACV có thể chuyển sàn sang HOSE trong 3-6 tháng tới. Trong khi đó triển vọng tăng trưởng có vẻ chắc chắn nhờ lượng hành khách và hàng hóa cộng với phí dịch vụ sân bay tăng. Do vậy chúng tôi cho rằng nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong năm sau do sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp cận cổ phiếu ACV hơn. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là động lực dài hạn cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính ở cổ phiếu ACV là khả năng pha loãng khi công ty phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn với thời gian trả nợ dài cho các dự án phát triển mở rộng.

  Các bạn muốn được tư vấn chuyên sâu thị trường chứng khoán, về cổ phiếu tiềm năng, vui lòng nhắn tin tại Fanpage cophieu86, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn