AAA: Ước tính giá trị của cổ phiếu là 36.900đ, P/E dự phóng là 12,6 lần

AAA: Ước tính giá trị của cổ phiếu là 36.900đ, P/E dự phóng là 12,6 lần

Lượt xem:2204 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát – AAA: gần đây đã thông báo rằng công ty đã phát hành thành công 24,35 triệu cổ phiếu để thực hiện chứng quyền đợt cuối.

  Công ty An Phát Holdings tăng sở hữu tại AAA lên 31,88%. Trong đó:

  • CTCP An Phát Holdings đã mua 12,115 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này và tăng tỷ lệ sở hữu tại AAA lên 31,88% từ 24,53% trước đó.

  • Phần còn lại 12,235 triệu cổ phiếu được phát hành cho các công ty liên quan của các thành viên HĐQT gồm Công Ty TNHH Đầu Tư Trung Và Hòa, Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Và Dương và Công Ty TNHH Dương Phạm Investment.

  Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của AAA đã tăng 41% lên 836 tỷ đồng từ 592,5 tỷ đồng. Với giá chuyển đổi là 11.500đ/cp, công ty đã thu về 280 tỷ đồng từ đợt phát hành.

  AAA: Ước tính giá trị của cổ phiếu là 36.900đ, P/E dự phóng là 12,6 lần
  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 sẽ tăng trưởng 52,3%

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 36.900đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 12,6 lần. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 sẽ tăng trưởng 52,3% trong khi đó cho năm 2018 chúng tôi dự báo LNST của công ty mẹ sẽ tăng trưởng 23,4%. Sau khi hoàn thành chuyển đổi toàn bộ chứng quyền sang cổ phiếu (số chứng quyền này được phát hành cùng với trái phiếu trong năm 2015), việc ước tính tổng số cổ phiếu đang lưu hành trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

  Mặc dù kéo theo rủi ro pha loãng sang năm 2018, đây cũng là đợt phát hành thực hiện chứng quyền cuối cùng. Trong khi đó, công ty sẽ tiếp tục mở rộng công xuất và doanh thu được cải thiện nhờ nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm của công ty trên các thị trường xuất khẩu.

  Đây là đợt cuối cùng trong nhiều đợt phát hành thực hiện chứng quyền. Quá trình thực hiện chứng quyền diễn ra như sau:

  Vào tháng 11/2015, AAA đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền và theo đó có 300.000 chứng quyền được phát hành (1 chứng quyền có quyền chuyển đổi thành 100 cổ phiếu) với giá chuyển đổi là 11.500đ/cp.

  • Vào tháng 12/2016, phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 1 với 50.650 chứng quyền được chuyển đổi thành 5.065.000 cổ phiếu, tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 56.964.988 cp.

  • Vào tháng 6/2017, phát hành 585.000 cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2, tương đương 5.858 chứng quyền được chuyển đổi, tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 59.249.988 cp.

  • Tiếp đó, phát hành 24,35 triệu cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt cuối gần đây, tăng vốn điều lệ lên 836 tỷ đồng (tăng 41%), tương đương 83.599.988 cp. Với tác động pha loãng lớn lên tới 41%, EPS trong năm tới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

  Dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 52,3%. dự báo doanh thu thuần đạt 3.524 tỷ đồng (tăng trưởng 64,4%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 216,2 tỷ đồng (tăng trưởng 52,3%). Các giả định hỗ trợ dự báo của chúng tôi gồm:

  • Doanh thu tăng trưởng 64,4% nhờ đóng góp từ nhà máy số 6 (giai đoạn 2) và nhà máy số 7. Chúng tôi giả định tổng sản lượng tiêu thụ (không bao gồm HII) đạt 65.702 tấn (tăng trưởng 41,9%), chủ yếu nhờ tiêu thụ các sản phẩm mới từ các cơ sở sản xuất mới, như giai đoạn 2 của nhà máy số 6 và nhà máy số 7, và cũng nhờ nhu cầu tốt từ các thị trường chủ chốt mới như Nhật Bản và Mỹ. Hơn nữa, chúng tôi cũng lưu ý đến sự tăng trưởng mạnh mẽ ( tăng 150%) của doanh thu từ mảng thương mại nhờ doanh thu từ hạt nhựa của An Thành, một công ty con của HII trong năm nay.

  • Ước tính lợi nhuận gộp là 509,8 tỷ đồng (tăng trưởng 66%), theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 14,5% (năm ngoái là 14,32%) nhờ tỷ suất lợi nhuận của hạt nhựa phụ gia tăng mạnh và công suất sử dụng của giai đoạn 1 nhà máy số 6 cao hơn.

  • Lỗ tài chính thuần tăng lên 61,2 tỷ đồng từ mức lỗ 23,7 tỷ đồng trong năm ngoái do chi phí lãi vay tăng khi tăng vay nợ để đầu tư vào giai đoạn 2 nhà máy số 6 và nhà máy số 7.

  • Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu dự báo là 4,8% (năm 2016 là 5,57%) và chi phí bán hàng & quản lý là 169,3 tỷ đồng (tăng 41,7%).

  Dự báo LNTT và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 307,1 tỷ đồng (tăng trưởng 84,3%) và 216,2 tỷ đồng (tăng trưởng 52,3%). EPS là 3.361đ và PE dự phóng là 9,65 lần.

  AAA: Ước tính giá trị của cổ phiếu là 36.900đ, P/E dự phóng là 12,6 lần
  Tổng sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 41,9%, chủ yếu nhờ tiêu thụ các sản phẩm mới từ các cơ sở sản xuất mới, như giai đoạn 2 của nhà máy số 6 và nhà máy số 7

  Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 23,4%. Dự báo doanh thu thuần là 4.566 tỷ đồng, tăng trưởng 29,6% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 266,8 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%). Chúng tôi giả định:

  • Sản lượng túi nhựa tiêu thụ đạt 83.469 tấn (tăng trưởng 27%). Và sản lượng tiêu thụ hạt nhựa phụ gia từ HII sẽ đạt khoảng 52.500 tấn, tăng trưởng 50%.

  • Giá bán bình quân túi nhựa là 39,2 triệu đồng/tấn, (tăng 3%) nhờ cơ cấu danh mục sản phẩm tốt hơn với đóng góp nhiều hơn từ các sản phẩm mới.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp dự báo sẽ tăng lên 15,3% từ 14,5% trong năm 2017 nhờ cơ cấu danh mục sản phẩm tốt hơn và công suất sử dụng cao hơn tại nhà máy số 6 giai đoạn 2 và nhà máy số 7 (lần lượt đi vào hoạt động vào tháng 12/2016 và tháng 6/2017). Lợi nhuận gộp theo đó là 698,8 tỷ đồng (tăng trưởng 37,1%).

  • Chi phí bán hàng & quản lý tăng lên 233 tỷ đồng (tăng trưởng 37,7%) để hỗ trợ tăng trưởng doanh thu. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu cũng tăng lên 5,1% từ 4,8% trong năm 2017.

  • Lỗ tài chính thuần tiếp tục tăng lên 96 tỷ đồng từ mức lỗ 61,2 tỷ đồng trong năm 2017 do chi phí lãi vay tăng 15,1%.

  • Dự báo công ty sẽ đạt LNTT là 389 tỷ đồng, tăng trưởng 26,7% và LNST của cổ đông công ty mẹ là 266,8 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%).

  Với đợt chuyển đổi chứng quyền mới nhất trong năm nay, tác động pha loãng sẽ được phản ánh trong năm 2018. Do đó, dựa trên dự báo của chúng tôi, EPS dự phóng 2018 là 2.936đ, P/E dự phóng là 11 lần.

  AAA có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại HII lên 51% trong năm 2018 từ 35,29% hiện tại. Vào cuối tháng 10 vừa qua, công ty đã công bố Nghị quyết HĐQT vê việc mua thêm 15,81% cổ phần tại HII (tương đương 2,15 triệu cổ phiếu) để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 35,29% lên 51%. Và giao dịch này dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2018 với vốn tài trợ là từ lợi nhuận giữ lại.

  AAA: Ước tính giá trị của cổ phiếu là 36.900đ, P/E dự phóng là 12,6 lần
  Nhà máy số 6 giai đoạn 2 và nhà máy số 7 (lần lượt đi vào hoạt động vào tháng 12/2016 và tháng 6/2017)

  HII (CTCP Nhựa & Khoáng sản Yên Bái) là công ty đã niêm yết. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là sản xuất và kinh doanh hạt nhựa phụ gia, bột đá CaCO3, nguyên liệu đầu vào chính cho sản xuất túi nhựa. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu sang Châu Âu, Ấn Độ, Nga, … (khoảng 90% sản lượng tiêu thụ) và 10% sản lượng còn lại là bán cho AAA. Trong năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng (tăng trưởng 494%) và LNST đạt 70 tỷ đồng (tăng trưởng 503,4%). Cho năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.200 tỷ đồng (tăng trưởng 91,3%) và LNST đạt 100 tỷ đồng (tăng trưởng 42,8%).

  Ở thời điểm này, chúng tôi hợp nhất lợi nhuận của HII vào AAA theo tỷ lệ sở hữu là 35,29%. Chúng tôi lưu ý rằng KQKD của HII hiện tại vẫn được hợp nhất hoàn toàn với AAA và không phải hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu thường thấy đối với công ty liên kết bởi AAA vẫn nắm quyền kiểm soát hoạt động của công ty này.

  Cho năm 2018, AAA tỏ ra tham vọng với kế hoạch kinh doanh đặt ra, cụ thể là doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng (tăng trưởng 66,67%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 330 tỷ đồng (tăng trưởng 50%). HSC hiện giữ quan điểm thận trọng hơn nhiều. Và công ty cũng có kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2018 là 20-30% mệnh giá, tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 6,1% – 9,2%, là mức khá hấp dẫn.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 36.900đ, tương đương P/E dự phóng là 12,6 lần. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng 2018 là 11 lần, là mức khá rẻ và hợp lý. Gia tăng công suất và mở rộng sang các thị trường mới sẽ là trọng tâm của câu truyện tăng trưởng dài hạn ở đây. AAA tích cực trong quan hệ NĐT và cũng rất chủ động thúc đẩy giá cổ phiếu trong những năm gần đây. Chúng tôi ưa thích câu chuyện dài hạn và cách tiếp cận dựa trên công nghệ trong ngành bao bì nhựa của công ty.

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn