Việt Nam phải làm gì để MSCI xem xét nâng hạng vào năm 2019?

Việt Nam phải làm gì để MSCI xem xét nâng hạng vào năm 2019?

Lượt xem:1936 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ông Valentin Laiseca – Phụ trách thị trường Đông Nam Á, MSCI cho biết trong trường hợp tốt nhất, Việt Nam có thể được xem xét vào thị trường mới nổi vào tháng 6/2019 và năm 2020 được nâng hạng.

  Chia sẻ tại diễn đàn Gateway to Viet Nam 2017, Nhà quản lý cao cấp của MSCI cho biết trong trường hợp tốt nhất, Việt Nam có thể được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi vào năm 2020. Việt Nam cần có thêm những thay đổi quan trọng. Việc nâng hạng thị trường của MSCI dựa trên những tiêu chí được chuẩn hóa, quy trình khách quan, những bằng chứng và công bố thông tin minh bạch. Đối với thị trường Việt Nam, ông Valentin Laiseca cho biết:

  – MSCI nhận thấy rằng về mặt lý thuyết thì thị trường Việt Nam đủ điều kiện nhưng còn sơ khai, chưa đảm bảo được yếu tố an toàn và bền vững. Đây là lý do khiến thị trường Việt Nam chưa thể được nâng hạng.

  – Về cơ bản thị trường Việt Nam đáp ứng được yêu cầu về thanh khoản để nâng hạng từ sơ khai lên nhóm mới nổi. Khi xem xét 14 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam, MSCI nhận thấy các doanh nghiệp này đáp ứng tốt yêu cầu vốn hóa nhưng chỉ có 4/14 doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu tỷ lệ free float là 687 triệu USD và điều này cần được cải thiện trong thời gian tới.

  – Việt Nam cần cải thiện chỉ số về giới hạn tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài và đảm bảo quyền bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

  – Đồng thời, đối với nhà đầu tư nước ngoài thì việc tự do lưu chuyển vốn vào và vốn ra trên thị trường tiền tệ, tỷ giá còn khó khăn. Do quy mô thị trường còn nhỏ.

  – Các quy định của thị trường không có thông tin bằng tiếng Anh, thông tin từ doanh nghiệp cũng không có sẵn bằng tiếng Anh tạo nên bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

  – Cơ sở hạ tầng thị trường như dịch vụ thanh toán bù trừ và lưu ký đa số do các ngân hàng có vốn nhà nước kiểm soát. Đây là cách làm không theo chuẩn quốc tế.

  – Việc chuyển giao và bán khống chứng khoán vẫn chưa có trong khi hai hoạt động này lại khá quan trọng với nhà đầu tư nước ngoài.

  Việt Nam phải làm gì để MSCI xem xét nâng hạng vào năm 2019?

  Về quy trình nâng hạng trong thực tế, sau khi được nhóm nghiên cứu xem xét (diễn ra vào tháng 6 hàng năm), MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách đánh giá. Quy trình tiếp theo là tham vấn, MSCI thực hiện với các nhà đầu tư để nghe phản hồi, đánh giá. Điều quan trọng trong phản hồi của nhà đầu tư là để xem những thay đổi tại Việt Nam có giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường tốt hơn, dễ dàng hơn không. Sẽ mất 1 năm cho việc tham vấn này và sau đó MSCI mới ra quyết định.

  Room và tỷ lệ freefloat vẫn là những rào cản chính ở đây. Chúng tôi cho rằng việc cải thiện room và tỷ lệ freefloat vẫn là 2 rào cản lớn nhất mà Việt Nam gặp phải khi muốn được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong vài năm tới. Vấn đề room được giải quyết chậm chạp do nhiều vấn đề về pháp lý liên quan đến nhiều bộ ngành. Từ đó khiến cho các doanh nghiệp muốn nới room gặp rủi ro hoạt động. Hiện vẫn đang có nhiều tranh luận xung quanh việc lựa chọn một trong 2 phương án gồm: tiếp tục thực hiện nới room ở các doanh nghiệp hoặc xem xét áp dụng NVDR (chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết). Vấn đề tỷ lệ freefloat có thể được giải quyết dễ hơn nhờ quá trình cổ phần hóa và bán cổ phần nhà nước giúp tạo ra cơ hội đầu tư cho NĐTNN.

  Thời điểm 2020 có vẻ là hơi tham vọng nhưng thời điểm 2021 hay 2022 có vẻ chắc chắn hơn. Việc được đưa vào danh sách đánh giá vào năm 2019 đòi hỏi Việt Nam phải phải có những tiến triển quan trọng ở vấn đề room, tỷ lệ freefloat và công bố thông tin vào năm 2018. Theo chúng tôi, để có được tiến triển ở tất cả những vấn đề này trong vòng 14 tháng tới có vẻ là thử thách lớn. Do vậy mặc dù thời điểm 2020 vẫn có khả năng thì chúng tôi cho rằng năm 2021 hay 2022 sẽ khả thi hơn. Trước tiên cần có ngày sáp nhập 2 sàn. Và chúng tôi coi đây là chỉ báo cho những cải cách lớn khác. Trong khi đó việc công bố thông tin bằng tiếng Anh và áp dụng chuẩn mực kế toán mới sẽ chưa thể áp dụng trước năm 2020.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn