TOP 30 cổ phiếu mạnh nhất và những cổ phiếu khuyến nghị ngày 03/8