Phân tích cổ phiếu AAA: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

Phân tích cổ phiếu AAA: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ

Lượt xem:3608 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Trước thông tin AAA phát hành cổ phần đợt 2 để thực hiện chứng quyền vào tháng 6/2017. AAA đã thông báo ngày chốt danh sách người sở hữu chứng quyền đợt 2 là 2/6/2017. Trái phiếu đã được phát hành vào năm 2015 có kèm chứng quyền với giá chuyển đổi là 11.500đ. Trong lần này sẽ có 435.000 cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi; tương đương chỉ 0,8% số lượng cổ phiếu lưu hành.

  TIN CỔ PHIẾU AAA: Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ
  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ; tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2017 đạt 203,4 tỷ đồng (tăng trưởng 43,3%). Rủ ro pha loãng trong đợt chuyển đổi này là không lớn nhưng NĐT có lẽ đã nhân cơ hội này để chốt lời sau khi giá cổ phiếu đã tăng tốt từ đầu năm. Đợt chuyển đổi cuối cùng với số lượng chứng quyền chuyển đổi lớn sẽ diễn ra vào năm sau. Trong khi đó triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vẫn rất tốt.

  Công ty sẽ phát hành 435.000 cổ phiếu để thực hiện chứng quyền như dự kiến. Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chứng quyền như dự kiến là 435.000 cổ phiếu trong tổng số 24,9 triệu cổ phiếu còn lại sẽ chuyển đổi và đã được đưa vào dự báo của chúng tôi cho năm 2017. Vào tháng 11/2015, AAA đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kèm 300.000 chứng quyền (1 chứng quyền có quyền mua 100 cổ phiếu AAA) với mức giá thực hiện chứng quyền là 11.500đ/cp. Đợt 2 dự kiến sẽ thực hiện 4.350 chứng quyền; theo đó nâng số lượng cổ phiếu AAA thêm 435.000 cổ phiếu lên 57,4 triệu cổ phiếu.

  Quá trình chuyển đổi diễn ra như sau:

  – Vào tháng 12/2016, có 50.650 chứng quyền được thực hiện trong đợt 1, theo đó đã có 5.065.000 cổ phiếu được phát hành; nâng số lượng cổ phiếu lên 56.964.988 cổ phiếu.
  – Vào tháng 6/2017, đợt 2 được thực hiện như đề cập trên đây, nâng số lượng cổ phiếu lên 57.399.988 cổ phiếu.
  – Dự kiến sẽ có thêm 24,5 triệu cổ phiếu nữa sẽ được phát hành để thực hiện chứng quyền với giá 11.500đ/cp vào năm 2018.

  Phần chứng quyền còn lại nhiều khả năng sẽ được thực hiện trong năm sau, theo đó chúng tôi cho rằng sẽ còn rủi ro pha loãng. Và đây là lý do khiến P/E dự phóng năm 2018 ở mức cao là 11,96 lần. Với đợt thực hiện chứng quyền lớn sẽ diễn ra trong năm sau cộng với tăng trưởng sẽ trở lại mức bình thường sẽ là yếu tố tiêu cực cho giá cổ phiếu trong trung hạn.

  Cho dù vậy vẫn còn một thời gian nữa mới đến thời điểm kể trên trong khi hiện lợi nhuận có triển vọng tăng trưởng mạnh.

  Cho năm 2017, Dự báo doanh thu đạt 2.844,12 tỷ đồng (tăng trưởng 32,56%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 203,4 tỷ đồng (tăng trưởng 43,3%). Các nhận định chính làm cơ sở cho dự báo của chúng tôi bao gồm:

  – Doanh thu tăng trưởng 32,56% nhờ công suất hoạt động của nhà máy số 6, nhà máy số 7 và nhà máy An Phát – Yên Bái tăng, lần lượt đạt 77%, 42% và 53,5%. Chúng tôi giả định tổng sản lượng tiêu thụ đạt 85.541 tấn (tăng 38%); trong đó sản lượng túi nhựa đạt 62.541 tấn (tăng 35%) và giá bán bình quân túi nhựa tăng lên 36,9 triệu đồng/tấn. Thị trường xuất khẩu là Mỹ và Nhật Bản.
  – Ước tính lợi nhuận gộp đạt 385,53 tỷ đồng (tăng trưởng 25,57%), do đó tỷ suất lợi nhuận gộp là 13,57% so với mức 14,32% trong năm 2016 do có thêm chi phí khấu hao của nhà máy số 6 giai đoạn 1 và nhà máy số 7. Công suất hoạt động của 2 nhà máy này trong năm 2017 lần lượt là 78% và 42%.
  – Lỗ tài chính thuần là 30,76 tỷ đồng (tăng 29,64%) do chi phí lãi vay tăng, xuất phát từ các khoản vay dùng để đầu tư cho nhà máy số 6 giai đoạn 2 và nhà máy số 7.
  – Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu là 5,6% (năm 2016 là 5,57%)
  – Lợi nhuận khác là 44,9 tỷ đồng nhờ bán cổ phần tại CTCP Nhựa Bao bì Vinh (VBC)
  – Thuế suất thuế TNDN vẫn ở mức thấp, khoảng 11,4% nhờ ưu đãi thuế đối với nhà máy số 6 và nhà máy số 7 mới đi vào hoạt động.
  – Dự kiến 435.000 cổ phiếu sẽ được phát hành để thực hiện chứng quyền trong năm 2017 và 1,7 triệu cổ phiếu ESOP được phát hành và tổng số cổ phiếu đang lưu hành tăng lên 59,1 triệu đơn vị.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Mức P/E dự phóng 9,8 lần vẫn là khá rẻ cho một doanh nghiệp đầu ngành bao bì với triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm nay. Trong tương lai, việc nâng công suất đều đặn và mở rộng sang các thị trường mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. AAA tỏ ra quyết liệt trong quan hệ NĐT và tích cực đẩy mạnh giới thiệu cổ phiếu trong những năm gần đây. Chúng tôi ưa thích câu chuyện dài hạn và chiến lược sản xuất bao bì nhựa dựa trên công nghệ của công ty. Tuy nhiên, rủi ro pha loãng liên quan đến chuyển đổi chứng quyền vẫn là điểm lo ngại lớn nhất trong trung hạn của chúng tôi. Tuy vậy chúng tôi cho rằng KQKD Q2 tăng trưởng mạnh sẽ là động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Mức P/E dự phóng 9,8 lần vẫn là khá rẻ cho một doanh nghiệp đầu ngành bao bì với triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm nay. Trong tương lai, việc nâng công suất đều đặn và mở rộng sang các thị trường mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. AAA tỏ ra quyết liệt trong quan hệ NĐT và tích cực đẩy mạnh giới thiệu cổ phiếu trong những năm gần đây. Chúng tôi ưa thích câu chuyện dài hạn và chiến lược sản xuất bao bì nhựa dựa trên công nghệ của công ty. Tuy nhiên, rủi ro pha loãng liên quan đến chuyển đổi chứng quyền vẫn là điểm lo ngại lớn nhất trong trung hạn của chúng tôi. Tuy vậy chúng tôi cho rằng KQKD Q2 tăng trưởng mạnh sẽ là động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

  —————
  Nguyễn Hoàng Bách – Chuyên viên tư vấn chứng khoán
  Điện thoại: 0936 38 70 86
  Skype: cophieu86
  Email: cophieu86@gmail.com
  Website: www.cophieu86.com

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn