PLX: KQKD Q1 tăng mạnh, đặt kế hoạch LNTT 2019 tăng trưởng 4,1%

PLX: KQKD Q1 tăng mạnh, đặt kế hoạch LNTT 2019 tăng trưởng 4,1%

Lượt xem:1734 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • PLX đặt kế hoạch LNTT tăng trưởng 4,1% – PLX đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt 195.000 tỷ đồng (tăng trưởng 1,6%) và kế hoạch LNTT đạt 5.250 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1%), dựa trên giả định của công ty là sản lượng tiêu thụ trong nước tăng khoảng 3,0%.

  Cổ tức tiền mặt năm 2018 tối thiểu là 2.600đ/cp – Cổ đông PLX đã thông qua phương án cổ tức năm 2018 với cổ tức tiền măt là 2.600đ/cp, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là 94,0%. Tỷ lệ cổ tức/giá cổ phiếu hôm nay là 4,2%, là mức khá theo quan điểm của chúng tôi.

  Cổ tức tiền mặt năm 2019 sẽ tối thiểu là 1.200đ/cp – Cổ đông Công ty cũng thông qua phương án cổ tức năm 2019 với cổ tức tiền mặt ít nhất là 1.200đ/cp. Tỷ lệ cổ tức/giá cổ phiếu hôm nay là 1,9%.

  KQKD Q1 tăng mạnh – Công ty công bố ước tính KQKD Q1, với LNTT đạt 1.500 tỷ đồng (tăng 24,3% so với cùng kỳ). KQKD Q1 khả quan chủ yếu nhờ giá bán bình quân tốt hơn với chi phí đầu vào thấp, do PLX có khoản tồn kho cho khoảng 2 tuần bán hàng chuyển sang từ Q4/2018.

  PLX có thể bán tiếp cổ phiếu quỹ trong năm 2019 – Tại Đại hội, lãnh đạo công ty xác nhận rằng Công ty sẽ tiếp tục bán cổ phiếu qũy trong năm 2019 nhưng không công bố thông tin chi tiết. PLX hiện có 123 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương khoảng 10,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

  KQKD Q1/2019 tăng mạnh
  KQKD Q1/2019 tăng mạnh

  Kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại Pjico xuống 35,1% chờ phê duyệt của CMSC – PLX hiện nắm 40,9% cổ phần tại Pjico (PGI). Công ty dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu này xuống 35,1% và đang chờ phê duyệt từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC).

  Phương án sáp nhập giữa PG Bank và HDB vẫn đang chờ phê duyệt từ NHNN – PG Bank sẽ sáp nhập với HDB với tỷ lệ hoán đổi 1:0,0621 (cụ thể là 1 cổ phiếu PG Bank hoán đổi cho 0,621 cổ phiếu HDB). Hai ngân hàng đã trình toàn bộ tài liệu theo yêu cầu và hiện đang chờ phê duyệt chính thức từ NHNN. PLX kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trong năm 2019.

  Kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ mức hiện tại là 83,85% xuống 51,0% sẽ không sớm được thực hiện – Tại ĐHCĐTN, lãnh đạo công ty xác nhận thời gian thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ mức hiện tại là 83,85% xuống 51,0% sẽ lùi sang năm 2020 sau khi có thay đổi trong kế hoạch đầu tư của PLX. Theo kế hoạch cũ, nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 51,0% bằng cách không mua vào cổ phiếu mới mà PLX sẽ phát hành nhằm huy động vốn cho xây dựng nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong. Tuy nhiên, PLX hiện đã quyết định sẽ không đầu tư vào nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong mà đầu tư xây dựng hệ thống lưu trữ khí LNG tại Nam Vân Phong để bán khí LNG cho tổ hợp điện mà EVN đang xây dựng trong khu vực này. Kế hoạch đầu tư mới cho hệ thống khí LNG và sau đó, là kế hoạch tăng vốn điều lệ mới sẽ cần được Ủy ban vốn Nhà nước thông qua. Quá trình này có thể mất hơn một năm trước khi có lộ trình cụ thể.

  Dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2019 sẽ tăng trưởng 5,5%
  Dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2019 sẽ tăng trưởng 5,5%

  Dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2019 sẽ tăng trưởng 5,5% – Cho năm 2019, chúng tôi dự báo PLX sẽ tạo doanh thu 194.883 tỷ đồng (tăng trưởng 1,5%) và LNTT đạt 5.318 tỷ đồng (giảm 5,5%) từ mảng kinh doanh chính, với các giả định sau.

  1. Dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.261 triệu m3 (tăng 3,4%).

  2. Giả định giá xăng đầu vào của PLX sẽ gairm 4,0% xuống 75,4USD/m3, và dự báo giá bán bình quân chúng của PLX sẽ là 17.441đ/lít (giảm 2,2%).
  3. Dự báo mảng xăng dầu sẽ đạt doanh thu 178.957 tỷ đồng (tăng 1,0%) và LNTT là 3.717 tỷ đồng (tăng 4,2%).

  4. Về mảng kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, dự báo PLX sẽ đạt doanh thu 5.642 tỷ đồng (tăng 10,0%) và LNTT đạt 316 tỷ đồng (tăng 15,0%).
  5. Về mảng khí hóa lỏng, giả định PLX sẽ đạt doanh thu 2.572 tỷ đồng (tăng 10,0%) và LNTT đạt 248 tỷ đồng (tăng 5,3%).

  6. Về mảng vận tải, dự báo PLX sẽ đạt doanh thu 5.570 tỷ đồng (tăng 5,0%) và LNTT đạt 574 tỷ đồng (tăng 1,2%).

  7. Dự báo lỗ tài chính thuần là 317 tỷ đồng (giảm 38,3%). Chúng tôi dự báo lỗ tài chính sẽ giảm nhờ tỷ giá USD/VND ổn định hơn trong năm 2019.
  8. Dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết dự báo đạt 669 tỷ đồng (tăng 5,2%).

  Do đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ từ mảng kinh doanh chính là 3.853 tỷ đồng (tăng trưởng 5,8%), theo đó EPS 2019 là 2.962đ, tương đương P/E dự phóng là 20,7 lần theo giá cổ phiếu hiện tại.

  Thương vụ sáp nhập PG Bank–HDB sẽ mang lại khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên khoảng 430 tỷ đồng trong năm 2019 – PG Bank sẽ hoàn tất sáp nhập với HDB với tỷ lệ hoán đổi là 1:0,621 (cụ thể 1 cổ phiếu PG Bank tương ứng với 0,621 cổ phiếu HDB) trong 6 tháng cuối năm. Do PLX nắm 40% cổ phần, tương đương 120 triệu cổ phiếu PG Bank, ước tính PLX sẽ có thể ghi nhận khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên khoảng 430 tỷ đồng trong năm nay. Chúng tôi giả định giá cổ phiếu HDB là 28.000đ vào thời điểm thực hiện hoán đổi.

  Mảng kinh doanh chính của PLX vẫn phụ thuộc nhiều vào hoạt động bán buôn và bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu – PLX chuyên về phân phối và bán buôn xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu. Công ty vận hành tổng cộng 2.500 cửa hàng xăng dầu và cung cấp cho hơn 2.800 cửa hàng khác. Công tỷ cũng sở hữu các công ty con và công ty liên kết hoạt động ở các lĩnh vực liên quan đến xăng dầu gồm vận tải, hóa dầu và khí.

  Mảng kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu, gồm cả bán buôn và bán lẻ, đóng góp khoảng 88% tổng doanh thu và 60% lợi nhuận của PLX.

  Mảng hóa dầu đóng góp 4% tổng doanh thu và 13% lợi nhuận chung.

  Mảng LPG đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu và 4% lợi nhuận chung.

  Mảng vận tải đóng góp khoảng 4% tổng doanh thu và 7% lợi nhuận chung.

  Các mảng kinh doanh khác đóng góp 2% tổng doanh thu và 4% lợi nhuận chung.

  Lợi nhuận thuần từ các công ty liên doanh và liên kết đóng góp 12% lợi nhuận chung.

  Trong ngắn và trung hạn, lợi nhuận của PLX sẽ tăng trưởng theo sát tốc độ gia tăng trong tiêu thụ xăng dầu trong nước. PLX hiện sở hữu khoảng 48% thị phần xăng dầu trong nước và chưa có kế hoạch gia tăng thị phần hơn nữa. Do đó sản lượng tiệu thu và lợi nhuận sẽ tăng cùng với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường (theo dự báo của Bộ Công thương là khoảng 5%/năm).

  Trong khi đó về dài hạn, triển vọng lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào chiến lược bổ sung các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua hệ thống các trạm xăng của mình. Hiện tại, các trạm xăng của PLX cũng đã bán bảo hiểm phi nhân thọ cho phương tiện giao thông, dịch vụ thẻ debit và credit và cung cấp dịch vụ chăm sóc xe.

  Mảng kinh doanh chính của PLX vẫn phụ thuộc nhiều vào hoạt động bán buôn và bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu
  Mảng kinh doanh chính của PLX vẫn phụ thuộc nhiều vào hoạt động bán buôn và bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu

  Chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng rất lớn cho PLX tái cơ cấu và triển khai chiến lược bán lẻ toàn diện, thu hút người thuê lâu năm và các mảng kinh doanh liên quan khác. Tuy nhiên, vấn đề là chưa có thông tin rõ ràng từ phía Công ty về chiến lược này như nội dung và thời gian triển khai cụ thể. Trong khi chưa có thông tin cụ thể về chiến lược này, tăng trưởng của Công ty sẽ phụ thuộc vào:

  • Sự gia tăng ổn định trong nhu cầu đối với xăng dầu do số lượng các phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, và
  • Biến động của giá bán bình quân, cụ thể giá bán lẻ xăng dầu sẽ phụ thuộc vào giá dầu thô thế giới.

  Định giá – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 63.500đ theo phương pháp định giá từng phần, tương đương P/E là 21,4 lần. Các giả định của chúng tôi như sau.

  Đối với mảng kinh doanh chính gồm xăng dầu, hóa dầu, vận tải và các mảng khác, chúng tôi áp dụng phương pháp định giá P/E các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực và không có chênh lệch cao hoặc thấp hơn.

  Đối với khoản đầu tư tại PG Bank, chúng tôi sử dụng tỷ lệ hoán đổi là 1:0,621 với HDB, và sử dụng thị giá hiện tại của cổ phiếu HDB để ước tính giá trị hợp lý của khoản đầu tư này.

  Đối với khoản đầu tư tại PGI, chúng tôi sử dụng giá thị trường cho PGI.

  Cho các đầu tư khác, chúng tôi áp dụng giá trị sổ sách.

  Theo đó, ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 63.500đ, tiềm năng tăng 2,6% từ giá cổ phiếu hôm nay.

  Kết luận nhanh: Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 63.500đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 21,4 lần cho mảng kinh doanh chủ chốt. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính tăng trưởng 5,5% nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 3,4%. PLX cũng kỳ vọng sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận đáng kể trong năm 2019 khi hoàn tất sáp nhập PG Bank-HD Bank. Ngoài đóng góp này, PLX sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải và theo sát nhu cầu chung đối với xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu, tuy vậy PLX vẫn còn tiềm năng rất lớn để đẩy mạnh lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận khi triển khai chiến lược bán lẻ toàn diện, đẩy mạnh cho thuê phần không gian trống hoặc chưa được tận dụng hiệu quả cho các đơn vị bán lẻ khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chờ đợi thông tin cụ thể hơn từ phía công ty về chiến lược dài hạn này. Trong khi đó, triển vọng tích cực cho cổ phiếu chủ yếu là nhờ thương vụ PG Bank–HDBank.

  (Theo HSC)

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn