HSC Research : Sửa đổi thuế GTGT sản phẩm phân bón. Tăng tỷ trọng với DPM - Target 18.900đ. | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

HSC Research : Sửa đổi thuế GTGT sản phẩm phân bón. Tăng tỷ trọng với DPM – Target 18.900đ.

Lượt xem:1282 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sửa đổi thuế GTGT sản phẩm phân bón.

  ▪ Chính phủ đã yêu cầu các Bộ liên quan hoàn thiện tờ trình về thuế GTGT đối với sản phẩm phân bón để trình Quốc Hội vào tháng 10-11/2020.
  ▪ Nội dung quan trọng của tờ trình là áp dụng thuế GTG 5% đối với mặt hàng phân bón; sản phẩm phân bón trước đây được phân loại là nhóm không chịu thuế.
  ▪ Nếu đề xuất được thông qua, các nhà sản xuất phân bón trong nước sẽ hưởng lợi do được khấu trừ 5% thuế GTGT đối với nguyên liệu đầu vào.
  ▪ Đối với DPM (Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu 18.900đ), chi phí có thể giảm đáng kể và chưa bao gồm trong dự báo lợi nhuận của chúng tôi.

  Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm phân bón sẽ được thảo luận vào tháng 10-11/2020

  Ngày 7/10/2020, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Hiệp hội Phân bón Việt Nam hoàn thiện tờ trình về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón trước ngày 10/10/2020.
  Tờ trình sẽ được trình lên kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14, bắt đầu từ ngày 19/10/2020 và kết thúc vào ngày 12/11/2020. Quyết định cuối cùng của Quốc hội về tờ trình này sau đó sẽ được sử dụng để tính Ngân sách Nhà nước năm 2021. Chúng tôi hiểu Chính phủ đang tìm kiếm một chính sách thuế GTGT riêng cho sản phẩm phân bón trong năm 2021 khi Luật sửa đổi thuế GTGT chưa được thông qua.
  Thuế GTGT 5% sẽ được áp dụng đối với mặt hàng phân bón

  Theo chúng tôi, nội dung chính của tờ trình này là sản phẩm phân bón sẽ bị áp dụng thuế GTGT 5%. Điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất phân bón hiện giờ có thể khấu trừ 5% thuế GTGT đối với nguyên liệu đầu vào – hiện giờ thuế GTGT với nguyên vật liệu đầu vào các công ty này phải trả là 10%. Hiện tại, sản phẩm phân bón được phân loại là nhóm không chịu thuế, và các nhà sản xuất phân bón không được khấu trừ thuế GTGT đối với nguyên liệu đầu vào.
  Tất cả các nhà sản xuất phân bón sẽ được hưởng lợi

  Tất cả các nhà sản xuất phân bón sẽ được hưởng lợi từ việc thay đổi chính sách này khi ban hành.
  Với DPM (Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu 18.900đ), nếu thay đổi chính sách thuế GTGT có hiệu lực từ năm 2021, DPM có thể tiết giảm chi phí khoảng 335 tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi. Điều này chưa phản ánh trong dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 hiện tại của chúng tôi là 750 tỷ đồng.

  Nguồn : HSC.

  ==================================================

  LÊ HÙNG

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0961 498 596.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  ==================================================

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn