HDB đặt kế hoạch LNTT đạt 5.072 tỷ đồng (tăng trưởng 26,78%)

HDB đặt kế hoạch LNTT đạt 5.072 tỷ đồng (tăng trưởng 26,78%)

Lượt xem:1954 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • HD Bank đặt kế hoạch LNTT năm 2019 là 5.077 tỷ đồng (tăng trưởng 26,8%). Dựa trên KQKD năm 2018, HDB sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%. NHNN vẫn chưa có phê duyệt cuối cùng đối với kế hoạch sáp nhập với PG Bank, tuy nhiên, một thành viên HĐQT của HDB đã từ chức để được đề cử vào HĐQT của PGB trong ĐHCĐTN sắp tới của ngân hàng này. 

  Tại ĐHCĐTN, một số tờ trình đã được cổ đông thông qua như sau.

  1. HDB đặt kế hoạch LNTT đạt 5.072 tỷ đồng (tăng trưởng 26,78%) dựa trên một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:

  – Tổng tài sản tăng trưởng 16% đạt 250,06 nghìn tỷ đồng;

  – Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng 10% đạt 224,23 nghìn tỷ đồng;

  – Tín dụng tăng trưởng 15% đat 160,81 nghìn tỷ đồng;

  – Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, và

  – ROE là 21,2% và ROA là 1,7%.

  HDB đặt kế hoạch LNTT đạt 5.072 tỷ đồng (tăng trưởng 26,78%)
  Dự báo chi phí dự phòng tăng 47,6% lên 1.467 tỷ đồng

  2. HDB sẽ không trả cổ tức tiền mặt cho KQKD năm 2018. Tuy nhiên, Ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% với nguồn tài trợ từ lợi nhuận chưa phân phối (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới) và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

  3. Về tác động tiềm ẩn từ một số thay đổi từ các chính sách mới mà NHNN ban hành trong những tháng gần đây, lãnh đạo Ngân hàng cho biết HDB sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Cụ thể, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của Ngân hàng hiện là 32% so với mức tối đa cho phép trong năm nay là 40% và ước tính là 35% trong năm tới. Tại HD Saison, tỷ lệ các khoản vay tiền mặt cho khách hàng hiện tại là khoảng 35% so với mức đề xuất mới của NHNN là 30%, và HD Saison hiện chỉ cung cấp các khoản vay tiền mặt cho khách hàng cũ có lịch sử vay tốt.

  4. Chưa có tiến triển mới từ phía NHNN về kế hoạch sáp nhập giữa HD bank và PG bank. Tuy nhiên, đã có thêm bước tiến mới từ cả hai ngân hàng. Cụ thể, một thành viên HĐQT của HDB đã từ chức và ứng cử vào HĐQT của PG Bank. PG Bank sẽ tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 25/4 tới đây. Do đó, kết quả bầu thêm thành viên HĐQT mới sẽ được quyết định khi đó.

  5. Ngân hàng chưa có cập nhật về KQKD Q1 tại Đại hội, tuy nhiên, chúng tôi ước tính LNTT của HDB Group sẽ đạt 1.100 tỷ đồng.

  Dự báo KQKD năm 2019 – LNTT tăng trưởng 14,3% đạt 4.575 tỷ đồng

  Do vẫn chưa chắc chắn về thời gian thực hiện sáp nhập PGB, chúng tôi chỉ đưa ra dự báo đối với HDB Group.

  Như đã đề cập trên đây, chúng tôi điều chỉnh giảm LNTT từ tăng trưởng 26,9% xuống tăng trưởng 14,3%, hay 4.575 tỷ đồng, với các giả định chính cho Ngân hàng trước sáp nhập như sau.

  1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 15% cho HD Bank và 15% cho HD Saison.

  2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng 0,32% lên 4,36% từ 4,04% chủ yếu nhờ tỷ lệ NIM tại HDBank tăng 0,3%. Trong khi đó, chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tại HDSaison sẽ giữ nguyên ở 26% trong năm 2019.

  3. Do đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 16,89% đạt 8.936 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần của HDBank tăng trưởng 19,4% đạt 5.613 tỷ đồng và của HDSaison tăng trưởng 13,1% đạt 3.323 tỷ đồng.

  4. Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi sẽ không đổi và đạt 1.801 tỷ đồng so với mức tăng trưởng 20,3% đạt 2.159 tỷ đồng trong dự báo trước đó. Nguyên nhân chính dẫn đến điều chỉnh này là chúng tôi dự báo thấp hơn đối với lãi thuần hoạt động dịch vụ liên quan đến hoa hồng bán bảo hiểm và phí phân phối trái phiếu doanh nghiệp. Hơn nữa, thu nhập từ kinh doanh trái phiếu sẽ đóng góp không đáng kể cho HDBank như trong năm 2018 và hoa hồng bảo hiểm tín dụng tại HD Saison nhìn chung sẽ tăng trưởng với tốc độ tương đương mức tăng cho vay khách hàng.

  5. Chi phí hoạt động tăng nhẹ 5,7% so với năm 2018 lên 4.694 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoạt động của HDB chỉ tăng 2,17% lên 2.671 tỷ đồng và của HDSaison tăng 10% lên 2.023 tỷ đồng.

  6. Theo đó, hệ số CIR là 43,7% (năm 2018 là 47%). Tại HDBank, hệ số CIR là 38,4% (năm 2018 là 42,7%) và tại HDSaison, hệ số CIR là 51,0% (năm 2018 là 52,7%).

  7. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng 47,6% lên 1.467 tỷ đồng. HDBank sẽ trích lập 578 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 14,1%). Trong khi đó HDSaison trích lập 889 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 20,7%).

  8. Theo đó, LNTT hợp nhất dự báo đạt 4.575 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%). HDB sẽ đóng góp 3.708 tỷ đồng (tăng trưởng 14,1%; bao gồm cả cổ tức từ HDSaison) và HDSaison đóng góp 1.047 tỷ đồng (tăng trưởng 16,3%).

  Theo đó, BVPS của HDB sẽ là 18.870đ với EPS là 3.061đ. ROAE là 21,0% và ROAA là 1,69%. Ở thị giá hiện tại, P/B dự phóng năm 2019 là 1,50 lần và P/E dự phóng là 8,5 lần.

  dự báo chi phí dự phòng tăng 47,6% lên 1.467 tỷ đồng
  Dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 15% cho HD Bank

  Kết luận nhanh: Tiếp tục đánh giá Khả quan với ước tính giá trị hợp lý mới là 35.000đ/cp theo phương pháp thu nhập thặng dư. Tại mức giá mục tiêu, P/B hiện tại là 2,2 lần và P/B dự phóng là 1,9 lần. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNTT từ 5.082 tỷ đồng (tăng trưởng 26,9%) xuống 4.575 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%) với giảm dự báo tăng trưởng tín dụng từ 18% xuống 15%. Ngày càng nhiều ngân hàng đã đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2, và do đó, chúng tôi lo ngại về khả năng NHNN sẽ cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng hào phóng cho tất cả các ngân hàng này bởi điều đó sẽ khiến tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể vượt quá 14%.

  Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan đối với cổ phiếu HDB. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HDB là 35.000đ, tương đương P/B hiện tại là 2,2 lần. Giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi được tính toán dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư với các giả định chính như sau.

  (Theo HSC)

  ————————
  BÙI THỊ LAM GIANG
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0911.524.555

  Skype: cophieu86.com
  Zalo: 0911.524.555
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn