Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB

Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB

Lượt xem:4962 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Chúng tôi đã ước tính KQKD 6 tháng của một số ngân hàng niêm yết dựa trên mô hình dự báo và kết quả thực hiện trong Q1. Lưu ý là tăng trưởng tín dụng cũng như trích lập dự phòng của các ngân hàng thường sẽ dồn nhiều về cuối năm. Do vậy, KQKD 6 tháng hoàn thành 45% hoặc hơn dự báo cho cả năm của chúng tôi được coi là tích cực hơn kỳ vọng.

  Lợi nhuận của ACB & MBB tăng trưởng mạnh nhất, mặc dù cả 2 ngân hàng này tích cực trích lập dự phòng. Tín dụng nói chung tăng mạnh trong khi huy động tăng kém hơn. Động lực chính giúp tín dụng tăng trưởng là cho vay khách hàng cá nhân.Trong đó bao gồm cho vay mua nhà. Theo một ước tính gần đây, cho vay khách cá nhân và cho vay mua nhà lần lượt chiếm 52% và 25% của tổng tín dụng mới trong năm nay.

  1. KQKD 6 tháng của VCB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VCB là 44.500đ

  Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB
  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VCB là 44.500đ; tương đương P/B là 2,9 lần

  Ước tính tín dụng tăng 13% so với đầu năm còn huy động tăng 10%. LNTT đạt 5.000 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ), hoàn thành 54% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 9.200 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) và bằng 46% dự báo của chúng tôi cho cả năm là 10.880 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%).

  Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 17%, tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 16.461 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3%).Chi phí dự phòng trích lập là 5.582 tỷ đồng (giảm 12,9%) và LNTT đạt 10.879 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%); EPS đạt 1.940đ (tăng 23,9%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 11% so với đầu năm với P/B là 2,57 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VCB là 44.500đ; tương đương P/B là 2,9 lần.

  2. KQKD 6 tháng của MBB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 27.300đ

  Chứng tôi ước tính tín dụng tăng 10% so với đầu năm còn huy động tăng 1% (Q1 giảm 6,4%). Tỷ lệ nợ xấu là 2,67%. MBB tích cực trích lập dự phòng với chi phí dự phòng là 1.700 tỷ đồng (tăng 192%), nhưng LNTT vẫn đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ). Hoàn thành 53% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 4.532 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) và bằng 51% dự báo của chúng tôi là 4.714 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%).

  Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18%, tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 6.856 tỷ đồng (tăng trưởng 20,7%).  Chi phí dự phòng trích lập là 2.100 tỷ đồng (tăng 5,5%) và LNTT đạt 4.713 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%), EPS đạt 1.846đ (tăng 24,8%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 55,7% so với đầu năm với P/B là 1,44 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 27.300đ; tương đương P/B là 1,8 lần.

  Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB
  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 27.300đ; tương đương P/B là 1,8 lần.

  3. KQKD 6 tháng của CTG: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CTG là 21.500đ

  Không có ước tính về tăng trưởng tín dụng. LNTT ước đạt 4.700 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), hoàn thành 54% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và bằng 48% dự báo của chúng tôi cho cả năm là 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).

  Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18%, tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 16.207 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2%). Chi phí dự phòng trích lập là 6.412 tỷ đồng (tăng 27,7%) và LNTT đạt 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%); EPS đạt 1.609đ (tăng 10,4%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 40,2% so với đầu năm với P/B là 1,18 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CTG là 21.500đ; tương đương P/B là 1,25 lần.

  4. KQKD 6 tháng của BID: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 15.800đ

  Ước tính tín dụng tăng 9,2% so với đầu năm còn huy động tăng 7,9%. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 10.500 tỷ đồng (tăng 34,25% so với cùng kỳ). Chi phí dự phòng là 6.300 tỷ đồng (tăng 40,21% so với cùng kỳ). LNTT đạt 4.200 tỷ đồng (tăng 26,23% so với cùng kỳ), hoàn thành 54,5% kế hoạch cả năm của Ngân hàng và bằng 55% dự báo của chúng tôi cho cả năm là 7.629 tỷ đồng (giảm 1,73%).

  Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 12%, tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 18.940 tỷ đồng (tăng trưởng 11,36%). Chi phí dự phòng trích lập là 11.311 tỷ đồng (tăng 21,98%) và LNTT đạt 7.629 tỷ đồng (giảm 1,73%); EPS pha loãng đạt 1.278đ (giảm 5,61%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 42,95% so với đầu năm với P/B là 1,47 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 15.800đ; tương đương P/B là 1,15 lần.

  Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB
  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 15.800đ; tương đương P/B là 1,15 lần.

  5. KQKD 6 tháng của ACB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 27.300đ

  Chúng tôi ước tính tín dụng và huy động tăng 12% so với đầu năm; LNTT đạt 1.260 tỷ đồng (tăng 52% so với cùng kỳ). Ước tính hệ số CAR đạt 11,2%; tỷ lệ NIM khoảng 3,5% nhờ vốn huy động tăng tốt.

  Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 20%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 4.328 tỷ đồng (tăng trưởng 50,05%); chi phí dự phòng trích lập là 2.017 tỷ đồng (tăng 65,69%) và LNTT đạt 2.311 tỷ đồng (tăng trưởng 38,63%); EPS đạt 1.848đ (tăng 26,29%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 50,06% so với đầu năm với P/B là 1,8 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB là 27.300đ; tương đương P/B là 1,85 lần.

  6. KQKD 6 tháng của STB: LNTT đạt 428 tỷ đồng tăng 70,4% so với cùng kỳ

  Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB
  Giá cổ phiếu đã tăng 42,92% so với đầu năm với P/B là 1,11 lần

  Tín dụng tăng 10,1% so với đầu năm còn huy động tăng 9,7%. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 490 tỷ đồng; chi phí dự phòng chỉ là 62 tỷ đồng. LNTT đạt 428 tỷ đồng (tăng 70,4% so với cùng kỳ), hoàn thành 73% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 585 tỷ đồng. Dự báo LNTT năm 2017 là 4,23 tỷ đồng.

  Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 8%; tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 1.646 tỷ đồng (tăng trưởng 93,99%); chi phí dự phòng trích lập là 1.642 tỷ đồng (tăng 135,92%) và LNTT đạt 4,23 tỷ đồng (giảm 97,28%); EPS đạt 2đ (giảm 96,18%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 42,92% so với đầu năm với P/B là 1,11 lần. Chúng tôi không ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu STB vì BCTC của Ngân hàng lập theo một số chính sách kế toán đặc biệt do đó không phản ánh đúng BVPS theo quan điểm của chúng tôi.

  7. KQKD 6 tháng của EIB: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu EIB là 10.300đ

  Ước tính tín dụng tăng 2,1% so với đầu năm còn huy động tăng 10,1%. LNTT đạt 400 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm của Ngân hàng là 600 tỷ đồng và bằng 55% dự báo của chúng tôi cho cả năm là 731 tỷ đồng.

  Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 12%, tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 1.871 tỷ đồng (tăng trưởng 26,45%). Chi phí dự phòng trích lập là 1.139 tỷ đồng (tăng 4,65%) và LNTT đạt 731 tỷ đồng (tăng trưởng 87,22%); EPS đạt 450đ (tăng 89,38%).

  Giá cổ phiếu đã tăng 43,33% so với đầu năm với P/B là 1,13 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu EIB là 10.300đ; tương đương P/B là 0,9 lần.

  Dự báo KQKD 6 tháng các NH: VCB, MBB, CTG, BID, ACB, STB, EIB
  Giá cổ phiếu EIB đã tăng 43,33% so với đầu năm với P/B là 1,13 lần

  Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị, duy trì đánh giá giữ nguyên tỷ trọng đối với ngành ngân hàng. Phần lớn các ngân hàng niêm yết đã trích lập được tương đối nhiều cho nợ xấu (ngoại trừ một số trường hợp đáng lưu ý) và tốc độ tăng chi phí dự phòng kể từ năm nay sẽ giảm tốc. Thị trường mua bán nợ thứ cấp sẽ sớm được thiết lập; dẫn đến khả năng mang lại một số khoản lợi nhuận bất thường từ bán nợ xấu kể từ năm sau.

  Nhiều ngân hàng sẽ sớm được niêm yết. VPBank sẽ sớm được niêm yết và thị trường cũng đang kỳ vọng HDbank và Techcombank sẽ được niêm yết trong 6-12 tháng tới. Đây là những ngân hàng quy mô trung bình có tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây; thiên về cho vay tiêu dùng và cho vay khách hàng cá nhân. Những ngân hàng này có tỷ lệ nợ xấu khá thấp nhờ tránh cho vay các lính vực rủi ro cao như DNNN và dự án BOT.

  Câu chuyện về khả năng M&A ở một số ngân hàng niêm yết. Thị trường vẫn nhắc đi nhắc lại câu chuyện M&A ở một số ngân hàng niêm yết chẳng hạn như STB. Và 1 hoặc 2 cái tên khác cũng được nhắc đến. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là động lực trong trung dài hạn cho một vài cổ phiếu ngân hàng niêm yết vì chúng tôi nghi ngờ khả năng sẽ có thương vụ M&A lớn nào diễn ra trong năm nay. Tiếp tục tái cơ cấu ngành ngân hàng là cần thiết, mặc dù điều này có lẽ sẽ đòi hỏi phải xem xét lại vấn đề room nước ngoài.

  Có khả năng giá cổ phiếu ngân hàng sẽ điều chỉnh trong vài tháng tới vì đã tăng khá nhiều. Các cổ phiếu ngân hàng niêm yết đã tăng từ 11%-55,7% so với đầu năm với P/B bình quân các ngân hàng niêm yết hiện là 1,8 lần (đầu năm là 1,6 lần). Mặc dù đánh giá định giá cổ phiếu ngân hàng không đắt, nếu để đầu tư trung dài hạn nhờ triển vọng tăng trưởng trong vài năm tới. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu ngân hàng sẽ điều chỉnh trong vài tháng tới. Và chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh của cổ phiếu ngân hàng nằm trong cùng xu hướng củng cố của thị trường Việt Nam và cả thị trường thế giới sau khi tăng trong thời gian qua. Điều này không làm thay đổi đánh giá tích cực đối với ngành ngân hàng trong dài hạn của chúng tôi.

  (HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn