Cập nhật cổ phiếu VHC : Doanh thu tháng 10: Khả quan và cao hơn dự báo. | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

Cập nhật cổ phiếu VHC : Doanh thu tháng 10: Khả quan và cao hơn dự báo.

Lượt xem:4781 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • ▪ Doanh thu tháng 10 tăng mạnh 11% so với cùng kỳ và 32,7% so với tháng trước lên 735 tỷ đồng nhờ doanh thu từ cá tra fillet, phụ phẩm và các sản phẩm giá trị gia tăng tăng trưởng cao. Doanh thu thực tế đã cao hơn 5,6% so với dự báo của chúng tôi.
  ▪ Doanh thu thuần lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2020 là 5.841 tỷ đồng, giảm 8,1%. Doanh thu thuần thực tế cao hơn 0,9% so với dự báo của chúng tôi.
  ▪ Tất cả các thị trường chính đều tăng so với tháng trước, do nhu cầu tăng vào mùa cuối năm. Trung Quốc dẫn đầu, khi tăng đáng kể 32,9% so với cùng kỳ và 53,3% so với tháng trước. Doanh thu tại Mỹ giảm 1,2% so với cùng kỳ nhưng tăng 26,7% so với tháng trước. Doanh thu tại Châu Âu cũng giảm 11,4% so với cùng kỳ nhưng tăng 2,9% so với tháng trước.
  ▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

  Doanh thu tháng 10 tăng mạnh, đạt 735 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và 32,7% so với tháng trước nhờ doanh thu cá tra fillet, phụ phẩm và Collagen & Gelatin tăng trưởng mạnh. Doanh thu thực tế cao hơn 5,6% so với dự báo của chúng tôi là 696 tỷ đồng Cụ thể:
  • Doanh thu cá tra fillet là 538 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ và 55% so với tháng trước, nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh trong khi đó giá bán bình quân giảm. Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ tăng 28% so với cùng kỳ trong khi giá bán bình quân giảm 15% so với cùng kỳ.
  • Doanh thu phụ phẩm tăng 41% so với cùng kỳ lên 73 tỷ đồng (trong khi đó giảm 27% so với tháng trước).
  • Doanh thu Collagen & Gelatin tăng mạnh 43,8% so với cùng kỳ và 64% so với tháng trước lên 46 tỷ đồng, với một số đơn đặt hàng được giao sau thời gian chậm trễ trong tháng 9.
  • Doanh thu các sản phẩm giá trị gia tăng tăng nhẹ 5,3% so với cùng kỳ lên 20 tỷ đồng.
  • Doanh thu khác, chủ yếu gồm kinh doanh thức ăn chăn nuôi, tiếp tục yếu, giảm 40,4% so với cùng kỳ xuống 28 tỷ đồng.
  Doanh thu thuần lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 5.841 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ, cao hơn 0,9% so với dự báo của chúng tôi là 5.789 tỷ đồng.

  Doanh thu hàng tháng tại các thị trường chính cải thiện.

  Doanh thu tại Trung Quốc tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 32,9% so với cùng kỳ và 53,3% so với tháng trước, lên 210 tỷ đồng. Nhu cầu trên thị trường này phục hồi trong 2 tháng qua do lượng hàng tồn kho thấp, cùng với nhu cầu tăng cho mùa cuối năm sắp tới.

  Doanh thu tại Mỹ phục hồi, tăng 26,7% so với tháng trước (dù vẫn giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ) lên 242 tỷ đồng. Doanh thu tại châu Âu giảm 11,4% so với cùng kỳ nhưng tăng nhẹ 2,9% so với tháng trước lên 70 tỷ đồng.

  Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng;
  Năm 2020, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần là 7.386 tỷ đồng, giảm 6,1% và lợi nhuận thuần là 939 tỷ đồng, giảm 20,4%. Theo dự báo của chúng tôi thì doanh thu thuần Q4/2020 sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần tăng 95% so với cùng kỳ. Trong tháng 10 – tháng đầu tiên của Q4/2020, tăng trưởng doanh thu thuần là 11% so với cùng kỳ, do đó, có rủi ro là doanh thu Q4/2020 và cả năm 2020 sẽ cao hơn so với dự báo doanh thu của chúng tôi. Tuy nhiên, cũng có rủi ro là lợi nhuận thực tế sẽ thấp hơn dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 của chúng tôi do lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 522 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ và thấp hơn 11% so với dự báo của chúng tôi là 622 tỷ đồng. Công ty không công bố lợi nhuận tháng 10. Năm 2021, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần năm 2021 là 8.773 tỷ đồng, tăng trưởng 18,8% và lợi nhuận thuần là 1.162 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3%, do nhu cầu cá tra fillet tăng tại tất cả các thị trường chính và khả năng giá bán trung bình tăng do giá cá nguyên liệu tăng. Ngoài ra, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần từ Collagen & Gelatine sẽ tăng trưởng mạnh 20% lên 255 tỷ đồng nhờ công suất tăng 75% lên 3.500 tấn/năm từ 2.000 tấn/năm. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với VHC. Dự báo đang được chúng tôi xem xét.

  Theo HSC Research.

  ==================================================

  VIỆT KHUÊ.

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0961498596.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  ==================================================

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn