ACB: kế hoạch LNTT là 7.279 tỷ đồng cho năm 2019 (tăng trưởng 13,9%)

ACB: kế hoạch LNTT là 7.279 tỷ đồng cho năm 2019 (tăng trưởng 13,9%)

Lượt xem:1534 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • ACB đặt kế hoạch LNTT là 7.279 tỷ đồng (tăng trưởng 13,94%) cho năm nay với giả định được NHNN giao hạn mức tăng trưởng tín dụng là 13% (hạn mức tạm thời). ACB sẽ không chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2018 nhưng dự kiến trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu cho năm 2019. Trong năm nay Ngân hàng chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn. Tuy nhiên ACB sẽ phân phối 6,22 triệu cổ phiếu quỹ cho CBCNV (tương đương 0,5% số lượng cổ phiếu lưu hành).

   

  Tại Đại hội, nhiều tờ trình quan trọng đã được thông qua, cụ thể như sau:

  1. ACB đặt kế hoạch LNTT là 7.279 tỷ đồng cho năm 2019 (tăng trưởng 13,9%) với một số mục tiêu đề ra như sau:

  – Tổng tài sản tăng trưởng 15%.

  – Tín dụng tăng trưởng 13% dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng tạm thời được NHNN giao. ACB đã được NHNN công nhận là tuân thủ Basel 2 vào tuần trước và sẽ chính thức được áp dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng từ ngày 1/5. Theo đó có khả năng ACB sẽ được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn vào nửa cuối năm nếu Ngân hàng duy trì được hệ số CAR cao tính dựa trên Basel 2. Tuy nhiên không kỳ vọng hạn mức mới sẽ cao hơn quá nhiều so với hạn mức hiện tại.

  – Huy động khách hàng tăng trưởng 15%.

  – Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

  – Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là 32,63% tại thời điểm cuối năm 2018.

  2. ACB sẽ không chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2018. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới). Tuy nhiên cho năm 2019, ACB dự kiến trả cổ tức 10% bằng tiền mặt (1.000đ/cp) và 20% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới).

  3. ACB không phát hành tăng vốn trong năm nay. Tuy nhiên Ngân hàng sẽ sử dụng 100 tỷ trong quỹ khen thưởng để mua 6,22 triệu cổ phiếu quỹ (trong tổng cộng số cổ phiếu quỹ là 41,4 triệu cổ phiếu) với giá 16.072đ/cp và phân phối cho CBCNV theo chương trình ESOP.

  4. HĐQT cũng đã xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bán cổ phiếu quỹ (35,18 triệu cổ phiếu quỹ còn lại, tương đương 2,7% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành). Theo đó HĐQT có thể chủ động thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ nhằm gia tăng vốn cho ACB khi có cơ hội.

  ACB đã công bố ước tính KQKD Q1/2019. LNTT đạt 1.670 tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ và hoàn thành được 23% kế hoạch cả năm). Cho vay khách hàng từ đầu năm tăng khoảng 3% và huy động khách hàng tăng khoảng 2%. Tuy nhiên Ngân hàng vẫn tự tin có thể đạt kế hoạch kinh doanh cả năm là 7.279 tỷ đồng.

  Năm 2019, điều chỉnh giảm dự báo LNTT trước đó, là 7.772 tỷ đồng (tăng trưởng 21,7%) xuống 7.395 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8%)

  Cho năm 2019, điều chỉnh giảm dự báo LNTT trước đó, là 7.772 tỷ đồng (tăng trưởng 21,7%) xuống 7.395 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8%). Các giả định chính của chúng tôi gồm:

  1. Chúng tôi giữ nguyên dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 14,0% đạt 262 nghìn tỷ đồng và huy động khách hàng tăng trưởng 14,0% đạt 307 nghìn tỷ đồng.

  2. Chúng tôi giữ nguyên dự báo tỷ lệ NIM tăng 0,1% lên 3,75%.

  3. Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 17% đạt 12.122 tỷ đồng.

  4. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo thu nhập ngoài lãi xuống còn 3.508 tỷ đồng (giảm 4,4%), chủ yếu do thu nhập từ thu hồi nợ sẽ giảm 35% dựa trên mức độ xử lý nợ xấu giảm dần trong hai năm qua.

  5. Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động tăng 12,0% lên 7.520 tỷ đồng.

  6. Chúng tôi cũng dự báo chi phí dự phòng giảm nhẹ xuống 715 tỷ đồng (giảm 23,2% so với năm 2018) với nợ xấu sau xử lý tương đương 1% tổng dư nợ.

  7. Theo đó LNTT dự báo đạt 7.395 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8%).

  8. Chúng tôi cũng dự báo ACB có thể sẽ bán số cổ phiếu quỹ còn lại (35,18 triệu cổ phiếu) để cải thiện hệ số CAR trước năm 2020.

  Do đó, chúng tôi dự báo EPS 2019 là 4.665đ, BVPS là 22.106đ, ROAA là 1,68% và ROAE là 23,9%.

  Định giá: Chúng tôi sử dụng phương pháp thu nhập thặng dư là phương pháp định giá chính. Các đầu vào chính của chúng tôi được trình bày như trong bảng dưới đây

  .

  Kết luận nhanh: giá trị hợp lý ACB theo ước tính của chúng tôi là 45.000đ (tương đương P/B hiện tại là 2,5 lần và P/B dự phóng là 2 lần). ACB vẫn là một trong những NHTMCP tốt nhất tại Việt Nam, có khả năng duy trì kết quả lợi nhuận cao và bền vững. Ngoài ra, ACB được biết đến nhiều nhờ chính sách quản trị rủi ro hiệu quả,và hoạt động quản trị doanh nghiệp minh bạch và không có rủi ro cho vay tập trung.

  (Theo HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn