VHC: Báo cáo nhanh: Doanh thu tháng 10/2021: Hơi thấp hơn kỳ vọng. Tăng tỷ trọng | Giá mục tiêu VND73,000 | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

VHC: Báo cáo nhanh: Doanh thu tháng 10/2021: Hơi thấp hơn kỳ vọng. Tăng tỷ trọng | Giá mục tiêu VND73,000

Lượt xem:3473 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sự kiện: Công bố doanh thu tháng 10/2021
  Doanh thu tháng 10/2021 tăng 10% so với cùng kỳ nhờ doanh thu sản phẩm cá tra tăng trưởng tốt và thị trường Mỹ tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ lên 7.167 tỷ đồng, đạt 81% dự báo của chúng tôi là 8.865 tỷ đồng (tăng trưởng 26%), nhưng thấp hơn 2% so với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, doanh thu cá tra, sản phẩm chủ lực của VHC, tăng mạnh đúng như kỳ vọng.

  Doanh thu cá tra mạnh và sát với dự báo
  Doanh thu xuất khẩu cá tra tăng 11% so với cùng kỳ (tăng 26,5% so với tháng trước) nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 18% (theo dự báo của chúng tôi), trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu xuất khẩu cá tra tăng 19% so với cùng kỳ lên 4.815 tỷ đồng, đạt 83% dự báo cả năm của chúng tôi. Doanh thu phụ phẩm tăng 18% so với cùng kỳ nhưng gảm 5,5% so với tháng trước xuống 121 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ đạt 1.300 tỷ đồng, đạt 74% dự báo cả năm của chúng tôi. Doanh thu collagen & gelatin giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ nhưng tăng 17% so với tháng trước đạt 45 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ đạt 523 tỷ đồng, đạt 82% dự báo cả năm của chúng tôi. Doanh thu các sản phẩm khác là 47 tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ), trong đó, SGC đóng góp 29 tỷ đồng.

  Mỹ vẫn là thị trường mạnh mẽ nhất
  Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong tháng 10/2021 với doanh thu tăng 95% so với cùng kỳ và tăng 38% so với tháng trước đạt 473 tỷ đồng. Doanh thu tại châu Âu tăng 8% so với cùng kỳ trong khi giảm 13% so với tháng trước xuống 76 tỷ đồng, trong đó SGC đóng góp 17 tỷ đồng. Doanh thu tại Trung Quốc tăng 18% so với tháng trước nhưng giảm 53% so với cùng kỳ xuống 99 tỷ đồng. Theo VHC, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất trong tháng 10/2021 dưới hình thức “3 tại chỗ” với hiệu suất hoạt động tương đương 80% so với mức trước giãn cách. Do công suất hạn chế, Công ty tập trung vào thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Công ty. Theo đó, doanh thu tại Mỹ tăng rất mạnh trong khi doanh thu tại châu Âu và Trung Quốc yếu.

  HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 73.000đ/cp
  Trong năm 2021, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 8.865 tỷ đồng (tăng trưởng 26%) và lợi nhuận thuần là 931 tỷ đồng (tăng trưởng 29,4%). Trong năm 2022 và 2023, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần đạt lần lượt 1.108 tỷ đồng (tăng trưởng 31,7%) và 1.272 tỷ đồng (tăng trưởng 28,6%). HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 73.000đ/cp

  HSC Research.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn