KBC : Nâng khuyến nghị lên Mua vào sau khi định giá lại dự án | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

KBC : Nâng khuyến nghị lên Mua vào sau khi định giá lại dự án

Lượt xem:3739 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Nâng khuyến nghị lên Mua vào sau khi định giá lại dự án.

   HSC nâng giá mục tiêu theo phương pháp RNAV 34,7% lên 72.200đ sau khi định giá lại dự án KDC Tràng Cát. HSC nâng khuyến nghị đối với KBC từ Tăng tỷ trọng lên Mua vào.
   Sáu khi điều chỉnh tăng dự báo đối với dự án KDC Tràng Cát, HSC nâng dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023 lần lượt 151% và 83%. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận đạt 5.402 tỷ đồng (tăng trưởng 36%).
   Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên RNAV theo phương pháp SoTP với mức chiết khấu 10%. KBC hiện đang giao dịch với mức chiết khấu 28% so với RNAV mới, so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm gần đây là 21%.

  Sự kiện: Đánh giá KQKD trong năm 2021 và ĐHCĐ bất thường
  Lợi nhuận của KBC trong năm 2021 thấp hơn 33% so với dự báo của chúng tôi, chủ yếu do thời điểm hạch toán các dự án bị kéo dài sang năm 2022, điều này sẽ thúc đẩy dự báo lợi nhuận trong năm nay. HSC cũng kỳ vọng dự án KDC Tràng Cát sẽ đóng góp nhiều hơn; BLĐ đã công bố kế hoạch bán hàng với kỳ vọng sẽ thúc đẩy lợi nhuận từ năm 2022 trở đi. Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ pha loãng lên đến 26%, có thể sẽ được thực hiện trong năm nay nhưng mục đích sử dụng của khoản tiền thu về mới là yếu tố chính.

  Tác động: Tăng mạnh dự báo giai đoạn 2022-2023

  HSC nâng lần lượt 151% và 83% dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023 lên lần lượt 3.232 tỷ đồng (tăng trưởng 312%) và 3.965 tỷ đồng (tăng trưởng 23%). Chúng tôi kỳ vọng dự án KDC Tràng Cát sẽ bán được 30ha/năm trong giai đoạn 2022-2023, so với giả định trước đó là bán 13hatrong năm 2023. HSC cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2024 với lợi nhuận đạt 5.402 tỷ đồng (tăng trưởng 36%), nhờ đẩy mạnh hoạt động cho thuê tại các KCN mới xây dựng và triển khai bán lẻ tại KDC Tràng Cát.
  EPS dự phóng 2022 của HSC là 5.676đ, gần như sát với dự báo của thị trường; trong khi EPS dự phóng 2023 là 6.991đ, thấp hơn 37% so với dự báo của thị trường, có thể do kỳ vọng của thị trường đối với dự án KDC Tràng Cát cao hơn so với dự báo của chúng tôi.

  Định giá và khuyến nghị

  HSC áp dụng phương pháp SoTP để định giá KBC. Chúng tôi tiếp tục áp dụng mức chiết khấu 10% so với RNAV do sự không rõ ràng trong vấn đề quản trị doanh nghiệp. Sau khi nâng dự báo lợi nhuận và điều chỉnh tăng định giá đối với dự án KDC Tràng Cát, HSC nâng giá mục tiêu 34,7% lên 72.200đ. Cổ phiếu của KBC tăng mạnh hơn 7% so với thị trường trong 3 tháng gần đây nhưng KBC hiện vẫn đang giao dịch với mức chiết khấu 28% so với RNAV mới, cao hơn so với mức chiết khấu bình quân trong quá khứ là 21% trong 3 năm gần đây. Tại giá mục tiêu của HSC, tiềm năng tăng giá là 25,1% so với thị giá hiện tại. Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với KBC từ Tăng tỷ trọng lên Mua vào.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn