HDB: Thông tin tích cực đã phản ánh một phần;Tăng tỷ trọng | Giá mục tiêu VND35,600 | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

HDB: Thông tin tích cực đã phản ánh một phần;Tăng tỷ trọng | Giá mục tiêu VND35,600

Lượt xem:3807 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Nâng 13% giá mục tiêu nhờ triển vọng cải thiện

  HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với HDB và nâng 13% giá mục tiêu lên 35.600đ (tiềm năng tăng giá: 18,5%) sau khi chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022 và nâng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2023. Các yếu tố căn bản của HDB đang cải thiện và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực hơn bình quân ngành (lợi nhuận thuần của HDB giai đoạn 2020-2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 28,7% so với bình quân các ngân hàng (không tính HDB) là 26,4%). Sau khi giá tăng gần đây (khi nhiều thông tin tích cực phản ánh vào giá), P/B trượt dự phóng 1 năm hiện là 1,66 lần; cao hơn 0,95 độ lệch chuẩn so với bình quân P/B trượt dự phóng 1 năm kể từ khi niêm yết và tương đương bình quân P/B trượt dự phóng 1 năm của các ngân hàng khác. HSC cho rằng định giá của HDB xứng đáng cao hơn bình quân một chút. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

  Nâng dự báo lợi nhuân năm 2021-2023

  Với KQKQ Q3/2021 (và 9 tháng đầu năm 2021) khả quan hơn kỳ vọng và triển vọng cải thiện, HSC nâng nhẹ 2,2% dự báo lợi nhuận năm 2021 (nâng 3,5% cho Ngân hàng mẹ và giảm 22,6% cho HDSaison vì thu nhập lãi thuần giảm, dự phòng tăng do lĩnh vực tài chính tiêu dùng/cho vay không có tài sản đảm bảo bị ảnh hưởng nhiều hơn của dịch bệnh). Chúng tôi cũng lần lượt nâng 3,6% và 5,9% dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023 lên 7.345 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%) và 9.061 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%).
  HSC nâng 2,2% dự báo năm 2021 vì giảm giả định tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động (giảm 3,1%) và nâng giả định chi phí dự phòng (nâng 5,4%); nhưng trái lại giảm 7,9% giả định chi phí hoạt động. Theo dự báo mới, lợi nhuận thuần Q4/2021 đạt 1.406 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ.

  Thông tin tích cực đã phản ánh một phần
  Giá cổ phiếu HDB đã tăng 37% trong thời gian gần đây (từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11), vượt trội so với cả cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và VNindex trước khi điều chỉnh trong tháng 12. Ngoài KQKD khả quan, yếu tố giúp giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây nhiều khả năng có cả kế hoạch phát hành (tối đa) 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trong tháng này.

  Hiện P/B dự phóng năm 2022 của HDB là 1,65 lần (đã điều chỉnh pha loãng); P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,66 lần; cao hơn khoảng 0,95 độ lệch chuẩn so với bình quân quá khứ và tương đương bình quân nhóm NHTM tư nhân sau khoảng thời gian giá cổ phiếu nhóm này diễn biến kém khả quan trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, với triển vọng tăng trưởng tích cực hơn một chút so với mức bình quân nhóm NHTM tư nhân (lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 của HDB tăng trưởng với tốc độ CAGR là 28,4% so với mức bình quân 26,4% của nhóm NHTM tư nhân) cũng như ROE bình quân giai đoạn 2021-2023 cao hơn (22,7% so với 19,8%), HSC cho rằng HDB xứng đáng được định giá cao hơn một chút. Sự kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi sắp tới (nhiều khả năng làm tăng giá trị sổ sách) là một cơ sở để định giá của HDB cao hơn bình quân ngành.
  Tại giá mục tiêu mới là 35.600đ, P/B dự phóng năm 2022 là 1,95 lần (sau khi đã điều chỉnh pha loãng) so với bình quân ngành là 1,85 lần. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn