GMD: Q1/2022 – lợi nhuận tăng ấn tượng 86% Mua vào | Giá mục tiêu VND70,700 | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

GMD: Q1/2022 – lợi nhuận tăng ấn tượng 86% Mua vào | Giá mục tiêu VND70,700

Lượt xem:3568 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sự kiện: ĐHCĐ tổ chức ngày 25/4/2022
  GMD đã tổ chức thành công ĐHCĐ vào sáng ngày 25/4/2022. Tất cả các tờ trình đã được thông qua. Công ty cũng đã công bố BCTC Q1/2022. Thông tin chính như sau:
  Lợi nhuận thuần Q1/2022 tăng 86% so với cùng kỳ Lợi nhuận thuần và doanh thu thuần Q1/2022 vượt dự báo của chúng tôi và đạt lần lượt 33,9% và 25,4% dự báo cả năm 2022. Các yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận bao gồm doanh thu tăng mạnh, tỷ suất lợi nhuận cải thiện và lợi nhuận từ các công ty liên doanh & liên kết tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ:

  ▪ Doanh thu thuần Q1/2022 tăng 28% so với cùng kỳ đạt 879 tỷ đồng (Bảng 2). Trong đó, doanh thu từ cảng biển tăng 26% đạt 736 tỷ đồng, đóng góp 84% vào tổng doanh thu. Chúng tôi cho rằng doanh thu tăng mạnh do sản lượng hàng hóa qua cảng tăng nhờ nhận được thêm các tuyến mới tại khu vực Hải Phòng trong năm 2021. Theo Cục Hàng hải Hải Phòng, sản lượng hàng hóa qua các cảng của GMD trong khu vực này đạt 295.011 TEU trong Q1/2022, tăng 25,2% so với cùng kỳ.

  ▪ Trong khi đó, doanh thu logistic tăng 37% so với cùng kỳ đạt 144 tỷ đồng và đóng góp 16% tổng doanh thu.

  ▪ Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể lên 40,0% từ 37,7% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu giảm xuống 12,5% từ 14,6% trong Q1/2021 chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh như đã đề cập và quản lý chi phí hiệu quả hơn.

  ▪ Lợi nhuận từ các công ty liên doanh & liên kết tăng mạnh đạt 125 tỷ đồng (tăng 409% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng lợi nhuận chính bao gồm GML (GMD sở hữu 65,1% cổ phần) và SCS (CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn – GMD sở hữu 34,52% cổ phần).

  ▪ Mặc dù sở hữu 65,1% cổ phần, GML được hạch toán là công ty liên doanh liên kết trong BCTC của GMD. Cảng này đóng góp 38,4 tỷ đồng lợi nhuận so với lỗ 34,9 tỷ đồng trong Q1/2021. Hiệu suất hoạt động của cảng đạt 80% với sản lượng hàng hóa là 300.000 TEU trong Q1/2022, tăng mạnh so với mức hiệu suất 27% và sản lượng 100.000 TEU trong Q1/2021.

  ▪ Ngoài ra, lợi nhuận từ SCS cũng tăng 37% so với cùng kỳ đạt 64,7 tỷ đồng do lợi nhuận Q1/2022 của công ty này đạt 187 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ). Lợi nhuận của các công ty liên doanh & liên kết khác của GMD cũng cải thiện trong Q1/2022. LNTT của GMD đạt 350 tỷ đồng (tăng 82% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 35% và 29% kế hoạch ĐHCĐ thông qua và kế hoạch nội bộ của Công ty. Ngoài ra, lợi nhuận thuần Q1/2022 tăng 86% so với cùng kỳ đạt 273 tỷ đồng, đạt 33,9% dự báo của chúng tôi.

  Cập nhật dự án đầu tư
  Dự án Nam Đình Vũ (NDV) giai đoạn 2 được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021 đến nay đã hoàn thành 25%. GMD dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động cảng này trong năm 2023. Vốn đầu tư cơ bản cho dự án là 2.200 tỷ đồng. Dự án GML giai đoạn 2 sẽ bắt đầu xây dựng từ Q3/2022 và dự kiến bắt đầu hoạt động trong năm 2024. Tổng công suất của 2 giai đoạn sẽ đạt 3 triệu TEU, tăng 25% so với kế hoạch ban đầu. Vốn đầu tư cơ bản của giai đoạn 2 ước tính là 190 triệu USD (4.367 tỷ đồng). Trong năm 2022, GMD cũng có kế hoạch đầu tư vào một trung tâm logistics và ICD tại miền Nam với diện tích 10ha. Tổng vốn đầu tư ước tính là 1.200 tỷ đồng.

  Do đó, tổng vốn đầu tư trong 2 năm tới của 3 dự án này sẽ là 7.767 tỷ đồng. GMD đã được ĐHCĐ chấp thuận phát hành cổ phiếu nhằm tài trợ cho các dự án như sau:

  • GMD sẽ huy động 2.009 tỷ đồng thông qua phát hành quyền chọn trong năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:3 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

  • Giá phát hành sẽ là 20.000đ/cp, chiết khấu 59% so với thị giá hiện tại. Sau khi phát hành thành công, tổng vốn điều lệ của GMD sẽ tăng lên 4.018 tỷ đồng từ mức 3.013 tỷ đồng hiện nay. Lưu ý, mô hình dự báo của chúng tôi chưa bao gồm phương án phát hành cổ phiếu này. Sau khi phát hành, GMD sẽ tăng lần lượt 800 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng vốn góp tại CTCP NDV (Chưa niêm yết, chủ dự án NDV giai đoạn 2) và CTCP Gemadept-Terminal Link (Chưa niêm yết, chủ dự án GML). Tỷ lệ sở hữu của GMD tại 2 doanh nghiệp này sẽ giữ nguyên (60% đối với NDV và 65,1% đối với GML) do các cổ đông khác cũng sẽ tăng vốn góp tại 2 doanh nghiệp này. GMD cũng đang tìm phương án thoái vốn tại dự án cao su tại Cambodia và các dự án BĐS tại Lào và TP.HCM. GMD kỳ vọng sẽ thoái vốn thành công dự án cao su trong năm 2022 do giá cao su hiện đang ở mức cao. Lưu ý, mô hình dự báo của chúng tôi không bao gồm các khoản thoái vốn này do thời điểm không chắc chắn và thiếu thông tin.

  HSC duy trì khuyến nghị Mua vào; dự báo đang được chúng tôi xem xét

  Do KQKD Q1/2022 của GMD vượt dự báo, HSC đang xem xét lại dự báo của mình. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 đạt 806 tỷ đồng (tăng trưởng 33,4%) và doanh thu thuần đạt 3.469 tỷ đồng (tăng trưởng 8,2%). Động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của GMD sẽ là GML. Chúng tôi dự báo công ty này sẽ đóng góp 203 tỷ đồng cho GMD trong năm 2022 so với lỗ 37 tỷ đồng trong năm 2021. HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 70.700đ, tiềm năng tăng giá là 45%.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn