CTCP Vĩnh Hoàn - Doanh thu tháng 12/2021 vượt dự báo.Tăng tỷ trọng | Giá mục tiêu VND73,000 | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư

CTCP Vĩnh Hoàn – Doanh thu tháng 12/2021 vượt dự báo.Tăng tỷ trọng | Giá mục tiêu VND73,000

Lượt xem:3558 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sự kiện: Công bố doanh thu tháng 12/2021

  Doanh thu tháng 12/2021 tăng 74% so với cùng kỳ đạt 944 tỷ đồng, vượt 26% dự báo của chúng tôi là 747 tỷ đồng. Hầu hết các dòng sản phẩm và thị trường chính đều tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm 2021, doanh thu thuần tăng 28,8% so với cùng kỳ đạt 9.062 tỷ đồng, vượt 2,2% so với dự báo của chúng tôi là 8.865 tỷ đồng.

  Doanh thu xuất khẩu cá tra tăng 69% so với cùng kỳ
  Theo dòng sản phẩm:
   Doanh thu xuất khẩu cá tra tăng 69% so với cùng kỳ (mặc dù giảm 24,6% so với tháng trước) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh (tăng 42% so với cùng kỳ) và giá xuất khẩu bình quân tăng (tăng 19% so với cùng kỳ theo ước tính của chúng tôi). Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 12/2021 giảm 8% so với tháng trước do Công ty thanh lý hàng tồn kho với giá bán thấp.
  Trong cả năm 2021, doanh thu xuất khẩu cá tra tăng 23,3% so với cùng kỳ đạt 5.906 tỷ đồng, vượt nhẹ 1,1% so với dự báo của chúng tôi.
   Doanh thu phụ phẩm tăng mạnh 48% so với cùng kỳ và 27% so với tháng trước đạt 222 tỷ đồng. Trong năm 2021, doanh thu phụ phẩm tăng trưởng 40,7%, thấp hơn 3,4% so với dự báo của chúng tôi.
   Doanh thu collagen & gelatin tăng 33% so với cùng kỳ và 29% so với tháng trước đạt 67 tỷ đồng. Trong cả năm 2021, doanh thu C&G tăng trưởng 10,3% đạt 642 tỷ đồng, sát với dự báo của chúng tôi.
   Doanh thu các sản phẩm khác đạt 127 tỷ đồng (tăng 366% so với cùng kỳ) với đóng góp 47 tỷ đồng từ SGC. Trong cả năm 2021, doanh thu sản phẩm khác đạt 763 tỷ đồng, vượt 22% dự báo của HSC.

  Mỹ là thị trường mạnh mẽ nhất trong tháng 12/2021
  Doanh thu tại Mỹ tăng mạnh nhất 130% so với cùng kỳ đạt 313 tỷ đồng trong tháng 12/2021 (mặc dù vẫn giảm 25% so với tháng trước). Doanh thu tại châu Âu vẫn tăng khả quan 72% so với cùng kỳ đạt 155 tỷ đồng. Doanh thu tại Trung Quốc tăng 16% so với cùng kỳ đạt 162 tỷ đồng.

  HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu

  Doanh thu năm 2021 vượt 2,2% dự báo của HSC, trong khi lợi nhuận vẫn chưa được công bố. HSC hiện dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 đạt 931 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) và chúng tôi lạc quan rằng Công ty sẽ đạt dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 của chúng tôi. Trong khi đó, HSC dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 và 2023 sẽ tăng trưởng lần lượt 19.5% và 14.8% đạt lần lượt 1.108 tỷ đồng và 1.272 tỷ đồng. Trong khi chúng tôi đợi BCTC cả năm dự kiến sẽ được công bố trong 2 tuần tới, HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 73.000đ/cp.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn