LTG: Tái cấu trúc thành thành một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ

LTG: Tái cấu trúc thành một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nông nghiệp

Lượt xem:1767 - Ngày:
 • Chia sẻ
  • LTG sẽ tái cấu trúc thành một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nông nghiệp từ một doanh nghiệp chỉ đơn thuần cung ứng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Chiến lược kinh doanh mới tập trung phát triển các dịch vụ toàn diện cho chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, ưu việt hơn hẳn so với mô hình chỉ tập trung vào sản phẩm trước đây.

  Một sản phẩm xuất khẩu của Lộc Trời

  Thay đổi mô hình kinh doanh

  Vào tháng 1/2020, LTG đã ra mắt dịch vụ nông nghiệp, cung cấp giải pháp đồng bộ trong quản lý mùa màng từ khâu giống, dinh dưỡng và thuốc bảo vệ cho cây trồng, đến các giao thức quản lý mùa màng, dịch vụ máy nông nghiệp, và cung cấp tín dụng cho người nông dân.

  LTG kỳ vọng mảng dịch vụ nông nghiệp có thể hỗ trợ người nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, từ đó hỗ trợ các mảng kinh doanh truyền thống của Công ty là cung cấp vật tư nông nghiệp và thực phẩm. Chúng tôi lạc quan về chiến lược mới vì hiện ở Việt Nam còn thiếu các dịch vụ nông nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên đóng góp từ dịch vụ nông nghiệp vào lợi nhuận của LTG sẽ trong vài năm tới sẽ vẫn khiêm tốn.

  Đồ thị phân tích kỹ thuật cổ phiếu LTG

  Nguồn Fireant

  Tái cấu trúc thành một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nông nghiệp

  Dịch vụ nông nghiệp, một mảng kinh doanh mới sẽ bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận năm 2020 từ Q2/2020 trở đi nhưng mức đóng góp là không đáng kể. Ngoài ra, LTG đã gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng thành mảng mới là “vật tư nông nghiệp”. Đồng thời, mảng gạo được đổi tên thành mảng lương thực. Những mảng khác gồm bao bì và toàn bộ các mảng kinh doanh nhỏ khác.

  Chúng tôi đã điều chỉnh dự báo trước sự thay đổi mô hình kinh doanh của Công ty. Theo đó, doanh thu thuần năm 2020 được điều chỉnh giảm 2,2% xuống còn 7.256,3 tỷ đồng (giảm 12,7% so với cùng kỳ) do điều chỉnh giảm 19,1% dự báo doanh thu từ gạo. Điều chỉnh tăng 14,5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 lên 287,7 tỷ đồng (giảm 13,2% so với cùng kỳ) vì chúng tôi lạc quan hơn về tỷ suất lợi nhuận nhờ điều chỉnh giảm dự báo doanh thu mảng gạo không thương hiệu (có tỷ suất lợi nhuận thấp).

  Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,6% dự báo doanh thu thuần năm 2021 xuống còn 7.067,6 tỷ đồng (giảm 2,6% so với cùng kỳ), chủ yếu do điều chỉnh giảm dự báo mảng thực phẩm. Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh tăng 8,2% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 lên 355,2 tỷ đồng (tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ) do tỷ suất lợi nhuận tiếp tục cải thiện nhờ đóng góp lớn hơn từ mảng vật tư nông nghiệp (có tỷ suất lợi nhuận cao).

  Nguồn: Dữ liệu công ty (F),  HSC dự báo

  Mảng dịch vụ nông nghiệp có nhiều dư địa tăng trưởng

  Gần đây LTG đã thành lập một mảng kinh doanh mới là dịch vụ nông nghiệp, cung cấp giải pháp đồng bộ trong quản lý mùa màng từ khâu giống, dinh dưỡng và thuốc bảo vệ cho cây trồng, đến các giao thức quản lý mùa màng, dịch vụ máy nông nghiệp, và cung cấp tín dụng cho người nông dân.

  Trong nhiều năm, dịch vụ nông nghiệp là mảng còn thiếu trong chuỗi giá trị của LTG gồm sản xuất, logistic, cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp và thực phẩm.

  Công ty dự tính mảng dịch vụ nông nghiệp sẽ đem lại 258 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020, đóng góp 3,4% vào tổng doanh thu trong khi lợi nhuận gộp dự tính đạt 68 tỷ đồng, đóng góp 3,8% vào tổng lợi nhuận gộp.

  LTG kỳ vọng mảng dịch vụ nông nghiệp có thể hỗ trợ người nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, từ đó hỗ trợ các mảng kinh doanh truyền thống của Công ty là cung cấp vật tư nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật và giống) và thực phẩm (chủ yếu là gạo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu).

  Về dài hạn, chúng tôi tin rằng mảng dịch vụ nông nghiệp có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Mặc dù nông nghiệp là ngành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp 14,6% GDP, nhưng hiện chưa có nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nông nghiệp quy mô lớn. Những doanh nghiệp quy mô nhỏ hiện tại đa phần chỉ cung cấp dịch vụ tưới tiêu và thu hoạch trong khi người nông dân cần máy móc, kỹ thuật hiện đại và vốn.

  LTG có lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ hiện tại nhờ quy mô, năng lực tài chính mạnh và mối liên hệ mật thiết với chính quyền địa phương cũng như người nông dân. Do vậy, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ nhanh chóng giành được thị phần trong một thị trường đang tăng trưởng cũng như từ các đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi kỳ vọng mảng dịch vụ nông nghiệp của LTG sẽ tăng trưởng mạnh với tốc độ gộp bình quân năm là 15% (từ mức thấp) trong 5 năm tới.

  Mảng vật tư nông nghiệp sẽ tăng trưởng ở mức thấp của một con số

  Chúng tôi kỳ vọng doanh thu mảng vật tư nông nghiệp (gồm thuốc bảo vệ thực vật và giống) sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 2% trong 5 năm tới, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng 2,6% trong giai đoạn 2015-2018 do 1) diện tích canh tác lúa của Việt Nam sẽ giữ ổn định ở khoảng 8 triệu ha, theo quy hoạch tổng thể sử dụng đất của Chính phủ; và 2) Bộ NN&PTNT định hướng giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người trồng.

  Nguồn: Dữ liệu công ty (F),  HSC dự báo

  Thực phẩm: tập trung nhiều hơn vào gạo cao cấp dành cho thị trường nội địa

  Doanh thu từ gạo của LTG bao gồm: 1) doanh thu nội địa, chiếm 55-60% tổng doanh thu từ gạo và 2) doanh thu xuất khẩu, đóng góp 40-45%.

  LTG đang tiếp tục tái cấu trúc mảng gạo, trong đó tập trung hơn vào phân khúc cao cấp (gạo đóng gói có thương hiệu được phân phối qua kênh hiện đại tại thị trường trong nước) trong khi giảm sản lượng gạo không thương hiệu bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Công ty cũng sẽ giảm sản lượng xuất khẩu nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động giá trên thị trường thế giới.

  Do giảm đáng kể sản lượng gạo không thương hiệu và gạo xuất khẩu, chúng tôi dự báo doanh thu mảng lương thực sẽ giảm 10% trong 5 năm tới. Cụ thể, chúng tôi dự báo doanh thu gạo cao cấp sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 18,5% nhờ thu nhập đầu người và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh cũng như các kênh phân phân phối hiện đại (chủ yếu là siêu thị, cửa hàng tiện lợi và bán hàng trực tuyến) phát triển. Trong khi đó chúng tôi dự báo doanh thu xuất khẩu sẽ giảm 26%/năm, và điều này nằm trong chiến lược của Công ty. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu gạo không thương hiệu giảm 55% trong năm 2020 và sẽ bằng không trong năm 2021.

  Chuyển sang chính sách thanh toán trực tiếp nhằm giảm chi phí tài chính

  LTG đã áp dụng chính sách bán hàng mới từ đầu năm trong đó Công ty phân loại lại các đại lý cấp 1 và cấp 2 dựa trên lịch sử thanh toán và doanh thu, từ đó áp dụng các mức chiết khấu bán hàng khác nhau. Công ty đã chuyển sang áp dụng chính sách thanh toán trực tiếp, trong đó yêu cầu các đại lý thanh toán ngay lập tức sau khi mua hàng thay vì trả chậm 75-90 ngày như trước đây. Nhờ vậy, LTG có thể quản trị tốt hơn các khoản phải thu.

  Chúng tôi kỳ vọng các khoản phải thu sẽ giảm 14,9% xuống còn 1.802 tỷ đồng trong năm 2020. Vòng quay phải thu sẽ tăng nhẹ lên 3,71 lần vào năm 2020 và lên 4,03 lần vào năm 2021 (so với 3,57 lần trong năm 2019). Theo đó số ngày phải thu bình quân sẽ lần lượt giảm còn 99 và 92 ngày vào năm 2020 và 2021 so với 104 ngày vào năm 2019.

  Nợ thuần sẽ giảm 33,7% xuống còn 1.222 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm còn 1,21 lần so với 1,47 lần trong năm 2019. Nhờ vậy, chi phí lãi vay giảm 24% xuống còn 124 tỷ đồng.

  Định giá và khuyến nghị: Nâng 16,9% giá mục tiêu

  Chúng tôi điều chỉnh tăng 16,9% giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF lên 24.200đ; tương đương tiềm năng tăng giá 19% từ thị giá hiện tại. Giá mục tiêu thay đổi chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo.

  Hiện cổ phiếu LTG có P/E dự phóng năm 2020 là 6,7 lần; thấp hơn 35,8% so với mức bình quân các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực. Hiện định giá của LTG vẫn thấp hơn so với nhóm các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực do NĐT trong nước thiếu quan tâm đến ngành nông nghiệp.

  Chúng tôi thấy mảng dịch vụ nông nghiệp có nhiều tiềm năng và coi đây là động lực tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên đóng góp của mảng kinh doanh mới này trong vài năm tới sẽ vẫn khiêm tốn.

  Nguồn: HSC

  ==================================================

  VIỆT KHUÊ

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 098 171 2523

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  ==================================================

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn