Cập nhật cổ phiếu PVD: Định giá so sánh thấp nhưng rủi ro về khối lượng công việc chưa rõ ràng trong năm 2021.

Cập nhật cổ phiếu PVD: Định giá so sánh thấp nhưng rủi ro về khối lượng công việc chưa rõ ràng trong năm 2021.

Lượt xem:1631 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Định giá so sánh thấp nhưng rủi ro về khối lượng công việc chưa rõ ràng trong năm 2021

  Tại mức giá ngày 5/6/2020 là 11.350 đồng/cp, PVD đang giao dịch với P/B và EV/EBITDA năm 2021 là 0,35x và 4,17x theo kịch bản cơ sở, tương đối thấp hơn so với chỉ số bình quân các doanh nghiệp tương đồng trong khu vực tương ứng là 0,43x và 16,2x, và thấp hơn mức P/B và EV/EBITDA lịch sử là 0,54x và 12,1x.

  Do khối lượng công việc trong năm 2021 chưa rõ ràng và rủi ro của dịch virus Corona tác động đến hoạt động của công ty, chúng tôi đưa ra mức P/B và EV/EBITDA mục tiêu 1 năm lần lượt là 0,35x và 6x, tương đương giá mục tiêu 1 năm là 12.700 đồng/cp đối với kịch bản cơ sở, triển vọng tăng giá là 11,4%.

  Doanh thu tăng mạnh 84,2% YoY trong Q1/2020 nhờ ghi nhận doanh thu cao hơn từ cả hai mảng dịch vụ cho thuê giàn khoan và dịch vụ kỹ thuật khoan. Doanh thu từ dịch vụ cho thuê giàn khoan tăng vọt +161,5% YoY nhờ các giàn khoan tự nâng (JU) thuộc sở hữu của PVD bao gồm PV Drilling I, II, III và IV hoạt động hết công suất trong Q1/2020, với giá thuê bình quân cao hơn (+9,2% YoY), trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 3 giàn PV Drilling I, II và III hoạt động. PVD cũng có 3 giàn khoan cho thuê lại hoạt động ở Việt Nam trong quý này (bao gồm Hakuryu 11, Idun và SAGA), trong khi không có giàn khoan cho thuê lại nào hoạt động trong Q1/2019.

  PVD không có ghi nhận khoản dự phòng nợ xấu nào trong Q1/2020, trong khi đó trong Q1/2019 phải trích lập dự phòng 48 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ đạt 24,3 tỷ đồng, khá tích cực so với khoản lỗ 87,1 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

  Triển vọng lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận của PVD không bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19 trong Q1/2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các hạn chế trong mùa dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại nhân sự và làm tăng chi phí. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh một số giả định và ước tính kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu có thể đạt 5,43 nghìn tỷ đồng (+23,5% YoY) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 131 tỷ đồng (-29,1% YoY).

  Triển vọng lợi nhuận năm 2021: Giàn khoan TAD có thể bị hoãn do dịch bệnh nhưng vẫn là động lực tăng trưởng chính cho năm 2021. Dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm đối tác và ký hợp đồng cho thuê mới, khiến các giàn khoan phải đối mặt với những rủi ro trong năm 2021 sau khi các hợp đồng đã ký hết hạn. Do đó, chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh của PVD trong năm 2021 dựa trên 3 kịch bản như sau:

  Kịch bản tốt nhất: Khi giá dầu Brent tăng tích cực và cao hơn ước tính của chúng tôi, các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí (E&P) sẽ sôi động hơn. Chúng tôi ước tính doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (-1,3% YoY) và 286 tỷ đồng (+118,8% YoY).

  Kịch bản cơ sở: Với giá dầu Brent bình quân trong năm 2021 là 50 USD/thùng, chúng tôi ước tính công suất sử dụng giàn JU trong năm 2021 ở mức 91% (tương đương năm 2020) và giá cho thuê bình quân có thể là 65 nghìn USD/ngày (+3,2% YoY). Đối với giàn khoan TAD, chúng tôi giả định bắt đầu hoạt động từ giữa năm nay. Do đó, doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật khoan và dịch vụ khác có thể đạt mức tăng trưởng cao là 15% YoY. Chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (-6,9% YoY) và 242 tỷ đồng (+85% YoY).

  Kịch bản xấu nhất: Nếu giá dầu Brent chuyển biến xấu và giảm dưới ước tính của chúng tôi, các giàn
  khoan hoạt động cho các dự án ở nước ngoài có thể dừng hoạt động trong năm 2021 do các hoạt động
  E&P chững lại, tuy nhiên, PVD vẫn phải chịu chi phí bảo trì. Trong trường hợp này, chúng tôi ước tính
  doanh thu thuần và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt chỉ đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (-54,5% YoY) và 67
  tỷ đồng (-48.7% YoY).

  Doanh thu tăng mạnh 84,2% YoY trong Q1/2020 nhờ doanh thu cao hơn từ cả hai mảng dịch vụ cho thuê giàn khoan và dịch vụ kỹ thuật khoan:

  • Doanh thu từ dịch vụ cho thuê giàn khoan tăng vọt +161,5% YoY. Các giàn khoan tự nâng (JU) thuộc sở hữu của PVD bao gồm PV Drilling I, II, III và IV hoạt động hết công suất ở Malaysia trong Q1/2020, với giá thuê bình quân ngày cao hơn (+9,2% YoY), trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 3 giàn khoan PV Drilling I, II và III hoạt động. PVD cũng có 3 giàn khoan cho thuê lại hoạt động ở Việt Nam trong quý này (bao gồm Hakuryu 11, Idun và SAGA), trong khi không có giàn khoan cho thuê lại nào hoạt động trong cùng kỳ năm trước.
  • Doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật khoan tăng 29,7% YoY nhờ khối lượng công việc cao hơn từ các giàn khoan tự nâng (cả giàn khoan của PVD và giàn khoan cho thuê lại).

  Không ghi nhận khoản dự phòng nợ xấu nào trong Q1/2020, trong khi đó cùng kỳ năm trước phải trích lập dự phòng 48 tỷ đồng.

  Điều chỉnh ước tính lợi nhuận

  Triển vọng lợi nhuận năm 2020

  Lợi nhuận của PVD không bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19 trong Q1/2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các hạn chế trong mùa dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại nhân sự và làm tăng chi phí.

  Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh một số giả định và ước tính kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu có thể đạt 5,43 nghìn tỷ đồng (+23,5% YoY) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 131 tỷ đồng (-29,1% YoY). Các ước tính của chúng tôi dựa trên các giả định như sau:

  • Giàn khoan JU: Chúng tôi ước tính công suất sử dụng giàn khoan JU ở mức 91% trong năm 2020, so với mức 90% trong năm 2019 và thấp hơn giả định trước đây của chúng tôi. Hai giàn PV Drilling I, II dự kiến được cho thuê đến cuối năm nay và PV Drilling VI được Rosneft ở Việt Nam thuê 300 ngày bắt đầu từ tháng 5/2020.

  Tuy nhiên, giàn PV Drilling III hoạt động ở Malaysia đã kết thúc hợp đồng sớm hơn kế hoạch ban đầu. PVD cũng đang lên kế hoạch tham gia đấu thầu một dự án khác ở Campuchia, sẽ mất một khoảng thời gian để đưa giàn khoan đến khu vực dự án này.

  Giá cho thuê bình quân dự kiến trong năm 2020 là 63 nghìn USD/ngày (+9,6% YoY).Giàn khoan trên đất liền (PV Drilling 11): PVD đã ký hợp đồng với GBRS ở An-giê-ri, cho thuê giàn PV Drilling 11 trong vòng 3 năm bắt đầu từ tháng 4/2020. Tuy nhiên, GBRS đã tạm dừng dự án khoan cho đến khi có thông báo mới do dịch virus Corora. Do đó, chúng tôi giả định giàn khoan này sẽ đi vào hoạt động vào Q3/2020.

  Giàn khoan thuê lại: Các giàn khoan đang hoạt động trong nước này dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch virus Corona. Giàn khoan Harukyu-11 sẽ hoạt động từ Q4/2019-Q3/2020, trong khi giàn khoan Idun sẽ được cho thuê đến Q3/2020. Giàn khoan cho thuê mới – SAGA đang hoạt động và sẽ được cho thuê đến tháng 7/2020.

  Doanh thu dịch vụ kỹ thuật khoan và doanh thu khác ước tính đạt mức tăng trưởng 3-5% YoY.

  PVD có thể ghi nhận hoàn nhập dự phòng nợ xấu từ PVEP khoảng 55 tỷ đồng

  Quan điểm của chúng tôi

  Tại mức giá ngày 3/6/2020 là11.400 đồng/cp, PVD đang giao dịch với mức P/B và EV/EBITDA năm 2021 là 0,35x và 4,17x theo kịch bản cơ sở, tương đối thấp hơn so với chỉ số định giá bình quân của các doanh nghiệp tương đồng là 0,43x và 16,2x, và thấp hơn mức P/B và EV/EBITDA lịch sử là 0,54x và 12,1x.

  Do khối lượng công việc trong năm 2021 chưa rõ ràng và rủi ro của dịch virus Corona tác động đến hoạt động của công ty, chúng tôi đưa ra mức P/B và EV/EBITDA mục tiêu 1 năm thận trọng là 0,35x và 6x, tương đương giá mục tiêu 1 năm là 12.700 đồng/cp đối với kịch bản cơ sở, triển vọng tăng giá là 11,4%.

  Rủi ro giảm đối với khuyến nghị:

  (1) Giá dầu thấp sẽ tác động tiêu cực đến các hoạt động E&P trên toàn cầu, cũng như triển vọng lợi nhuận của PVD.

  (2) Dịch Covid-19 bùng phát trở lại hoặc một dịch bệnh mới khác có thể gây thách thức đối với hoạt động của các giàn khoan.

  (Nguồn SSI)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

   

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn