Cập nhật cổ phiếu GMD: Hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. LNTT giảm 12,6% so với cùng kỳ.

Cập nhật cổ phiếu GMD: Hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. LNTT giảm 12,6% so với cùng kỳ.

Lượt xem:1100 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2020

  GMD đã công bố BCTC Q1/2020 với doanh thu thuần giảm 4,4% so với cùng kỳ đạt 601 tỷ đồng và LNTT giảm 12,6% so với cùng kỳ còn 140,9 tỷ đồng. Nếu không tính 15,2 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ bán tài sản trong kỳ thì LNTT từ HĐKD cốt lõi giảm 21,9% so với cùng kỳ còn 125,7 tỷ đồng.

  Mặc dù LNTT giảm mạnh, lợi nhuận thuần chỉ giảm nhẹ 4,9% so với cùng kỳ đạt 113,7 tỷ đồng trong
  Q1/2020, cao hơn so với ước tính của chúng tôi. Điều này chủ yếu nhờ lợi ích cổ đông thiểu số giảm 66,9% so với cùng kỳ.

  Trong Q1/2020, GMD đã chuyển một số tàu từ cảng Nam Đình Vũ (NĐV) sang cảng Nam Hải Đình Vũ (NHĐV) để tối đa hóa lợi nhuận hợp nhất. Chúng tôi lưu ý GMD chỉ nắm 60% cổ phần tại NĐV so với 84,66% cổ phần tại NHĐV. Những thay đổi này đã làm giảm lợi nhuận của NĐV cũng như lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ.

  Doanh thu thuần giảm do doanh thu mảng cảng biển giảm

  Doanh thu từ mảng cảng biển giảm 10,1% so với cùng kỳ còn 503,9 tỷ đồng trong Q1/2020. Lợi nhuận gộp giảm còn 195,1 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ) và điều này không chỉ do doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà còn do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 38,7% trong Q1/2020 từ 40,5% trong Q1/2019.

  Theo Công ty, chúng tôi được biết lượng hàng qua các cảng biển của GMD tại khu vực miền Trung và miền Nam vẫn tăng 3-5% so với cùng kỳ trong Q1/2020. Tuy nhiên lượng hàng qua các cảng biển của GMD tại khu vực Hải Phòng giảm đáng kể, khoảng 15% so với cùng kỳ trong Q1/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.

  Trung Quốc và Hồng Kông là những điểm đến chính của các tàu qua hệ thống cảng biển tại Hải Phòng. Tuy nhiên nhiều hãng tàu đã phải hủy hoặc hoãn lịch tàu đến những thị trường này trong Q1/2020 do sự bùng phát dịch Covid-19. Theo đó, tổng lượng hàng qua cảng của GMD và doanh thu mảng cảng biển trong kỳ đã giảm đáng kể.

  Trái lại, mảng logistic đạt kết quả khả quan. Doanh thu mảng này đạt 97 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ) và lợi nhuận gộp đạt 42,4 tỷ đồng (tăng 84,7% so với cùng kỳ) trong Q1/2020. Nhờ vậy, doanh thu thuần và lợi nhuận thuần của Công ty chỉ lần lượt giảm 4,4% và 5% so với cùng kỳ.

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng 17% so với cùng kỳ

  Chi phí bán hàng & quản lý đạt 119,4 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ). Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng lên 19,9% từ 16,2% trong Q1/2019 do (1) chi phí nhân công tăng sau khi Công ty tăng lương cho nhân viên từ tháng 10/2019 và (2) chi phí lợi thế thương mại phân bổ tăng lên 13,8 tỷ đồng từ 6,9 tỷ đồng trong Q1/2019.

  Lợi nhuận từ bán tài sản, công ty liên doanh liên kết đã hỗ trợ lợi nhuận thuần

  GMD đã ghi nhận 15,2 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ bán tài sản trong kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tăng 38,7% so với cùng kỳ đạt 59,3 tỷ đồng so với 42,9 tỷ đồng trong Q1/2019, nhờ lợi nhuận thuần Q1/2020 của SCS (Không xếp hạng) tăng 8,6% so với cùng kỳ đạt 121,5 tỷ đồng.

  LNTT đạt 140,9 tỷ đồng (giảm 12,6% so với cùng kỳ) và LNST đạt 122,5 tỷ đồng (giảm 16,2% so với cùng kỳ). Nhờ lợi ích cổ đông thiểu số giảm từ 26,6 tỷ đồng trong Q1/2019 xuống còn 8,8 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần chỉ giảm nhẹ 4,9% so với cùng kỳ còn 113,8 tỷ đồng.

  Theo đó, KQKD Q1 đạt 25,4% dự báo doanh thu thuần và 26,3% dự báo LNTT của chúng tôi cho cả năm. Trong khi đó, lợi nhuận thuần đạt cao hơn kỳ vọng nhờ lợi ích cổ đông thiểu số giảm đáng kể, hoàn thành 29,1% dự báo cho cả năm của chúng tôi.

  Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu giữ nguyên ở 23.079đ
  Chúng tôi giữ nguyên dự báo cho năm 2020 – chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.367 tỷ đồng (giảm 10,4%) và lợi nhuận thuần đạt 391,2 tỷ đồng (giảm 24%). Hiện cổ phiếu GMD có P/E dự phóng năm 2020 là 15,3 lần và EV/EBITDA là 7,7 lần.

  Cho năm 2021, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ hồi phục tốt. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 2.721 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận thuần đạt 462,6 tỷ đồng (tăng trưởng 18,3%). Hiện cổ phiếu GMD có P/E dự phóng năm 2021 là 13 lần và EV/EBITDA là 6,8 lần.

  Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu GMD với giá mục tiêu (dựa trên phương pháp DCF) giữ nguyên ở 23.079đ; tương đương tiềm năng tăng giá là 24,1%. Vui lòng tham khảo Báo cáo cập nhật GMD của chúng tôi (phát hành ngày 14/4/2020) để xem dự báo chi tiết của chúng tôi.

  (Nguồn HSC)

  GIANG LÂM

  TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 0911096879.

  Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn