PNJ: Dự báo LNST năm 2018 sẽ tăng trưởng 32,8%, đạt 964 tỷ đồng

PNJ: Dự báo LNST năm 2018 sẽ tăng trưởng 32,8%, đạt 964 tỷ đồng

Lượt xem:2074 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • PNJ đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN, trong đó đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng trưởng 25% đạt 10.976 tỷ đồng và LNST tăng trưởng 22% đạt 882,4 tỷ đồng. Nâng vốn điều lệ thêm 54,5% lên 1.670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và phát hành 4,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên ngay sau đó.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PNJ là 200.213đ, tương đương P/E dự phóng là 25 lần. Dự báo cho năm 2018 lạc quan hơn kế hoạch của công ty, trong đó chúng tôi dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 30% đạt 14.313 tỷ đồng và LNST tăng trưởng 32,8% đạt 964 tỷ đồng. PNJ hiện không có đối thủ thực sự mạnh và công ty đang tiếp tục mở rộng thành một trong những chuỗi bán lẻ hiện đại tốt nhất tại Việt Nam.

  PNJ: Dự báo LNST năm 2018 sẽ tăng trưởng 32,8%, đạt 964 tỷ đồng
  PNJ đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng trưởng 25% đạt 10.976 tỷ đồng

  PNJ vẫn còn dư địa để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động nhờ công ty đầu tư mạnh tay vào hệ thống ERP & CRM mới, chuyển sang ứng dụng dữ liệu lớn (big data) và marketing số. Tân TGĐ của PNJ có thể sẽ nâng cao sự năng động và thổi một làn gió mới vào doanh nghiệp; trong đó có sự tập trung vào kênh bán hàng trực tuyến. Hiện room đã đầy và NĐTNN phải mua với giá cao hơn giá thị trường. Kế hoạch phát hành ESOP trong năm nay sẽ tạo cơ hội hở room trong một thời gian ngắn.

  PNJ đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng 25% và LNST tăng trưởng 22% – Kế hoạch của công ty dựa trên những giả định chính sau:

  • Doanh thu thuần đạt 10.976 tỷ đồng (tăng trưởng 25%); trong đó doanh thu từ bán lẻ trang sức tăng trưởng 29% đạt 7.455 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận gộp đạt 2.477 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 18% (năm 2017 đạt 17,4%).

  • Doanh thu HĐ tài chính đạt 21,7 tỷ đồng (tăng 147%).

  • Chi phí tài chính là 64,8 tỷ đồng (tăng 15%).

  • Chi phí bán hàng là 1.088 tỷ đồng (tăng 40%), theo đó tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu tăng lên 7,9% từ mức 7,1% trong năm 2017. Trong năm nay PNJ dự kiến mở rộng mạng lưới thêm ít nhất 40 cửa hàng, theo đó chi phí như chi phí thuê mặt bằng, thuê nhân viên và chi phí hàng tồn kho sẽ tăng.

  • Chi phí quản lý là 247,8 tỷ đồng (tăng 32%); theo đó tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu là 1,8% (năm 2017 là 1,7%).

  • Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD đạt 1.100 tỷ đồng (tăng trưởng 22%).

  • LNTT đạt 1.100 tỷ đồng (tăng trưởng 21%).

  • LNST đạt 882,4 tỷ đồng (tăng trưởng 22%); tỷ suất LNST là 6,4% (năm 2017 là 6,6%).

  • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt là 18%; tương đương 1.800đ/cp.

  Công ty cũng dự kiến dành 1,5% LNST cho HĐQT và Ban giám đốc nếu đạt kế hoạch LNST và dành 20% phần vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban giám đốc trong trường hợp vượt kế hoạch LNST.

  PNJ đặt kế hoạch mở thêm ít nhất 40 cửa hàng mới trong năm 2018 và kỳ vọng đạt đến con số 300 cửa hàng vào 30/4/2018 và 309 cửa hàng (tăng 14,8%) vào cuối năm. Trong số 40 cửa hàng mới mở sẽ gồm cửa hàng Vàng hoặc cửa hàng kết hợp Vàng & Bạc.

  – Mở 8 cửa hàng tại TP HCM, nâng số lượng cửa hàng tại đây lên 108 cửa hàng (tăng 8%).

  – Mở 6 cửa hàng tại khu vực tây nam bộ, nâng số lượng cửa hàng tại đây lên 48 cửa hàng (tăng 14,3%).

  – Mở 5 cửa hàng tại khu vực đông nam bộ, nâng số lượng cửa hàng tại đây lên 38 cửa hàng (tăng 15%).

  – Mở 11 cửa hàng tại khu vực miền trung & tây nguyên, nâng số lượng cửa hàng tại đây lên 55 cửa hàng (tăng 25%).

  – Mở 10 cửa hàng tại miền bắc, nâng số lượng cửa hàng tại đây lên 60 cửa hàng (tăng 20%).

  Trong năm 2017 PNJ đã mở 54 cửa hàng và đóng 4 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 269 cửa hàng (tăng 22,8%) tại thời điểm cuối năm. PNJ có thể đạt đến 600-700 cửa hàng (tăng 123-160%) trong dài hạn trước khi đạt đến điểm bão hòa. Dự kiến thành lập 2 pháp nhân mới:

  • Đưa nhà máy trang sức thành một pháp nhân riêng biệt có tên là Công ty TNHH Môt thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ. PNJ sẽ đầu tư mọt dây chuyền mới cho nhà máy này với tổng chi phí đầu tư là 38 tỷ đồng. Công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào hoạt động bán buôn, hoạt động thương mại gồm nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm bạc.

  • Thành lập một công ty con mới có tên là Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm mảng thương mại điện tử cho PNJ.

  Chính sách cổ tức cho năm 2017 như sau: Công ty đề xuất kế hoạch cổ tức năm 2017 dựa tên lợi nhuận được phép phân phối là 879,8 tỷ đồng.

  • Trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% mệnh giá, tương đương 2.000đ/cp, tổng số tiền chi trả là 216,2 tỷ đồng; tương đương 30% LNST (năm 2016 là 39,5%). PNJ đã trả 1.800đ/cp nên sẽ trả tiếp 200đ/cp vào sau ĐHCĐTN.

  • Trích lập tổng cộng 115 tỷ đồng vào các quỹ: 36,2 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng phúc lợi; 45 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển; 33,9 tỷ đồng quỹ thưởng cho HĐQT và Ban giám đốc vì vượt kế hoạch LNST năm 2017.

  PNJ sẽ đầu tư tổng cộng 8,3 triệu USD cho hệ thống ERP mới và cho việc chuyển sang nền tảng số trong năm 2018 và 2019. PNJ đang chuẩn bị nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống ERP của mình. Hệ thống mới sẽ nghiên cứu hành vi của khách hàng tại các cửa hàng của PNJ. Công ty cho rằng hệ thống này sẽ giúp công ty hiểu hơn về hành vi của khách hàng. Công ty cũng dự kiến sử dụng big data để phát triển sản phẩm có mục đích rõ ràng hơn. Đồng thời sử dụng nhiều hơn hoạt động marketing số để nâng cao vị thế.

  – Đầu tư 6,5 triệu USD vào hệ thống ERP mới.

  – Đầu tư 1,8 triệu USD vào hệ thống CRM (customer relationship management – quản trị quan hệ khách hàng) và RFID (radio frequency identification – nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến).

  PNJ: Dự báo LNST năm 2018 sẽ tăng trưởng 32,8%, đạt 964 tỷ đồng
  PNJ đặt kỳ vọng đạt đến con số 300 cửa hàng vào 30/4/2018

  Tăng vốn điều lệ lên 1.670 tỷ đồng (tăng 54,5%) – bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và ngay sau đó là phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP. Cụ thể,

  • Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 với nguồn phát hành là từ nguồn lợi nhuận giữ lại để tăng vốn điều lệ thêm 50% lên 1.612 tỷ đồng – Công ty sẽ trình Đại hội phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, có nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành mới,

  – Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 31/12/2017 là 108.101.325 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 54.050.662 cổ phiếu, theo đó vốn điều lệ sẽ tăng 50% từ 1.081 tỷ đồng lên 1.621 tỷ đồng.

  – Tổng giá trị cổ phiếu phát hành 540 tỷ đồng sẽ được tài trợ từ nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2017 (là 772 tỷ đồng).

  – Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2018 sau khi được UBCK chấp thuận.

  • Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.612 tỷ đồng như đề cập ở trên.

  – Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.846.560 cổ phiếu, tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Do đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên 167 triệu cổ phiếu.

  – Giá phát hành: 20.000đ/cp.

  – 30% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng từ thời điểm hoàn thành phát hành, 30% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng.

  Sau phát hành, room khối ngoại sẽ mở thêm khoảng 4,6 triệu cổ phiếu.

  Dự báo LNST năm 2018 sẽ tăng trưởng 32,8% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần là 14.313 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) và LNST đạt 964 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%). Các giả định của chúng tôi gồm;

  • Tổng doanh thu tăng trưởng 30% đạt 14.313 tỷ đồng, trong đó:

  – Doanh thu từ vàng miếng tăng trưởng 5% đạt 2.338 tỷ đồng.

  – Doanh thu từ vàng trang sức tăng trưởng 29,5% đạt 11.809 tỷ đồng nhờ doanh thu từ bán buôn tăng 10% đạt 3.227 tỷ đồng và bán lẻ tăng 39,5% đạt 8.496 tỷ đồng. Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng sẽ tăng thêm 40 cửa hàng lên 309 cửa hàng (tăng 14,8%). Chúng tôi cũng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng giảm xuống còn 12%.

  – Doanh thu từ Bạc PNJ tăng 9,8% đạt 246,7 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận gộp tăng 36,8% đạt 2.617 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 18,3%.

  • Lỗ tài chính thuần là 59,1 tỷ đồng (tăng 24,4%).

  • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 9,5% do công ty sẽ tốn chi phí để mở thêm 40 cửa hàng.

  Theo đó, dự báo LNST đạt 964 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%); EPS đạt 8.026đ. Cổ phiếu PNJ đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2018 là 24,6 lần.

  Công ty vừa mới bổ nhiệm ông Lê Trí Thông là Tổng giám đốc mới – thay thế bà Cao Thị Ngọc Dung. Bà Dung vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT. Quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 21/4/2018 với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Thông gia nhập PNJ vào năm 2017. Trước đó, ông giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và rời Ngân hàng này vào năm 2014. Ông Thông khoảng 40 tuổi và trước đó cũng từng làm việc cho Boston Consulting Group. Chúng tôi đánh giá ông là người có năng lực.

  Câu chuyện tăng trưởng vẫn tiềm năng nhờ PNJ có thể tiếp tục mở rộng và xây dựng chuỗi bán lẻ trên toàn quốc với khoảng 600-700 cửa hàng – ước tính PNJ có thể;

  • Tăng tổng số cửa hàng lên 600-700 cửa hàng trong vài năm tới và mở rộng hệ thống trên cả nước.

  • Và với tốc độ tăng mở rộng hiện tại, chuỗi cửa hàng bán lẻ có thể tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp là 20% trong 5 năm tới. Dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng sẽ đạt 10%-12% trong giai đoạn này.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng bán lẻ vàng có thể tăng lên mức đỉnh điểm 32% trong giai đoạn này.

  • Chúng tôi dự báo LNST sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 30% trong 5 năm tới.

  Chúng tôi tin rằng tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai là khá hứa hẹn. Và mặc dù tỷ suất lợi nhuận liên tục tăng trong vài năm qua, chúng tôi cho rằng vẫn còn tiềm năng rất lớn để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động với vai trò quan trọng của hệ thống ERP mới giúp cung cấp thông tin về tất cả các mặt hoạt động của công ty. Và đây sẽ là lợi thế giúp công ty giành thêm thị phần từ phân khúc trang sức chưa có thương hiệu.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PNJ cho năm 2018 là 200.213đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 25 lần. Giá cổ phiếu tăng mạnh 47,5% so với đầu năm và thị giá hiện tại là 197.000đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 24,6 lần. Triển vọng dài hạn của PNJ có vẻ khả quan nhờ ít bị cạnh tranh, tích cực mở mới cửa hàng và đầu tư mạnh vào công nghệ mới và có khả năng lấy được thị phần từ thị trường trang sức không có thương hiệu với quy mô lớn.

  Vì vậy, mặc dù thị giá cổ phiếu đã rất sát với mức giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi cho năm nay, chúng tôi vẫn duy trì mức đánh giá khả quan đối với cổ phiếu nhờ tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn và khả năng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của công ty. Hiện room của cổ phiếu này đã hết và NĐTNN thường giao dịch với giá cao hơn giá thị trường.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Ủy thác đầu tư chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn