MWG: Kế hoạch LNST 2018 tăng trưởng 17%, giá trị hợp lý là 165.000đ

MWG: Kế hoạch LNST 2018 tăng trưởng 17%, giá trị hợp lý là 165.000đ

Lượt xem:2513 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • MWG đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu là 86.390 tỷ đồng (tăng trưởng 35,5%) và LNST là 2.603 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7%). Giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới di động đã giảm ngày thứ hai liên tiếp sau khi công ty công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2018 thấp hơn dự báo.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của MWG là 165.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22 lần. Dự báo LNST mảng kinh doanh chủ chốt năm 2017 tăng trưởng 40,1% và tiếp đó tăng trưởng 24,6% trong năm 2018. Kế hoạch kinh doanh chính thức của công ty rõ ràng đã khiến thị trường thất vọng khi mà MWG đã có thể duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của mình với tốc độ trung bình gộp 48,8% trong 3 năm qua.

  MWG: Kế hoạch LNST 2018 tăng trưởng 17%, giá trị hợp lý là 165.000đ
  Giá cổ phiếu MWG đã giảm ngày thứ hai liên tiếp sau khi công ty công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2018 thấp hơn dự báo.

  Tuy nhiên, nhiều khả năng tăng trưởng lợi nhuận của MWG sẽ chậm lại từ năm 2018 so với mức lợi nhuận rất cao của những năm trước do tỷ trọng đóng góp ngày càng lớn từ mảng bách hóa có tỷ suất lợi nhuận vẫn thấp hơn các mảng khác. Kế hoạch kinh doanh mới cho năm 2018 có vẻ phản ánh điều này. Dù vậy chúng tôi vẫn lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận của chuỗi cửa hàng bách hóa đang được cải thiện mặc dù có thể giảm trở lại nếu công ty đẩy mạnh tốc độ mở thêm các cửa hàng mới. Dĩ nhiên, đối với bất kỳ cổ phiếu niêm yết nào thì mức tăng trưởng LNST 17,7% của công ty vẫn là yếu tố hỗ trợ tốt.

  Dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 40,1%. Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63.773 tỷ đồng (tăng trưởng 42,9%) và LNST đạt 2.211 tỷ đồng (tăng trưởng 40,1%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  (1)    Giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.050 cửa hàng (tăng 11,9%) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 600 cửa hàng (tăng 134,4%). Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 0% và Điện máy xanh tăng trưởng 10%.

  (2)    Giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ giữ ổn định ở khoảng 42% còn thị phần điện máy tăng từ khoảng 20% đến cuối năm 2016 lên khoảng 26%.

  (3)    Chúng tôi giả định MWG sẽ mở 275 cửa hàng Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là khoảng 13 tỷ đồng.

  (4)    Ước tính lợi nhuận gộp đạt 10.305 tỷ đồng (tăng trưởng 42,8%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp giữ nguyên ở 16,17%. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 16,6% còn tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 15,5% lên 15,6%. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh sẽ tăng từ khoảng 10% vào cuối năm 2016 lên khoảng 15% vào Q4/2017 (bình quân cả năm khoảng 13%) nhờ công ty mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất thay vì nhà phân phối/bán buôn như trong năm 2016.

  (5)    Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm xuốn âm 3 tỷ đồng (năm 2016 đạt 15,2 tỷ đồng) với doanh thu HĐ tài chính đạt 172,4 tỷ đồng (tăng 27,4%) và chi phí tài chính là 175,4 tỷ đồng (tăng 46%). Và điều này là do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi với đóng góp của sản phẩm điện máy tăng từ 30,7% năm 2016 lên 36,1% trong năm 2017. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 39,2 ngày (năm 2016 là 32,7 ngày).

  Theo đó EPS đạt 6.355đ; P/E dự phóng là 20,6 lần.

  MWG: Kế hoạch LNST 2018 tăng trưởng 17%, giá trị hợp lý là 165.000đ
  MWG đã đạt được điểm hòa vốn cho chuỗi Bách hóa xanh trong năm nay.

  Dự báo LNST từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng trưởng 24,6%. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2018 đạt 86.201 tỷ đồng (tăng trưởng 35,2%) và LNST đạt 2.756,5 tỷ đồng (tăng trưởng 24,6%). Theo đó EPS đạt 7.507đ; P/E dự phóng là 17,4 lần.

  Kế hoạch kinh doanh thấp hơn phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu do mảng bách hóa mới đang mở rộng nhanh chóng sẽ đóng góp chính cho tăng trưởng trong tương lai. Kế hoạch kinh doanh mới cho năm 2018 cho thấy công ty dự báo tăng trưởng LNST sẽ chậm lại trong năm sau do:

  •    Đóng góp chính cho doanh thu chuyển sang chuỗi cửa hàng bách hóa với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.
  •    Chi phí lãi vay tăng do nhu cầu vốn tăng mạnh nhằm đẩy mạnh tốc độ mở rộng.

  Lợi nhuận từ chuỗi điện máy và ĐTDĐ sẽ phần nào được sử dụng để cho kế hoạch mở rộng quyết liệt chuỗi cửa hàng bách hóa. MWG sẽ mở thêm 725 cửa hàng bách hóa mới nâng tổng số cửa hàng lên 1.000 (tăng 264%) từ 275 cửa hàng hiện tại. Kế hoạch mở thêm 725 cửa hàng bách hóa mới yêu cầu khoảng 2.000 tỷ đồng vốn và do đó tác động lên chi phí tài chính của công ty.

  Hơn nữa, mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi bách hóa dự báo sẽ tăng từ 13% hiện tại lên khoảng 16% trong năm 2018 và theo đó tạo lợi nhuận gộp đủ để chi trả cho chi phí hoạt động, chúng tôi vẫn dự báo mảng kinh doanh mới này chưa thể cho ghi nhận lãi trong năm 2018 do phải bù đắp cho chi phí lãi vay và chi phí khấu hao cho 725 cửa hàng mới.

  Trong khi đó NĐT vẫn định giá MWG là cổ phiếu tăng trưởng và luôn sẵn sàng trả giá cao hơn. Không ngạc nhiên khi trong 3 năm qua MWG duy trì tăng trưởng LNST trung bình gộp 48,6%.

  Doanh thu mỗi cửa hàng điện máy tăng khoảng 12% so với cùng kỳ trong khi doanh thu mỗi cửa hàng ĐTDĐ không tăng trưởng – Trong năm 2017, chúng tôi ước tính thị trường điện máy và ĐTDĐ vẫn đang tăng trưởng khoảng 13%. Tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của các chuỗi như sau:

  •    Chuỗi Điện máy xanh tăng khoảng 12%.
  •    Chuỗi TGDĐ không tăng.
  •    Chuỗi Bách hóa xanh tăng khoảng 15% so với cùng kỳ.

  MWG: Kế hoạch LNST 2018 tăng trưởng 17%, giá trị hợp lý là 165.000đ
  MWG có tổng cộng 275 cửa hàng Bách hóa xanh (tăng 498% so với đầu năm)

  Quá trình mở rộng chuỗi bách hóa đã vượt kế hoạch. Đến hiện tại, MWG có tổng cộng 275 cửa hàng Bách hóa xanh (tăng 498% so với đầu năm) vượt kế hoạch tăng tổng số cửa hàng lên 250 cửa hàng trong năm nay. Tất cả các cửa hàng bách hóa hiện tập trung tại 4 quận ngoại thành gồm Bình Tân và Tân Phú, Quận 8 và Quận 12, TPHCM. Chúng tôi lưu ý rằng:

  •    Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng trưởng khoảng 15% với phần lớn các cửa hàng đạt doanh thu khoảng 1,0-1,2 tỷ đồng. Và lượng khách mỗi tháng mỗi cửa hàng là khoảng 20.000 – 25.000 lượt.
  •    Công ty kỳ vọng sẽ đạt điểm hoàn vốn trước cuối năm nay.
  •    MWG đã xây dựng 1 trung tâm phân phối phục vụ các cửa hàng bách hóa để thử nghiệm tính khả thi về mặt logistic khi mở rộng sang trong năm 2018.
  •    Công ty đang chuyển đổi từ mua từ nhà phân phối sang hình thành mạng lưới tự cung cấp để đạt được tỷ suất lợi nhuận đủ lớn cho thấy tính khả thi của mô hình bán lẻ mới này.

  Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 165.000đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22,0 lần. MWG đã đạt được điểm hòa vốn cho chuỗi Bách hóa xanh trong năm nay. Với chuỗi Bách hóa xanh sẽ được nhân rộng mạnh và đóng góp lợi nhuận trong năm sau, chúng tôi tin tưởng lợi nhuận của MWG sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2019 và theo đó định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ. Chúng tôi cho rằng MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi Bách hóa xanh và nhân rộng trên cả nước mặc dù quá trình mở rộng từ TP HCM ra cả nước sẽ gặp phải những thách thức lớn về mặt logistic.

  —————————
  Nguyễn Hữu Bình 
  – Nhà quản lý tài khoản chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 0983 361 688
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây. 

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn