LTG: Doanh thu thuần Q1/2019 tăng 3% so với cùng kỳ

LTG: Doanh thu thuần Q1/2019 tăng 3% so với cùng kỳ

Lượt xem:1523 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • LTG đã công bố KQKD Q1 với doanh thu thuần đạt 1.568,5 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ) nhờ doanh thu thuốc bảo vệ thực vật tăng và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 56,4 tỷ đồng (giảm 23,5% so với cùng kỳ) do chi phí tài chính tăng đáng kể.

  Doanh thu thuần tăng trưởng 3% so với cùng kỳ nhờ doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trong khi doanh thu mảng gạo giảm do yếu tố mùa vụ – Doanh thu thuần đạt 1.568,5 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó:

  • Doanh thu thuốc bảo vệ thực vật tăng 20,4% so với cùng kỳ lên 895,8 tỷ đồng, đóng góp 57,1% doanh thu thuần nhờ sản phẩm thuốc trừ sâu tăng trưởng. Nhu cầu thuốc trừ sâu tăng mạnh trong Q1 do xuất hiện một số dịch bệnh gồm bênh đạo ôn và rầy nâu xảy ra trong giai đoạn làm đòng của vụ đông xuân.

  • Doanh thu mảng gạo đóng góp 30,2% tổng doanh thu thuần, đạt 472,9 tỷ đồng (giảm 23,1% so với cùng kỳ) do giá bán bình quân giảm 14,6% so với cùng kỳ và sản lượng giảm 10% so với cùng kỳ do sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm. Trung Quốc và Hồng Kông thường đóng góp hơn 60% sản lượng gạo xuất khẩu của LTG. Từ nửa cuối năm 2018, Trung Quốc đã áp đặt một số rào càn kỹ thuật đối với sản phẩm gạo nhập khẩu từ Việt Nam, từ đó khiến cho sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc nói chung và của LTG nói riêng giảm, đặc biệt là trong Q1/2019. Ngoài ra, Q1 cũng thường là thời gian thấp điểm của mảng gạo do Tết nguyên đán kéo dài tại nhiều thị trường Châu Á.

  • Doanh thu mảng giống cây trồng đạt 138 tỷ đồng (tăng 3,9% so với cùng kỳ), đóng góp 8,8% tổng doanh thu thuần.

  • Doanh thu mảng bao bì đạt 36,3 tỷ đồng (tăng 8,1% so với cùng kỳ), đóng góp 2,3% tổng doanh thu thuần.

  • Doanh thu các hoạt động khác đóng góp 1,6% tổng doanh thu thuần, tương đương 25,3 tỷ đồng (giảm 81,3% so với cùng kỳ).

  doanh thu thuần Q1/2019 đạt 1.568,5 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ)
  doanh thu thuần Q1/2019 đạt 1.568,5 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ)

  Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 23,2% trong Q1 năm ngoái xuống 21,8% trong Q1 năm nay do tỷ suất lợi nhuận gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật và mảng gạo giảm – Lợi nhuận gộp đạt 342,5 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm như đề cập trên đây. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng giống cây trồng cải thiện. Cụ thể:

  • Lợi nhuận gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 21,6% so với cùng kỳ xuống còn 203,8 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 36,1% trong Q1 năm ngoái xuống còn 24,6%. Lý do chính ở đây là doanh thu sản phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng có tỷ suất lợi nhuận cao giảm. Do giá gạo vụ đông xuân giảm, nên người nông dân không muốn chi tiền mua các sản phẩm nâng cao năng suất như thuốc điều hòa sinh trưởng. Doanh thu thuốc điều hòa sinh trưởng trong Q1/2019 thấp hơn trong Q1/2018 (là năm giá gạo đạt mức cao kỷ lục).

  • Lợi nhuận gộp mảng gạo giảm xuống còn 12,5 tỷ đồng (giảm 73,3% so với cùng kỳ), tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đạt 2,6% so với mức cao kỷ lục 7,6% trong Q1/2018. Chúng tôi thấy năm 2018 là một năm đặc biệt của mảng gạo với giá xuất khẩu gạo bình quân đạt mức cao kỷ lục là 508,2 USD/tấn, thậm chí còn cao hơn cả giá xuất khẩu bình quân của Thái Lan. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng gạo của LTG cũng đặc biệt cao. Do giá bán gạo vụ đông xuân giảm, nên tỷ suất lợi nhuận gộp mảng gạo trong Q1/2019 giảm về mức bình thường là 2,6%.

  • Lợi nhuận gộp mảng giống cây trồng đạt 38,6 tỷ đồng (tăng 8,2% so với cùng kỳ); tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 30,2% so với mức 26,8% trong Q1/2018. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng giống cây trồng cải thiện nhờ đóng góp lớn hơn từ hạt giống ngô. Hạt giống ngô có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 35-40%, cao hơn tỷ suất lợi nhuận gộp của hạt giống lúa, khoảng 25%.

  Lỗ tài chính thuần tăng 35,6% so với cùng kỳ – lên 56,4 tỷ đồng từ 41,6 tỷ đồng trong Q1/2018, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh 48,6% so với cùng kỳ lên 45 tỷ đồng (Q1/2018 là 30,3 tỷ đồng). Trong kỳ, vay nợ ngắn hạn tăng 7,5% so với đầu năm lên 3.150 tỷ đồng, khiến chi phí lãi vay tăng.

  Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm còn 14,2% trong Q1/2019 từ 15,2% trong Q1/2018 – Chi phí bán hàng giảm 2,9% so với cùng kỳ còn 156,5 tỷ đồng và chi phí quản lý giảm 5,2% so với cùng kỳ còn 66,7 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm còn 14,2% trong Q1/2019 từ 15,2% trong Q1/2018

  Với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và chi phí lãi vay tăng – LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 58,3 tỷ đồng (giảm 21,3% so với cùng kỳ), tỷ suất LNST chỉ đạt 3,6% so với 4,8% trong Q1/2018.

  Cho năm 2019, chúng tôi giữ nguyên dự báo với LNST giảm 6,7%
  Cho năm 2019, chúng tôi giữ nguyên dự báo với LNST giảm 6,7%

  Cho năm 2019, chúng tôi giữ nguyên dự báo với LNST giảm 6,7% – Cho năm 2019, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 9.502,6 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5%) và LNST của cổ đông ty mẹ đạt 383,3 tỷ đồng (giảm 6,7%). Giả định của chúng tôi là:

  1. Doanh thu thuần mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng vừa phải, tăng 7% và đạt 4.959 tỷ đồng với động lực chính là doanh thu sản phẩm thuốc trừ sâu tăng mạnh trong khi doanh thu thuốc điều hòa tăng trưởng dự báo giảm.

  2. Doanh thu từ gạo giữ nguyên ở 3.427 tỷ đồng. Mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc kém nhưng xuất khẩu sang Philippines, Ghana và Hồng Kông sẽ bù đắp sự sụt giảm từ thị trường Trung Quốc.

  3. Doanh thu mảng giống cây trồng tăng 10% đạt 818,4 tỷ đồng nhờ doanh thu hạt giống ngô tăng.

  4. Các mảng khác tăng trưởng 5%.

  5. Lợi nhuận gộp đạt 1.884 tỷ đồng, giảm 2,6% với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 19,8%.

  6. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm nhẹ xuống còn 13,2% từ 13,4% trong năm 2018.

  7. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần sẽ giảm 17,4% còn 143 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay sẽ giảm 19,3% còn 141 tỷ đồng do LTG chủ động giảm số ngày phải thu bình quân để giảm nhu cầu vốn lưu động; từ đó giúp Công ty trả bớt một số khoản vay trong năm nay.

  Theo đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 183,3 tỷ đồng (giảm 6,7%). Theo đó EPS đạt 3.987đ (giảm 7,9% so với năm 2018). Tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng là 5.9 lần.

  LTG sẽ niêm yết trên Hose trong năm 2019
  LTG sẽ niêm yết trên Hose trong năm 2019

  LTG sẽ bán lô đất ở trung tâm TPHCM và ghi nhận lợi nhuận không thường xuyên nhưng chúng tôi chưa đưa vào dự báo của mình – LTG có một mảnh đất có diện tích khoảng 1.000 m2 trên đường Cống Quỳnh, Quận 1 với giá thị trường là khoảng 350 tỷ đồng. Nếu giá bán là 350 tỷ đồng thì Công ty có thể sẽ hạch toán lợi nhuận không thường xuyên gần 350 tỷ đồng do chi phí mua mảnh đất này không lớn. Công ty đã chia sẻ về việc bán miếng đất này trong năm nay và một phần tiền thu được sẽ được sử dụng để trả bớt nợ. Vị trí của mảnh đất khá tốt và chúng tôi cho rằng sẽ không khó để tìm người mua. Tiền từ bán mảnh đất này sẽ rất có ý nghĩa với Công ty vì có thể giúp LTG giảm bớt nợ ngắn hạn, giảm chi phí lãi vay và cải thiện đáng kể lợi nhuận năm 2019. Tuy nhiên việc bán đất sẽ cần thực hiện thủ tục pháp lý và thời gian thực hiện chưa rõ ràng. Do vậy, để thận trọng, chúng tôi chưa đưa lợi nhuận tiềm năng từ việc bán đất vào dự báo của chúng tôi cho năm 2019.

  LTG sẽ niêm yết trên Hose trong năm 2019 – Kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang Hose đã được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2018 và sẽ được thực hiện trong năm 2019. Gần đây chúng tôi được biết LTG đã bắt đầu quá trình chuyển sàn và kỳ vọng sẽ niêm yết trên Hose vào Q3/2019. Chúng tôi hy vọng việc LTG niêm yết trên Hose sẽ giúp cải thiện thanh khoản của cổ phiếu.

  Quan điểm đầu tư – Chúng tôi định giá LTG ở mức 29.428đ, tương đương PE dự phóng là 5.9 lần dựa trên P/E bình quân các doanh nghiệp trong khu vực. Tăng trưởng doanh thu trong vài năm tới sẽ không nổi trội do diện tích canh tác không được mở rộng và người nông dân có xu hướng giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong dài hạn, khả năng tỷ suất lợi nhuận tăng là khá lớn nhờ cơ cấu danh mục sản phẩm tốt hơn ở cả mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng như mảng gạo. Chúng tôi thấy Công ty đang chú trọng hơn vào việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong những quý còn lại của năm 2019 và năm 2020. Trong khi đó, động lực hỗ trợ cổ phiếu trong ngắn hạn là khả năng bán đất trong năm nay.

  (Theo HSC)

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn