BMP: Năm 2019 dự báo LNTT tăng trưởng 12,9%, giá hợp lý là 58.000đ

BMP: Năm 2019 dự báo LNTT tăng trưởng 12,9%, giá hợp lý là 58.000đ

Lượt xem:2439 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • BMP sắp công bố KQKD năm 2018, ước tính doanh thu thuần đạt 3.896 tỷ đồng (tăng trưởng 1,9%) và LNTT đạt 531,7 tỷ đồng (giảm 8,9% so với năm 2017). Dự báo hỗ trợ doanh thu chủ yếu là nhờ sản lượng tiêu thụ tăng nhẹ 0,5% và giá bán bình quân tăng 1,4% nhờ đóng góp tốt hơn từ ống nhựa kích thước lớn.

  Trong khi đó, lợi nhuận dự báo giảm do các yếu tố như tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do giá nguyên vật liệu PVC và HDPE đều tăng. Bên cạnh đó phát sinh chi phí marketing liên quan đến sự kiện hội nghị khách hàng tổ chức hai năm một lần. Theo đó, công ty có thể chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra cho năm 2018, cụ thể chỉ hoàn thành 90,6% kế hoạch doanh thu và 88,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

  BMP: Năm 2019 dự báo LNTT tăng trưởng 12,9%, giá hợp lý là 58.000đ
  BMP là doanh nghiệp đầu ngành ống nhựa trong nước, với thị phần năm 2018 là 27-30%.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 58.080đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 11 lần. Cho năm 2019, dự báo doanh thu thuần đạt 4.072,7 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5%) và LNTT đạt 600,4 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%). Tỷ suất lợi nhuận sẽ được cải thiện nhờ giá bán bình quân tăng trong khi đó chi phí nguyên vật liệu có thể giảm nhẹ.

  Đồng thời không còn phát sinh chi phí marketing liên quan đến sự kiện hội nghị khách hàng như trong năm 2018. BMP đã giành lại một phần thị phần đã mất trước đó khi các đối thủ như HSG tăng giá bán. Triển vọng tăng trưởng vừa phải với yêu cầu về đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tuy nhiên công ty vẫn cho thấy chiến lược tập trung và bộ máy quản lý tốt.

  Sản lượng tiêu thụ năm 2018 chỉ tăng 0,5% so với năm 2017 – Trong năm 2018, ước tính sản lượng ống nhựa tiêu thụ đạt 94.533 tấn (tăng 0,5% so với năm 2017). BMP đang dần giành lại phần lớn phần thị phần đã mất trước đó và chủ yếu là do một số đối thủ cạnh tranh lớn như HSG không còn áp dụng chiến lược giá bán thấp.

  Giá bán bình quân tăng nhẹ 1,4% so với năm 2017 lên 41,2 triệu đồng/tấn – Công ty đã giữ nguyên tỷ lệ hoa hồng cho các đại lý kể từ tháng 3/2017 trong khi đó giá bán niêm yết của từng sản phẩm cũng ổn định trong vài năm qua. Giá bán bình quân tăng hoàn toàn là nhờ sự thay đổi của cơ cấu danh mục sản phẩm. BMP đã ký một số hợp đồng BĐS, do đó đóng góp của dòng sản phẩm ống nhựa HDPE có giá bán cao hơn tăng so với ống nhựa PVC.

  Tuy nhiên, dự báo ống nhựa PVC vẫn sẽ là sản phẩm đóng góp doanh thu thuần chính, khoảng 87-90% và phần đóng góp 10-13% doanh thu thuần còn lại là từ HDPE. Mặc dù đóng góp doanh thu của HDPE với tỷ trọng lớn hơn giúp cải thiện giá bán bình quân, dòng sản phẩm này lại có có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do BMP phải áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn để giành được các hợp đồng.

  Lợi nhuận gộp ước đạt 922,7 tỷ đồng và không đổi so với năm 2017 – Theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 23,7% so với mức 24,1% trong năm 2017. Lợi nhuận gộp giảm do giá nguyên vật liệu tăng. Cụ thể như giá hạt nhựa PVC, chiếm khoảng 90% chi phí nguyên liệu, tăng 2,6% trong năm 2018 so với năm 2017. Giá hạt nhựa HDPE, thường chiếm 10% chi phí nguyên liệu, tăng mạnh 17% so với năm 2017. Và Chi phí nguyên liệu thường chiếm 65%-70% giá vốn hàng bán.

  Do đó, giá nguyên liệu tăng kéo chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị tăng 6,3% so với năm 2017. Trong khi đó giá bán bình quân chỉ tăng khoảng 1,4% so với cùng kỳ. Từ đó, tỷ suất lợi nhuận giảm do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng 18,3% – Ước tính chi phí bán hàng & quản lý là 307,8 tỷ đồng (tăng 18,3%). Trong đó chi phí bán hàng ước là 179,2 tỷ đồng (tăng 32,1%) do Công ty có thêm chi phí tổ chức Hội nghị khách hàng (diễn ra 2 năm 1 lần).

  BMP: Năm 2019 dự báo LNTT tăng trưởng 12,9%, giá hợp lý là 58.000đ
  Ước tính chi phí bán hàng & quản lý là 307,8 tỷ đồng (tăng 18,3%)

  Trong Q3 năm nay, Công ty đã hạch toán khoảng 7 tỷ đồng trong số ngân sách tổng cộng khoảng 35 tỷ dành hoạt động này trong năm 2018, nghĩa là phần còn lại 28 tỷ đồng sẽ được hạch toán vào Q4/2018. Ước tính chi phí quản lý sẽ là 128,6 tỷ đồng (tăng 3,3%). Ước tính chi phí bán hàng & quản lý năm 2018 bằng khoảng 7,9% doanh thu thuần, tăng từ mức 6,8% trong năm 2017.

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng cộng với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhiều khả năng sẽ khiến lợi nhuận giảm một chút. Ước tính Công ty sẽ đạt LNTT là 531,7 tỷ đồng (giảm 8,8%). LNST ước đạt 425,4 tỷ đồng (giảm 8,5%) và EPS năm 2018 đạt 4.677đ. Hiện cổ phiếu BMP có P/E dự phóng là 10,5 lần.

  Dự báo cho năm 2019 doanh thu thuần đạt 4.072,7 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5%) và LNTT đạt 600,4 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%) – Các giả định của chúng tôi gồm:

  • Sản lượng tiêu thụ đạt 97.369 tấn ống nhựa (tăng 3%) và giá bán bình quân ước đạt 41,8 triệu đồng/tấn (tăng 1,5%).

  • Lợi nhuận gộp ước đạt 989,9 tỷ đồng (tăng trưởng 7,3%) và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đạt 24,3% từ 23,7% trong năm ngoái.

  • Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 299,3 tỷ đồng (giảm 2,7%) do không còn chương trình hội nghị khách hàng 2 năm một lần. Chi phí bán hàng & quản lý tương đương khoảng 7,4% doanh thu thuần (năm 2018 là 7,9%).

  • Lỗ tài chính thuần sẽ tăng lên 90,6 tỷ đồng từ 85,7 tỷ đồng trong năm nay với chi phí tài chính tăng 5,4%.

  • LNTT và LNST lần lượt đạt 600,4 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%) và 480,3 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%).

  Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, EPS dự phóng năm 2018 là 5.280đ và P/E dự phóng là 9,4 lần.

  BMP là doanh nghiệp đầu ngành ống nhựa trong nước – gồm có ống nhựa PVC, HDPE và PPR với thị phần năm 2018 là 27-30%. Công ty có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và thương hiệu mạnh nhờ có chất lượng sản phẩm tốt. Do sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp mới gia nhập ngành như HSG trong những năm gần đây, thị phần của BMP đã thu hẹp trong 2 năm qua.

  BMP: Năm 2019 dự báo LNTT tăng trưởng 12,9%, giá hợp lý là 58.000đ
  Sản lượng tiêu thụ đạt 97.369 tấn ống nhựa (tăng 3%)

  Tuy nhiên trong năm 2018, thị phần của BMP đã hồi phục do những đối thủ chẳng hạn như HSG đã bỏ chiến lược giá thấp. Trước đó, để bảo vệ vị thế đứng đầu của mình, BMP đã phải hy sinh một phần lợi nhuận. Tăng trưởng của BMP ở mức vừa phải với tốc độ tăng trưởng gộp bình quân hàng năm trong 3 năm 2016-2018 (năm 2018 là kết quả dự báo) là 7,3%.

  Trong khi đó hiện công suất của BMP đã tăng lên 130.000 tấn/năm từ 110.000 tấn/năm tại thời điểm cuối năm 2016. Hiện tình hình tài chính của BMP lành mạnh với nợ ngắn hạn thấp và lượng tiền mặt gửi ngân hàng cao. Đồng thời gần đây Công ty cũng không đầu tư vào tài sản cố định.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 58.080đ, tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 11 lần. Chúng tôi đã điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BMP từ mức 71.270đ trước đây chủ yếu do giảm ước tính mức P/E hợp lý từ 12,5 lần xuống còn 11 lần dựa trên so sánh với doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

  Mặc dù có mức tăng trưởng chậm ở mức 1 con số trong năm 2019, chúng tôi tin tưởng rằng BMP sẽ vẫn là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ (1) nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tăng lên trong dài hạn tại Việt Nam, (2) lợi thế kinh tế theo quy mô cộng với đội ngũ lãnh đạo đầy năng lực và (3) sự tái cơ cấu ngành. Ngoài ra, ống nhựa là sản phẩm cồng kềnh nên rủi ro cạnh tranh từ hàng nhập khẩu là ít. Trong khi đó BMP vẫn là doanh nghiệp có chi phí sản xuất thấp nhất ngành.

  ———————–
  NGUYỄN HỮU BÌNH – Quản lý tài khoản chứng khoán
  (Hỗ trợ tư vấn đầu tư – mở tài khoản chứng khoán)
  ☎️ Điện thoại: 0983 361 688
  ✔️ Skype: cophieu86.com
  ✔️ Zalo: 0983 361 688
  ✔️Email: cophieu86@gmail.com
  ✔️Website: www.cophieu86.com

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn