Cập nhật cổ phiếu BMI: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm không ghi nhận lỗ là một tín hiệu tích cực.

Cập nhật cổ phiếu BMI: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm không ghi nhận lỗ là một tín hiệu tích cực.

Lượt xem:2355 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Đồ thị phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI ngày 21/08/2020

  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm không ghi nhận lỗ là một tín hiệu tích cực

  Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) công bố KQKD hợp nhất 6 tháng 2020 với doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+17,9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 87 tỷ đồng (-4,9% YoY), hoàn thành lần lượt 58,0% và 55,8% dự báo 2020 của chúng tôi. Mức giảm trong lợi nhuận chủ yếu đến từ (1) mức giảm 19,3% trong hoa hồng từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm, (2) mức tăng 40,9% YoY trong chi phí dự phòng và (3) mức giảm 2,2% YoY trong thu nhập tài chính ròng được bù đắp phần nào bởi mức giảm 12,8% YoY trong chi phí bồi thường và dự phòng ròng.

  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng 2020 được báo cáo đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (+21,6% YoY) – với con số quý 2 đạt 989 tỷ đồng (+15.9% YoY).
  • Doanh thu phí bảo hiểm ròng 6 tháng 2020 đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+23,9% YoY), tương ứng với tỷ lệ giữ lại 76,5% so với 72,8% trong 6 tháng 2019.
  • Tỷ lệ kết hợp trong 6 tháng 2020 là 99,8% (-3,5 điểm %) – với tỷ lệ thất thoát và tỷ lệ dự phòng lần lượt là 31,0% (-11,8 điểm % YoY) và 68,8% (+8,3 điểm % YoY).
  • Thu nhập tài chính ròng 6 tháng 2020 đạt 71 tỷ đồng.
  • Chúng tôi không ghi nhận thay đổi đáng kể trong dự báo lợi nhuận 2020 của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

  BMI tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số trong doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng 2020.

  BMI ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ 21,6% YoY trong tổng doanh phí bảo hiểm gốc tính đến 6 tháng 2020. Hiện chưa có thuyết minh cụ thể cho khoản mục doanh thu phí bảo hiểm gốc; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng diễn biến này có thể đến từ tăng trưởng trong (1) các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe & tai nạn cá nhân do dịch COVID-19 và (2) sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới do giai đoạn kiểm tra phương tiện giao thông tại Việt Nam từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Doanh thu phí bảo hiểm gốc trong quý 2 tính riêng đạt 989 tỷ đồng, giảm 4,6% QoQ nhưng tăng 15,9% YoY. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng doanh thu phí bảo hiểm gốc của quý 2 thường có xu hướng thấp hơn con số quý 1 do quý 1 bao gồm doanh thu gối đầu từ quý 4 năm trước đó. Vì vậy, việc so sánh theo quý QoQ là không phù hợp trong trường hợp này.

  Tỷ lệ kết hợp trong 6 tháng giảm 3,5 điểm % YoY xuống dưới 100%, dù tỷ lệ chi phí cao hơn.

  Trong 6 tháng 2020, tỷ lệ thất thoát của BMI giảm 11,8 điểm % YoY đạt 31% – tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2014 (tỷ lệ thất thoát quý 2 chỉ ở mức 26,2%). Chúng tôi cho rằng tỷ lệ thất thoát thấp có thể đến từ (1) chiến lược của BMI trong việc tập trung vào cải thiện khả năng sinh lời và (2) mức tăng mạnh trong doanh số bán bảo hiểm sức khỏe & tai nạn cá nhân (chúng tôi lưu ý rằng bảo hiểm sức khỏe & tai nạn cá nhân ghi nhận tỷ lệ thất thoát thấp hơn so với sản phẩm bảo hiểm hàng đầu khác là bảo hiểm xe máy trong giai đoạn 2016-2019). Mức giảm lớn hơn trong tỷ lệ thất thoát giúp làm giảm tỷ lệ kết hợp chung – bất chấp mức tăng 8,3 điểm % YoY trong tỷ lệ chi phí đến từ (1) mức tăng 86,9% YoY trong chi phí quản lý các đại lý bảo hiểm, (2) mức tăng 34,6% YoY trong chi phí tiền lương của nhân viên và (3) mức tăng 93,1% YoY trong chi phí khác.

  Thu nhập tài chính thuần trong quý 2 phục hồi sau đà phục hồi của thị trường chứng khoán.

  BMI báo cáo thu nhập tài chính gộp 104 tỷ đồng (+6,2% YoY) tính đến hết 6 tháng 2020, bất chấp trần lãi suất huy động cho các kỳ hạn tiền gửi dưới 6 tháng giảm tổng cộng 125 điểm cơ bản trong 3 quý gần nhất. Việc không có thuyết minh chi tiết cho khoản mục này khiến chúng tôi không thể đưa ra những nhận xét chi tiết hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tăng trưởng tích cực trong thu nhập tài chính gộp có thể đến từ (1) việc chuyển đổi cơ cấu đầu tư sang tiền gửi dài hạn (đã được ghi nhận trong quý 1 tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác) và (2) sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Chi phí tài chính 6 tháng 2020 tăng 30,5% YoY, có thể do chi phí dự phòng cao hơn theo năm. Tính theo quý, thu nhập tài chính gộp quý 2/2020 duy trì tương ứng so với cùng kỳ đạt 56 tỷ đồng; tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng hoàn nhập chi phí dự phòng đã hỗ trợ thu nhập tài chính ròng trong quý 2. Tính đến quý 2/2020, thu nhập tài chính ròng đạt 61 tỷ đồng (+541% QoQ và 38,5% YoY).

   

  (Nguồn: VCSC)

   

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn