Bản tin sáng 23/11: Rào cản thương mại, lãi suất cao hơn đang kìm hãm tăng trưởng toàn cầu