VIB: Tổng thu nhập hoạt động Q1/2019 tăng 37% so với cùng kỳ

VIB: Tổng thu nhập hoạt động Q1/2019 tăng 37% so với cùng kỳ

Lượt xem:320 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Tình hình chung ngành Ngân hàng trong quý 1/2019.

  Tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2019 toàn ngành ngân hàng đạt mức 3.57% trên mức 14% được SBV đặt kế hoạch cho năm 2019. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) +10% yoy, LNTT PBT +12.8% yoy. Trung bình NIM (NIM = Thu nhập lãi thuấn chia cho Tài sản sinh lãi) toàn ngành đạt mức 3.08% (1Q2018 = 3.11%), doanh thu từ phí dịch vụ +48% yoy. Chất lượng tài sản được cải thiện, Vốn vay không có khả năng thanh toán NPL = 1.36% (-5 bps), tỷ lệ bao nợ xấu = 74%. Trong năm 2019, các DN đặt kế hoạch tổng LNTT = 96,227 tỷ VND (+14.7% yoy), trong đó VCB đóng góp 21% tổng LNTT toàn ngành, TCB (12.2%), BID (10.7%). Theo dự báo của chúng tôi, trong năm 2019, LNTT của toàn ngành NH sẽ tăng trưởng 12.9% yoy với giả định (1) tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt mức 14%, (2) NIM toàn ngành giảm nhẹ, (3) các NH tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu tồn đọng nhằm đáp ứng nhu cầu Basel II.

  KQKD 1Q2019. TOI = 1,714 tỷ VND (+37% yoy), PBT = 810 tỷ VND (+56.3% yoy).

  Thu nhập lãi thuần +31.6% yoy, đạt mức 1,385 tỷ VND do (1) tăng trưởng tín dụng tính đến hết 1Q2019 đạt mức 5.6% ytd (toàn ngành ngân hàng = 3.57% ytd), cho vay khách hàng +6% ytd, tiền gửi +4.5% ytd, (2) NIM = 4.01%, +68 bps so với quý 1/2018, +8 bps so với quý 4/2018 nhờ việc tiếp tục đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân (chủ yếu cho vay mua ô tô). Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng NIM từ việc cơ cấu sang cho vay KHCN của VIB là không nhiều do cho vay cá nhân chiếm 75% cơ cấu cho vay và đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Trong năm 2019, theo nhận định của BSC, NIM trong năm 2019 của VIB sẽ được cải thiện lên mức 3.95% (+13 bps) nhờ việc cơ cấu các khoản vay với lãi suất cao hơn và thị trường ô tô tăng trưởng tốt giúp VIB đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 34%. Chúng tôi dự báo, thu nhập lãi thuần của VIB sẽ ghi nhận mức 5,981 tỷ VND (+23.94% yoy), NIM 2019 = 3.95%.

  Tổng thu nhập hoạt động Q1/2019 đạt 1714 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ
  Tổng thu nhập hoạt động Q1/2019 đạt 1714 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

  Chất lượng tài sản đang dần được cải thiện. NPL = 2.41%, thuộc mức cao so với trung bình ngành, Nợ nhóm 5 chiếm chủ yếu (70% nợ xấu). Mặc dù mức nợ xấu cao, chúng tôi nhận thấy VIB rất tích cực trong việc xử lý nợ xấu (năm 2018 đã xử lý xong nợ VAMC), do đó kỳ vọng giảm NPL về mức dưới 2% trong năm 2019 là có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, VIB cũng là một trong những ngân hàng đáp ứng được chuẩn Basel II trước hạn, từ đó giúp VIB có cơ chế quản lý về chất lượng tài sản tốt hơn trong tương lai. Tỷ lệ bao nợ xấu ở mức 40.3%, thấp hơn mức toàn ngành.

  Kế hoạch 2019. Tăng trưởng tín dụng 35% (chưa xin SBV), giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 2%, huy động vốn +34% yoy. PBT = 3,400 tỷ VND (+24% yoy). Dự kiến mỗi năm tăng 10 – 20 chi nhánh trong 5 năm tới. VIB cũng sẽ chuyển sàn Upcom sang HSX trong năm 2019. Về cổ tức dự kiến 2019 sẽ trả 5.5% tiền mặt, và 3.7% cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ. Kế hoạch chuyển sàn sang HSX được kỳ vọng diễn ra vào cuối năm 2019 cùng việc tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược sẽ là những catalyst hấp dẫn giúp VIB có thể thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Dự báo 2019.

  Trong năm 2019, chúng tôi dự báo TOI và PBT lần lượt đạt mức 7,606 tỷ VND (+25% yoy) và 3,250 tỷ VND (+18.5% yoy) với giả định (1) tăng trưởng tín dụng đạt mức 34% trong năm 2019 do VIB đã hoàn thành Basel II trước thời hạn và được hưởng cơ chế tăng trưởng tín dụng mới, (2) TTS +31.8% yoy, cho vay +35.3% yoy, huy động +46.6% yoy, (3) NIM = 3.95%, tăng 13 bps nhờ việc tiếp tục tập trung cơ cấu các khoản vay lãi suất cao hơn, (4) NPL = 2%, tương đương kế hoạch VIB đề ra, tỷ lệ bao nợ xấu ở mức 40%.

  Ý kiến Bình luận
  Top