VCB: LNTT tăng 34,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 29,4% kế hoạch 2019

VCB: LNTT tăng 34,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 29,4% kế hoạch 2019

Lượt xem:372 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • So với các ngân hàng niêm yết, VCB luôn có định giá cao hơn. Điều này là do VCB liên tục đạt KQKD tốt trước đây và đà tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh, tình hình tài chính tốt, tăng trưởng cho vay bán lẻ cao, tiềm năng tăng trưởng phí dịch vụ lớn. Do vậy, VCB đang ngày càng bỏ xa các NHTMCP có vốn nhà nước khác. 

  VCB công bố KQKD Q1 rất khả quan LNTT tăng 34,8% so với cùng kỳ
  VCB công bố KQKD Q1 rất khả quan LNTT tăng 34,8% so với cùng kỳ

  KQKD Q1/2019 rất khả quan.

  • VCB công bố KQKD Q1 rất khả quan (LNTT tăng 34,8% so với cùng kỳ).

  • Cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh 6,5% tính đến thời điểm hiện tại so với hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN và 15% so với cùng kỳ.

  • Tỷ lệ NIM cải thiện 0,68% so với cùng kỳ đạt mức 3,34% cao nhất kể từ năm 2012.

  • Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi giảm 12,3% so với cùng kỳ do không còn khoản thu nhập từ thoái vốn như trong Q1/2018.

  • Tỷ lệ LLR & mức đệm dự phòng được nâng lên mức cao kỷ lục mặc dù nợ xấu chỉ tăng nhẹ.

  • Hệ số CAR là 9,86% tính theo Basel 2.

  • HSC dự báo LNTT tăng trưởng 14,8% trong năm nay.

  • Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ với giá trị hợp lý là 65.000 đồng (P/B dự phóng là 3,07 lần và P/E dự phóng là 16,87 lần).

  Giá trị hợp lý của cổ phiếu VCB là 65.000 đồng/ cổ phiếu
  Giá trị hợp lý của cổ phiếu VCB là 65.000 đồng/ cổ phiếu

  Cho vay khách hàng tăng mạnh (tăng 6,5% so với đầu năm)

  Cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh, đạt 6,5% so với đầu năm đạt 673,02 nghìn tỷ đồng. Đây là một trong những tỷ lệ tăng trưởng cho vay cao nhất được thấy trong toàn ngành ngân hàng trong quý này. VCB đã được NHNN cấp một mức tăng trưởng tín dụng là 15% trong năm nay, bởi đây là một trong hai ngân hàng đầu tiên được NHNN chứng nhận tuân thủ Basel 2 cho mục đích tính toán hệ số CAR.

  Tỷ lệ NIM tăng 0,68% lên 3,34%

  Tỷ lệ NIM tăng ấn tượng, tăng 0,68% so với cùng kỳ và tăng 0,37% so với đầu năm lên 3,34%. Đây cũng là tỷ lệ NIM cao nhất kể từ 2012. Tỷ lệ NIM cải thiện chủ yếu nhờ lợi suất gộp bình quân tăng (tăng 0,86% so với cùng kỳ) mạnh hơn mức tăng của chi phí huy động bình quân (tăng 0,32%)

  Chúng tôi dự báo LNTT 2019 tăng trưởng 14,8%

  Chúng tôi duy trì dự báo LNTT tăng trưởng 14,8% đạt 20.972 tỷ đồng nhưng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tín dụng và huy động từ lần lượt 17% và 15% xuống còn 15% và 12%. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định chính sau.

  (1) Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng sẽ tăng trưởng 15% đạt 726,64 nghìn tỷ đồng còn tiền gửi khách hàng tăng trưởng 12% đạt 898,16 nghìn tỷ đồng.

  (2) Theo đó, hệ số LDR thuần là 81% (năm 2018 là 79%).

  (3) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ tăng 0,14% từ 2,9% lên 3,04%. Tăng trưởng cho vay khách hàng chậm lại trong 3 quý còn lại của năm cộng với lãi suất huy động tăng sẽ đẩy tỷ lệ NIM cả năm giảm xuống.

  (4) Theo đó thu nhập lãi thuần tăng trưởng 16,7% đạt 33,16 nghìn tỷ đồng.

  (5) Dự báo thu nhập ngoài lãi giữ nguyên ở 10,77 nghìn tỷ đồng (giảm 0,85%).

  (6) Theo đó, chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động sẽ đạt 43,93 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 11,85%).

  (7) HSC dự báo chi phí hoạt động sẽ tăng 19,1% lên 16,22 nghìn tỷ đồng.

  (8) Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng chi phí dự phòng sẽ giảm 8,8% xuống còn 6.744 tỷ đồng do Ngân hàng sẽ không còn phải trích lập dự phòng cho vay liên ngân hàng như trong năm 2018 (trích lập 1.000 tỷ đồng cho vay liên ngân hàng với VNCB).

  (9) Theo đó, LNTT đạt 20.972 tỷ đồng (tăng trưởng 14,8%).

  Nhận định KQKD: VCB công bố KQKD Q1 với LNTT rất khả quan (tăng 34,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 29,4% kế hoạch kinh doanh ĐHCĐTN đã thông qua), nhờ cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 6,5% so với đầu năm) và tỷ lệ NIM cải thiện (tăng 0,68% so với cùng kỳ). Thu nhập ngoài lãi giảm 12,3% so với cùng kỳ do không còn khoản thu nhập từ thoái vốn. Tuy nhiên, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng đều được kiểm soát rất tốt (tăng lần lượt 7,7% và 1,03% so với cùng kỳ).

  Kết luận nhanh: Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ với giá trị hợp lý của cổ phiếu là 65.000 đồng/ cổ phiếu. Giá cổ phiếu đã tăng 24,2% so với đầu năm và đã đạt giá mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng VCB có thể giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng về thị phần, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, Ngân hàng có năng lực kiến tạo ra lợi nhuận ổn định bền vững nhờ mảng khách hàng bán lẻ vững mạnh, doanh thu phí dịch vụ cao và sự năng động trên thị trường vốn. Tất cả các yếu tố đó có thể giúp duy trì mức ROE bền vững đạt 20% trong dài hạn. Tuy nhiên, tất cả những động lực này được phản ánh đầy đủ trong định giá của chúng tôi dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư.

  Ý kiến Bình luận
  Top