Chứng khoán Mỹ giảm điểm | Phân tích cổ phiếu - Hợp tác đầu tư