Phân tích cổ phiếu POW: Ước tính giá trị hợp lý của PV Power là 19.800đ

Phân tích cổ phiếu POW: Ước tính giá trị hợp lý của PV Power là 19.800đ

Lượt xem:2210 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • POW sẽ chuyển sàn sang Hose trong Q4/2018. Nhà nước có thể sẽ giảm tỷ lệ sở hữu trong giai đoạn 2019-2020 – Truyền thông đưa tin POW đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 51% trở xuống trong 2019 hoặc 2020. Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 26/6. Theo kế hoạch cổ phần hóa ban đầu, POW dự kiến bán 28,882% cổ phần, tương đương 676,38 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PV Power là 19.800đ; tương đương EV/ EBITDA là 7,3 lần. PV Power là doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất tại Việt Nam với thị phần phát điện là 12%. Và thị trường Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với nhu cầu tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10% trong 3 năm tới. PV Power là doanh nghiệp phát điện độc lập được quản trị tốt và có thể nâng dần thị phần phát điện từ 12% hiện nay lên 15% vào cuối năm 2026. Dựa trên giả định trong mô hình của mình, công suất phát điện của PV Power tăng 160% từ 4.208 MW lên 10.958 MW. Chủ yếu công ty xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy khí mới.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PV Power là 19.800đ

  Triển vọng tích cực cho doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất Việt Nam – Nhờ PVN gần như độc quyền mua và cung cấp khí tại Việt Nam, PV Power sẽ có vị thế thống trị tương lai lâu dài của ngành điện khí tại Việt Nam. Trong khi giá đầu vào bằng giá bán buôn khu vực, thì nhờ mối quan hệ với PVN, PV Power có thể tiếp cận với nguồn cung dồi dào.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 13,4% trong năm 2016 lên 18,2% vào năm 2020 nhờ giảm chi phí khấu hao. Tuy nhiên khi Nhơn Trạch 3& 4 đi vào hoạt động từ năm 2021, thì chi phí khấu hao sẽ tăng và tỷ suất lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. Và phương pháp định giá hợp lý nhất là phương pháp EBITDA.

  Giả định mối quan hệ với cả PVN và EVN, công ty có thể duy trì vị thế doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất tại Việt Nam trong trung dài hạn. Triển vọng lợi nhuận của PV Power trong 3 năm tới là tích cực, nhờ:

  (1) Hiệu suất của nhà máy Vũng Áng tăng.

  (2) Chi phí khấu hao và chi phí lãi vay giảm nhờ thiết bị tại nhà máy Cà Mau 1&2 đã khấu hao hết và nợ cũng được trả hết từ năm 2018; đồng thời giả định giá PPA sẽ không điều chỉnh.

  Trong năm nay dự báo LNST tăng trưởng 10%

  Trong năm nay dự báo LNST tăng trưởng 10% – Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần đạt 33.310 tỷ đồng (tăng trưởng 16%) và LNST đạt 2.817 tỷ đồng (tăng trưởng 10%). Giả định là:

  • Tổng sản lượng điện sản xuất tăng 13% đạt 23.192 kWh.

  • Giá bán bình quân tăng 3% do chi phí biến đổi tăng.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% xuống 16,5% do giá khí tăng 15%.

  • Lỗ tài chính thuần giảm 20% xuống còn 1.570 tỷ đồng nhờ lỗ tỷ giá giảm 18% và chi phí lãi vay giảm 14%.

  Theo đó EPS đạt 1,114đ và nếu không tính lỗ tỷ giá thì EPS từ hoạt động kinh doanh chính là 1.321đ. Dự báo EBITDA đạt 8.914 tỷ đồng (giữ nguyên). Theo đó tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng là 11,7 lần và EV/EBITDA là 5,7 lần.

  Dự báo doanh thu thuần sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 10%/năm và lợi nhuận sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 22%/ năm trong 3 năm tới – Trong 3 năm tới (2018-2020), dự báo:

  • Doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 10%/năm.

  • Sản lượng điện sản xuất sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 5%/ năm.

  • Chi phí nguyên vật liệu đầu vào sẽ tăng với tốc độ trung bình gộp 15%/ năm.

  • Chi phí khấu giao giảm trung bình 8%/năm.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 13,4% trong năm 2017 lên 18,2% trong năm 2020.

  LNST sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 22%/năm

  LNST sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 22%/năm. Các giả định chính gồm:

  • Tổng sản lượng đầu ra sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 5%/ năm. Sản lượng điện theo từng mảng như sau:

  – Sản lượng nhiệt điện khí tăng nhẹ, với tốc độ trung bình gộp 2% do các nhà máy nhiệt điện chạy khí của công ty đã đang hoạt động gần công suất tốt đa.

  – Sản lượng nhiệt điện than tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 16% với dự báo hiệu suất hoạt động của nhà máy Vũng Áng (công suất 1.200 MW) sẽ được cải thiện.

  – Sản lượng thủy điện tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 10% nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi.

  • Giá bán bình quân dự báo tăng với tốc độ trung bình là 5%/năm – do chi phí thay đổi tăng với dự báo giá khí tự nhiên sẽ tăng theo nhu cầu thế giới. Dự báo PV Power có thể đạt được giá bán cao hơn trên trường phát điện cạnh tranh trong giai đoạn này.

  • Dự báo lợi nhuận gộp sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp là 9% trong khi đó dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng từ 13,4% năm 2016 lên 18,2% năm 2020. Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng lợi nhuận của công ty và các giả định khác gồm:

  – Chi phí khấu hao giảm với tốc độ trung bình 8%/năm nhờ máy móc thiết bị của nhà máy Cà Mau 1&2 sẽ được khấu hao toàn bộ trong năm 2018. Ước tính chi phí khấu hao cho máy móc thiết bị của nhà máy Cà Mau 1&2 là khoảng 972 tỷ đồng/năm, chiếm 23% chi phí khấu hao hàng năm trong giai đoạn 2017-2018.

  – Dự báo giá khí sẽ tăng với tốc độ trung bình 13%/năm trong khi đó giá than ổn định. Theo đó, chi phí nguyên vật liệu thô sẽ tăng với tốc độ trung bình là 13%.

  Lỗ tài chính thuần giảm với tốc độ trung bình 27%/năm. Sau khi hoàn trả khoản nợ, chi phí lãi vay giảm đồng thời lỗ tỷ giá cũng giảm. Giả định nợ dài hạn của công ty sẽ giảm trung bình 30%/năm trong 3 năm tới trong khi đó chúng tôi cũng giả định tiền đồng sẽ giảm 2%/năm so với cả đồng USD và EUR.

  —————————
  Ngô Minh Hoàng 
  – Chuyên gia phân tích chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 012 6789 3333

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn