Phân tích cổ phiếu GMD: Ước tính giá trị hợp lý của GMD là 40.000đ

Phân tích cổ phiếu GMD: Ước tính giá trị hợp lý của GMD là 40.000đ

Lượt xem:2709 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 40.000đ, tương đương EV/EBITDA dự phóng năm 2018 là 10,5 lần. Chúng tôi lựa chọn 27 doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực với vốn hóa thị trường bình quân sát với vốn hóa thị trường của GMD là 372 triệu USD. EV/EBITDA của nhóm các doanh nghiệp này là 10,5 lần và chúng tôi cho rằng định giá của GMD xứng đáng bằng với mức bình quân này.

  GMD là doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với thị phần cả nước là 10%. Với hệ thống cảng biển trên cả nước có thể tiếp nhận xử lý 1,46 triệu TEU hàng hóa/năm, tương đương 10% thị phần. GMD còn có 1 công ty liên kết với một cảng tiếp nhận xử lý hàng hóa bằng đường hàng không tại Sân bay Tân Sơn Nhất tại TP HCM. GMD vẫn nắm 49% cổ phần tại mảng logistic (công ty đã bán cổ phần kiểm soát cho CJ logistics). Hiện công ty cũng đang vận hành mảng vận tải biển nhưng có tỷ suất lợi nhuận thấp.

  Phân tích cổ phiếu GMD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 40.000đGMD là doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với thị phần cả nước là 10%

  Triển vọng tích cực trong 5 năm tới nhờ công ty tập trung vào mảng cảng biển có tỷ suất lợi nhuận cao. Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ giữ vị thế áp đảo trong lĩnh vực này với thị phần theo dự báo sẽ tăng lên 26% vào năm 2022. Nhờ công suất cảng biển tăng lên 4,4 triệu TEU. Trong khi đó mảng logistic tăng trưởng ổn định nhờ sáp nhập với CJ Logistics. Hiện cổ phiếu đã kín room nhưng thỉnh thoảng room vẫn có thể hở. Và chúng tôi coi việc mua được cổ phiếu là cơ hội trước câu chuyện dài hạn ở cổ phiếu này.

  Lợi nhuận Q1/2018 tăng mạnh cho dù doanh thu thuần giảm do không còn hợp nhất mảng logistic – Doanh thu của GMD xuất phát từ 2 mảng cốt lõi là:

  • Mảng cảng biển: doanh thu đạt 499 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ). Mặc dù công ty không công bố chi tiết, nhưng chúng tôi suy đoán nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng hóa qua cảng Phước Long tăng sau khi công suất tăng thêm 30% từ Q3/2017.

  • Mảng logistic và vận tải: doanh thu đạt 190 tỷ đồng (giảm 61% so với cùng kỳ). Vào tháng 2/2018, GMD đã bán 51% cổ phần Công ty TNHH Gemadept Holding Logistics (hoạt động trong lĩnh vực logistic) cho CJ Logistics và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 49%. Theo đó doanh thu từ Công ty TNHH Gemadept Holding Logistics đã không còn được hợp nhất vào GMD.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng – lợi nhuận gộp đạt 205 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ) trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 23% trong Q1/2017 lên 30% trong Q1/2018. Do tỷ trọng đóng góp của mảng logistic có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn mảng cảng biển giảm.

  • Lợi nhuận gộp mảng cảng biển là 195 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ) còn tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 36,5% trong Q1/2017 lên 39% trong Q1/2018. Nhờ công suất hoạt động tăng với doanh thu tăng nhanh hơn chi phí cố định chẳng hạn như chi phí khấu hao và chi phí nhân công.

  • Lợi nhuận gộp mảng vận tải và logistic là 11 tỷ đồng (giảm 81% so với cùng kỳ) còn tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 11,4% trong Q1/2017 xuống 5,6% trong Q1/2018. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận gộp mảng lo- gistic không còn được hợp nhất. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp mảng logistic khoảng 15% còn mảng vận tải khoảng 6%.

  Lợi nhuận tài chính thuần tăng do hạch toán lãi từ bán tài sản – lợi nhuận tài chính thuần trong Q1/2018 đạt 1.375 tỷ đồng trong khi trong Q1/2017 lỗ thuần 21 tỷ đồng. Trong Q1/2018, GMD đã hạch toán 1.356 tỷ đồng lãi từ bán tài sản:

  • GMD đã bán 49% cổ phần Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding (GMD trước đó nắm 100% cổ phần)

  • GMD đã bán 51% cổ phần Công ty TNHH Gemadept Holding logistics (GMD trước đó nắm 100% cổ phần)

  Ngoài ra, trong Q1/2018 GMD còn hoàn nhập 23 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính (trong Q1/2017 là 1 tỷ đồng).

  Đóng góp từ công ty liên doanh liên kết giảm – công ty liên doanh liên kết đóng góp 23 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ) do GMD đã giảm tỷ lệ sở hữu tại SCS (Upcom) từ 34,9% xuống còn 32,89% vào Q3/2017, là thời điểm SCS phát hành cổ phiếu mới.

  Chi phí bán hàng & quản lý tăng 18% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng & quản lý là 100 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ). Trong khi đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 9,8% trong Q1/2017 lên 14,5% trong Q1/2018. Có lẽ điều này là do phát sinh chi phí không thường xuyên từ việc bán tài sản.

  Tóm lại, LNTT đạt 1.507 tỷ đồng (tăng 1.175% so với cùng kỳ). Nếu không tính lợi nhuận không thường xuyên từ bán tài sản và hoàn nhập dự phòng, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính là 129 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ).

  Phân tích cổ phiếu GMD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 40.000đ
  Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 24% và LNST tăng trưởng 197%

  Cho năm 2018, dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 24% và LNST tăng trưởng 197% – điều chỉnh tăng dự báo LNST của GMD do có khoản lãi 1.456 tỷ đồng từ thoái vốn đã được hạch toán vào năm 2018 thay vì Q4/2017. Dự báo doanh thu thuần đạt 2.980 tỷ đồng (giảm 24%) và LNST đạt 1.725 tỷ đồng (tăng trưởng 197%). Giả định chính của chúng tôi là:

  Doanh thu của mảng cảng biển tăng 24% lên 2.174 tỷ đồng nhờ tác động của nhiều nhân tố. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa qua cảng đạt 1,825 triệu TEU (tăng 22%) và 1,896 triệu tấn (tăng 2%). Cảng Phước Long PIP đã được mở rộng và hoạt động trở lại từ Q3/2017. Trong khi đó cảng Nam Đình Vũ đi vào hoạt động từ tháng 2/2018. Theo đó công suất xử lý hàng container sẽ tăng thêm 750.000 TEU; tương đương tăng 65%.

  – Hàng hóa qua cảng tăng 10% đạt 719.400 TEU tại cảng Nam Hải Đình Vũ và giảm 20% đạt 134.400 TEU tại cảng Nam Hải. Do các tàu di chuyển từ cảng thượng nguồn về cảng hạ nguồn ở Hải Phòng.

  – Hàng hóa xử lý tại cảng Nam Đình Vũ đạt 240.000 TEU (tăng 100%) với giả định cảng này hoạt động với 40% công suất thiết kế trong năm đầu tiên.

  – Phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ sẽ giảm lần lượt 3% và 2% do cạnh tranh tại khu vực Hải Phòng tăng do có cảng mới đi vào hoạt động, chẳng hạn như cảng Nam Đình Vũ.

  – Hàng hóa xử lý tại Phước Long ICD tăng 15% đạt 731.400 TEU nhờ công suất của cảng này sẽ tăng thêm 30% từ Q3/2017.

  – Hàng hóa vào cảng Dung Quất tăng nhẹ 2% lên 1,896 triệu tấn nhờ sản lượng hàng dăm gỗ tăng dần.

  Chúng tôi giả định doanh thu mảng vận tải đạt 806 tỷ đồng, tăng 10%, lượng hàng hóa chuyên chở sẽ tăng 5% lên 264.354 TEU và giá bán bình quân tăng 5% do giá nhiên liệu tăng.

  Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 26,1% lên 33% và lợi nhuận gộp dự báo đạt 984 tỷ đồng (giảm 4%). Lý do chính là tỷ trọng đóng góp của mảng cảng biển tăng. Lợi nhuận tài chính thuần tăng lên 1.290 tỷ đồng (năm 2017 là 42 tỷ đồng) nhờ hạch toán 1.456 tỷ đồng lãi từ thoái vốn như dưới đây:

  – Bán 49% cổ phần Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding và 51% cổ phần Công ty TNHH Gemadept Holding logistics, lãi 1.356 tỷ đồng.

  – Bán 51% cổ phần Cảng Hoa Sen Gemadept và lãi 100 tỷ đồng.

  Đóng góp từ công ty liên doanh liên kết tăng – chúng tôi dự báo công ty liên doanh liên kết sẽ đóng góp 200 tỷ đồng vào LNST của GMD (tăng 83%). Trong đó:

  – Giả định SCSC và các công ty liên kết sẽ đóng góp 133 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) vào LNST của GMD, doanh thu của SCSC sẽ tăng trưởng 24% và LNST tăng trưởng 26%.

  – Công ty TNHH Gemadept Holding logistics sẽ đóng góp 67 tỷ đồng vào LNST của GMD, doanh thu mảng logistic sẽ tăng trưởng 9% dạt 1.487 tỷ đồng nhờ công suất trung tâm phân phối tăng 15%.

  Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 11,2%.

  Lỗ khác là 16 tỷ đồng (giảm 81%) do GMD sẽ không hạch toán đáng kẻ
  lỗ ở hoạt động khác như trong năm 2017.

  Dự báo EBITDA đạt 1.290 tỷ đồng (tăng trưởng 20%), EV/ EBITDA dự phóng năm 2018 là 8,04 lần. LNTT năm 2018 đạt 2.123 tỷ đồng (tăng trưởng 226%). Nếu không tính lãi từ thoái vốn và thu nhập khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính là 683 tỷ đồng (tăng trưởng 8%), LNST đạt 1.725 tỷ đồng (tăng trưởng 197%). Dự báo EPS năm 2018 là 5.336đ; tương đương P/E dự phóng là 5,51 lần.

  Trong 5 năm tới, dự báo doanh thu tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 21% và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính là 16% – dựa trên những giả định chính sau:

  • Doanh thu và lợi nhuận gộp mảng cảng biển tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm lần lượt là 24% và 25%. Nhờ sản lượng hàng qua cảng tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 25% nhờ cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và cảng Gemalink đi vào hoạt động từ giữa năm 2020. Và Phí dịch vụ bình quân giảm 2%/năm tại khu vực phía Bắc do tình trạng dư cung tại khu vực Hải Phòng. Phí dịch vụ tại khu vực phía nam giữ nguyên. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 39,1% trong năm 2018 lên 39,4% trong năm 2022.

  • Doanh thu và lợi nhuận gộp mảng logistic tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 24%. Nhờ công suất trung tâm phân phối tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 15% và lượng hàng chuyển chở tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 5%. Phí dịch vụ tăng 5%/năm do giá nhiêu liệu tăng. Tỷ suất lợi nhuận gộp duy trì ở 15,5%.

  • Lợi nhuận gộp tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 23% còn tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 33,9% trong năm 2018 lên 36% trong năm 2022 nhờ tỷ trọng đóng góp mảng cảng biển với tỷ suất lợi nhuận cao tăng.

  • Đóng góp từ công ty liên doanh liên kết tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 13% nhờ lợi nhuận từ Công ty TNHH Gemadept Holding logistics (GMD nắm 49% cổ phần) tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 13% và từ SCS (GMD nắm 32,56% cổ phần) tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 20%.

  • Chúng tôi dự báo mảng cao su và BĐS đóng góp không đáng kể.

  Lãi không thường xuyên từ thoái vốn đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận năm 2018 – trong năm nay, GMD sẽ hạch toán đáng kể lợi nhuận từ thoái vốn. Dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 24% và LNST tăng trưởng 197% do giả định GMD sẽ hạch toán 1.456 tỷ đồng từ nhiều thương vụ thoái vốn.

  Phân tích cổ phiếu GMD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 40.000đ
  Đóng cửa phiên 11/06 GMD giảm về mốc 27.9, khá thấp so với giá trị cơ bản là là 40.000đ

  GMD hiện là doanh nghiệp lớn nhất mảng Logistic và cũng là cảng biển tư nhân lớn nhất với tổng công suất là 2,1 triệu TEU/năm – cảng biển là mảng quan trọng nhất của GMD, đóng góp 45% doanh thu và 70% lợi nhuận gộp. Trong năm 2017, hệ thống cảng biển của GMD đã tiếp nhận xử lý 1,46 triệu TEU hàng hóa (tăng 11%); theo đó công ty giữ 10% thị phần cả nước. Trong đó:

  Cảng khu vực miền Bắc (gồm Nam Hải Đình Vũ, Nam Đình Vũ) tiếp nhận xử lý 0,822 triệu TEU (tăng 5%), chiếm 19% thị phần khu vực phía Bắc. Cảng khu vực miền Nam (Phước Long) tiếp nhận xử lý 0,636 triệu TEU (tăng 19%), chiếm 7% thị phần khu vực phía Nam.

  Hiện GMD có 5 cảng biển là:

  • Nam Hải Đình Vũ (GMD nắm 85% cổ phần) nằm trên diện tích 15ha tại khu vực hạ nguồn Sông Cấm, Hải Phòng.

  • Nam Hải (GMD nắm 100% cổ phần) nằm trên diện tích 17ha tại khu vực thượng nguồn Sông Cấm, Hải Phòng – có tổng công suất là 150.000 TEU/năm.

  • Nam Đình Vũ (GMD nắm 60% cổ phần) nằm trên diện tích 65ha tại khu vực hạ nguồn Sông Cấm, Hải Phòng – có tổng công suất là 600.000 TEU/năm.

  • Phước Long PIP (GMD nắm 100% cổ phần) gồm Phước Long ICD 3 nằm trên diện tích 12ha tại xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP HCM và cảng Bình Dương nằm trên diện tích 7,3 ha tại Bình Thắng, tỉnh Bình Dương – có tổng công suất là 650.000 TEU/năm.

  • Nam Hải ICD (GMD nắm 100% cổ phần) nằm trên diện tích 6ha tại Hải Phòng, cách cảng Nam Hải Đình Vũ 1,5 km. Cảng có công suất khoảng 200.000 TEU/năm và đi vào hoạt động từ tháng 5/2017.

  • Dung Quất (GMD nắm 82% cổ phần) tại Bình Sơn, Quảng Ngãi – có tổng công suất là 2,5 triệu tấn/năm.

  GMD là doanh nghiệp duy nhất cung cấp dịch toàn bộ các dịch vụ logistic – logistic là một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi khác của GMD, đóng góp 55% doanh thu và 30% lợi nhuận gộp.

  GMD có 6 dịch vụ logistic chính gồm:

  • Trung tâm phân phối – GMD có 17 trung tâm phân phối và nhà kho với công suất 6,2 triệu tấn với diện tích 300.000 m2 tại nhiều tỉnh thành ở 3 khu vực chính là miền Nam (Bình Dương, Hậu Giang, Cần Thơ, TP HCM), miền Bắc (Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội) và miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Quy Nhơn). Mảng này thuộc công ty TNHH Gemadept Logistics Holding (GMD nắm 49% cổ phần còn CJ Logistics nắm 51%).

  • Vận tải biển – công ty có 36 thuyền viễn biển và thuyền sông cùng với 10.000 TEU container. Công ty vận chuyển trên nhiều tuyến quốc tế giữa Việt Nam và các nước châu Á chẳng hạn như Hongkong, Singapore , Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Campuchia. GMD là doanh nghiệp lớn nhất trong vận tải đường sông tại Việt Nam. Trong năm 2017, đội tàu của GMD đã chuyên chở 251.766 TEU hàng hóa (tăng 7%) và đóng góp 32 triệu USD (tăng 3%), tương đương 19% doanh thu. Mảng này thuộc Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding (GMD nắm 51% còn CJ Logistics của Hàn Quốc nắm 49%).

  • Đại lý giao nhận vận chuyển – GMD cung cấp dịch vụ đại lý cho các công ty vận chuyển hành khách, conventional vessels, vận chuyển LPG tại tất cả các cảng của Việt Nam. Công ty còn cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng hàng không, bằng đường biển và dịch vụ đa phương thức. Trong năm 2017, công ty cũng cấp dịch vụ cho 609 chuyến đi (giảm 16%). Mảng này thuộc công ty TNHH Gemadept Shipping Holding (GMD nắm 51% còn CJ Logistics của Hàn Quốc nắm 49%).

  Phân tích cổ phiếu GMD: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GMD là 40.000đ
  GMD có 36 thuyền viễn biển và thuyền sông cùng với 10.000 TEU container

  • Hàng dự án – vận chuyển thiết bị lớn, trọng lượng và giá trị cao. GMD cung cấp phương thức vận tải đa phương tiện cho hàng containers, hàng hóa chung và hàng OOG. GMD đứng thứ 2 trong lĩnh vực hàng dự án với công suất tiếp nhận xử lý là 1.000 tấn. Công ty chuyên về vận chuyển hàng nặng tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Mảng này thuộc công ty TNHH Gemadept Logistics Holding (GMD nắm 49% cổ phần còn CJ Logistics nắm 51%).

  • Vận tải bằng xe tải – GMD có 250 chiếc xe tải và 56 chiếc xe tải van. Công ty hoạt động tại các tuyến đường dài nội địa kết nối 3 khu vực Bắc Trung Nam và các tuyết quốc tế giữa TP HCM và Campuchia. Mảng này thuộc công ty TNHH Gemadept Shipping Holding (GMD nắm 51% còn CJ Logistics của Hàn Quốc nắm 49%).

  • Cảng hàng hóa hàng không – GMD nắm 32,56% cổ phần SCS (Upcom). Công ty này vận hành một cảng hàng hóa hàng không trên diện tích 14 ha tại sân bay Tân Sơn Nhất với công suất 200.000 tấn/năm. Trong năm 2017, công ty xử lý 186.140 tấn hàng hóa (tăng 15%), tương đương thị phần là 14%. Liên doanh này đóng góp 19% LNST của GMD trong năm 2017.

  Mảng cao su chiếm 16% tài sản nhưng đóng góp lợi nhuận không đáng kể – GMD đã thành lập 3 công ty gồm Công ty TNHH Pacific Pearl, Công ty TNHH Pacific Lotus và Công ty TNHH Pacific Pride (GMD sở hữu 100%) với tổng vốn điều lệ là 1.469 tỷ đồng chịu trách nhiệm vận hành 3 dự án cao su tại Campuchia. Đến cuối Q1/2018, GMD đã đầu tư 1.570 tỷ đồng cho mảng cao xu, tương đương 16% tổng tài sản của công ty. GMD dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận nhỏ từ mảng này từ cuối năm nay. Từ năm 2011 đến cuối năm 2017, GMD đã trồng khoảng 10.000 ha cao su (trong tổng diện tích đất cho canh tác là 28.138 ha).

  Các dự án BĐS vẫn trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục – GMD có 2 dự án BDDS trong danh mục:

  • Saigon Gem – là dự án phức hợp gồm một khách sạn 4-5 sao, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại TPHCM. Tòa nhà cao 49 tầng và có diện tích đất là 4.300 m2 trên đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 TPHCM. Vốn đầu tư dự kiến là khoảng 140 tỷ đồng và GMD sẽ góp 55% cổ phần trong khi đó Saigon Tourist góp 45% cổ phần.

  • Một tòa nhà phức hợp gồm khách sạn 4-5 sao và trung tâm thương mại với diện tích đất là 6.745 m2 tại Sibunhuong; quận Chanthabouly, Viêng Chăn, Lào. Tổng vốn đầu tư ước tính là khoảng 35 triệu USD và GMD góp 75% cổ phần. Phần còn lại 25% cổ phần là từ một NĐT Lào.

  Cả hai dự án này vẫn trong giai đoạn giấy tờ với nhiều thủ tục pháp lý cần hoàn thiện.

  Chiến lược tập trung vào mảng cảng biển đồng thời thoái vốn khỏi một số mảng kinh doanh khác cho tỷ suất lợi nhuận thấp – Theo kế hoạch thoái vốn công bố tại ĐHCĐTN năm 2016, chúng tôi lưu ý công ty sẽ;

  • Giữ hơn 51% cổ phần của mảng cảng biển – GMD có 5 cảng container và 1 cảng hàng rời tại cả ba miền (Bắc, Trung và Nam) với tổng công suất hiện tại là 2,1 triệu TEU và 2,5 triệu tấn.

  • Thoái toàn bộ vốn ở mảng cao su – Chúng tôi lưu ý rằng GMD đã thành lập 3 công ty gồm Công ty TNHH Pacific Pearl, Công ty TNHH Pacific Lotus và Công ty TNHH Pacific Pride (GMD sở hữu 100%) với vốn điều lệ lần lượt là 587 tỷ đồng, 790 tỷ đồng và 92 tỷ đồng chịu trách nhiệm vận hành 3 dự án cao su tại Campuchia.

  • Giảm tỷ lệ sở hữu ở mảng logistic xuống dưới 49% – GMD sở hữu 17 trung tâm phân phối (DC) trên diện tích 30 ha với công suất 6,3 triệu tấn gồm 36 tàu, 250 xe tải và 56 xe van. Vào tháng 2/2018, GMD đã bán 49% tại Công ty Gemadept Shipping Holding (GMD sở hữu 100%) và 51% cổ phần tại Công ty Gemadept Holding Logisitc (GMD sở hữu 100%) cho CJ Logistic và ghi nhận khoảng lãi 1.356 tỷ đồng.

  • Đối với mảng BĐS, công ty cũng tìm kiếm người mua lại cổ phần – GMD hiện sở hữu 2 dự án BĐS gồm dự án Saigon Germ – tổ hợp khách sạn-trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại TPHCM và một tổ hợp khách sạn- trung tâm thương mại tại Viêng Chăn, Lào. Cả hai dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

  có 36 thuyền viễn biển và thuyền sông cùng với 10.000 TEU container
  GMD sẽ tăng gấp đôi công suất cảng biển ở nhiều khu vực trên cả nước

  Tăng gấp đôi công suất đến năm 2022 – Chiến lược của GMD là sẽ tăng gấp đôi công suất cảng biển ở nhiều khu vực trên cả nước. Cùng với việc xây dựng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và xây dựng Gemalink, GMD dự kiến sẽ tăng công suất cảng biển thêm 119% lên 4,4 triệu Teus vào năm 2022. Trong đó: • Công suất các cảng phía bắc sẽ tăng thêm 64% lên 2,25% triệu TEUs. Và công suất các cảng phía nam sẽ tăng thêm 231% lên 2,15 triệu TEUs.

  Một khi cảng Nam Hải Đình Vũ hoạt động toàn bộ với công suất 1,4 triệu teus, GMD sẽ trở thành doanh nghiệp vận hành cảng biển lớn nhất tại Hải Phòng với tổng công suất là 2,25 tiệu teus/năm. Chiếm 26% thị phần tại Hải Phòng. Hơn nữa, khi cảng Gemalink đi vào hoạt động vào giữa năm 2020, GMD sẽ trở thành doanh nghiệp tư nhân vận hành cảng biển lớn nhất tại Việt Nam với tổng công suất là 4,4 triệu TEUs/năm và ước tính nắm giữ 26% thị phần. Vị thế dẫn đầu giúp công ty thuận lợi trong đàm phán các điều khoản với khách hàng.

  —————————
  Ngô Minh Hoàng 
  – Chuyên gia phân tích chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 012 6789 3333

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top
  Gọi ngay
  Messenger
  Zalo chát
  Mở tài khoản
  Nhóm tư vấn