Phân tích cổ phiểu FPT: Giai đoạn hợp lý để mua vào.

Phân tích cổ phiểu FPT: Giai đoạn hợp lý để mua vào

Lượt xem:1804 - Ngày:
 • Chia sẻ
 • FPT đã công bố doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 10.225 tỷ đồng (giảm 49,2% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 1.687 tỷ đồng (tăng 18,2% so với cùng kỳ). Doanh thu không còn hợp nhất FPT Trading và FPT retail nên đã giảm mạnh. Ngoài ra các mảng chính của FPT đều tăng trưởng tốt.

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu FPT là 54.500đ, tương đương P/E năm 2018 là 15 lần. Dự báo lợi nhuận năm 2018 sẽ giảm 12,2% sau khi công ty thoái vốn một phần khỏi một số công ty con. Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2019 tăng trưởng 22,3%. Theo đó dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 21,7% trong 3 năm tới, từ 2018 đến 2020 nhờ sự tăng trưởng không phụ thuộc chu kỳ ở hầu hết các mảng. 

  Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu FPT là 54.500đ; tương đương P/E năm 2018 là 15 lần.

  Thương vụ mua cổ phần Intellinet tại Mỹ giúp bổ sung một mắt xích quan trọng trong năng lực cũng cấp dịch vụ phần mềm của FPT, đó là bổ sung mảng tư vấn chiến lược. Từ đó giúp công ty cung cấp các giải pháp trọn gói và ký hợp đồng trực tiếp với các công ty đa quốc gia thay vì chỉ làm gia công như hiện nay. Ngoài ra, các mảng kinh doanh của FPT đều có sự tăng trưởng tích cực mặc dù việc thoái vốn một phần khỏi FPT Retail và FPT Trading trong năm ngoái sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm nay. 

  Thị trường tiếp tục đánh giá quá thấp cổ phiếu FPT so với giá trị thực một phần vì có ít cổ phiếu công nghệ trên thị trường. Và điều này chủ yếu là do hiện room đã kín trong một thời gian dài, theo đó NĐTNN khó có thể mua vào. FPT là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu với một ban lãnh đạo có tầm nhìn.

  Doanh thu mảng gia công phần mềm tiếp tục tăng mạnh – Doanh thu mảng gia công phần mềm đạt 3.578 tỷ đồng (tăng 29,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 532 tỷ đồng (tăng 23,4% so với cùng kỳ).

  Thị trường Nhật Bản tiếp tục là động lực chính góp phần vào sự tăng trưởng với doanh thu từ thị trường này đạt 2.109 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ), đóng góp 59% vào tổng doanh thu.

  Mảng dịch vụ dựa trên dự án tăng trưởng ấn tượng từ mức thấp cùng kỳ – Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án đạt 1.879 tỷ đồng (tăng 7,1% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 60 tỷ đồng (tăng 173,5% so với cùng kỳ). Lý do ở đây là FPT ghi nhận một số hợp đồng kết thúc muộn (đáng ra kết thúc vào năm 2017), mà không phải là do có sự thay đổi căn bản trong mảng này. Tổng giá trị hợp đồng ký được trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.657 tỷ đồng (giảm 27% so với cùng kỳ) trong khi giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tại thời điểm cuối tháng 6 là 2.796 tỷ đồng (giảm 5,7% so với cùng kỳ).

  Mảng dịch vụ dựa trên dự án tăng trưởng ấn tượng từ mức thấp cùng kỳ

  Mảng dịch vụ viễn thông cũng tăng trưởng doanh thu tốt – Mảng này báo đạt doanh thu 3.950 tỷ đồng (tăng 16,1% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 592 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7%).

  • Doanh thu từ dịch vụ kết nối băng thông rộng đối với cá nhân và hộ gia đình tăng khá, tăng 13% so với cùng kỳ và đạt 2.561 tỷ đồng, chủ yếu nhờ số lượng thuê bao tăng.

  • Trong khi đó các dịch vụ viễn thông không băng thông khác, bao gồm đường truyền riêng, voice, trung tâm dữ liệu và dịch vụ IPTV cũng đạt kết quả tốt với doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 1.389 tỷ đồng. Trong đó dịch vụ IPTV đóng góp chính vào tăng trưởng.

  Mảng quảng cáo trực tuyến tăng trưởng khá – Doanh thu mảng quảng cáo trực tuyến đạt 241 tỷ đồng (tăng 4,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 135 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ).

  Mảng phân phối và bán lẻ đóng góp 183 tỷ đồng vào LNTT – Synnex FPT và FPT Retail đóng góp 193 tỷ đồng vào LNTT của FPT, tăng 35% so với cùng kỳ. LNTT của FRT tăng 30% so với cùng kỳ còn Synnex FPT tăng khoảng 45% so với cùng kỳ do LNTT cùng kỳ năm 2017 đạt thấp.

  Dự báo LNTT năm 2018 từ hoạt động kinh doanh chính sẽ giảm 12,2% so với năm 2017 – Cho năm 2018, dự báo FPT sẽ đạt doanh thu cả năm là 21,6 nghìn tỷ đồng (giảm 46,8%) do trong năm 2018 trong KQKD của FPT không còn hợp nhất FPT Trading và FPT Retail. LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.729 tỷ đồng giảm 12,2% do trong năm 2017 công ty đã ghi nhận một khoản lợi nhuận không thường xuyên 1.120 tỷ đồng từ bán cổ phần tại FPT Trading và FPT Retail. 

  Sau thoái vốn, FPT chỉ còn nắm giữ 48% cổ phần của FPT Trading và 47% cổ phần của FPT Retail. Theo đó, doanh thu từ 2 công ty con này không còn hợp nhất vào KQKD của FPT trong năm 2018, còn đóng góp lợi nhuận từ 2 công ty này được hạch toán vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với phần sở hữu của FPT.

  Cho năm 2019, dự báo FPT sẽ tăng trưởng doanh thu 16,6% và LNTT tăng trưởng 22,3%

  Cho năm 2019, dự báo FPT sẽ tăng trưởng doanh thu 16,6% và LNTT tăng trưởng 22,3%. Các giả định gồm:

  1. Giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 21% và LNTT tăng trưởng 21% – Cho năm 2018, theo mô hình lợi nhuận của mình, dự báo mảng gia công phần mềm có thể đạt tăng trưởng doanh thu và LNTT là 21% nhờ mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc, là thị trường có nhu cầu lớn đối với dịch vụ gia công phần mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô.

  2. Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án bao gồm tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT dự báo tăng trưởng 3,1% với LNTT tăng trưởng 244%. Doanh thu tăng nhờ các hợp đồng mới từ thị trường nước ngoài trong khi nhu cầu trong nước vẫn khá yếu do nguồn ngân sách eo hẹp trong khi lợi nhuận được cải thiện nhờ các hợp đồng chưa được hạch toán trước đó sẽ hoàn thiện và cho hạch toán.

  3. Lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 19,2% với doanh thu tăng trưởng 13,9% – Doanh thu và lợi nhuận của mảng nội dung tăng trưởng 20%. Doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng 13,5% còn LNTT tăng trưởng 20%. Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ dịch vụ truyền hình trả tiền không còn lỗ trong năm 2018 (năm 2017 lỗ khoảng 150 tỷ đồng).

  4. Dự báo mảng bán lẻ đóng góp 226 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 226 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Retail là 47%. Dự báo FPT Retail sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 26,5% và tăng trưởng LNTT 32,9% nhờ (1) có khoảng 100 cửa hàng mới đi vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng lên 580 cửa hàng (tăng 20,8%); (2) lợi ích kinh tế về quy mô trong quản lý hoạt động giúp giảm chi phí cố định trên mỗi cửa hàng, và (3) tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ doanh số bán hàng tăng giúp cải thiện khả năng thương lượng giá với nhà cung cấp.

  5. Dự báo mảng phân phối đóng góp 161 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 161 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Trading là 48%. Dự báo mảng phân phối sẽ tăng trưởng doanh thu 6,7% và tăng trưởng lợi nhuận 7% với giả định thị trường điện thoại di động trong nước sẽ tăng trưởng khoảng 13% về giá trị trong khi thị trường các sản phẩm công nghệ giữ nguyên về giá trị so với năm 2017.

  6. Dự báo LNTT mảng giáo dục tăng trưởng 2,5% – Cho năm 2018, dự báo mảng giáo dục sẽ tăng trưởng 5% về doanh thu và 2,5% về LNTT với tổng số lượng học sinh nhập học tăng 5%.

  Với những giả định trên, dự báo EPS là 3.631 đ, theo đó P/E dự phóng 2018 là 11,6 lần.

  Việc mua lại Intellinet ở Mỹ cho phép FPT cung cấp dịch vụ CNTT chiến lược trọn gói cho khách hàng

  Việc mua lại Intellinet ở Mỹ cho phép FPT cung cấp dịch vụ CNTT chiến lược trọn gói cho khách hàng – Vào đầu tháng 7, FPT đã chi 30 triệu USD mua 90% cổ phần Intellinet, một doanh nghiệp công nghệ và tư vấn quản trị tại Mỹ. Thương vụ trên cho thấy mục tiêu của FPT là bổ sung thêm dịch vụ tư vấn vào loạt các dịch vụ CNTT của mình, từ đó giúp công ty cung cấp cho khách hàng dịch vụ toàn diện và đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Mỹ. 

  Với đội ngũ chuyên gia tư vấn của Intellinet, FPT có thể cung cấp các giải pháp trọn gói trên nền tảng công nghệ cho các doanh nghiệp từ khâu tư vấn, xác định yêu cầu, thiết kế, triển khai đến bảo hành bảo trì. Theo đó FPT hiện có thể ký hợp đồng trực tiếp với các tập đoàn đa quốc gia lớn.

  FPT đã và đang cung cấp dịch vụ công nghệ cho gần 200 khách hàng tại Mỹ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó chủ yếu là làm gia công vì cho đến nay công ty vẫn thiếu năng lực tư vấn chiến lược và quản trị.

  Doanh thu tại Mỹ của FPT có thể tăng gấp đôi trong 3 năm tới – Mỹ là thị trường gia công lớn thứ hai của FPT chỉ sau Nhật Bản với tổng doanh thu từ thị trường này là 50 triệu USD (tăng trưởng 17%) trong năm 2017. Do một dự án tư vấn quản lý và chiến lược thường yêu cầu số lượng lớn kỹ sư phần mềm với tỷ lệ 1:20. Tức là, một chuyên gia tư vấn tạo ra khối lượng công việc yêu cầu 20 kỹ sư phần mềm để hoàn thành. Vì vậy, với đội ngũ 150 tư vấn của Intellinet hiện tại, khối lượng công việc sẽ đủ cho khoảng 3.000 kỹ sư phân mềm của FPT, hay gần gấp đôi số lượng nhân sự hiện tại của FPT cho thị trường Mỹ. Do đó, dự báo doanh thu của FPT tại Mỹ có thể tăng gấp đôi trong năm 3 năm tới.

  Chiến lược trở lại công ty thuần về công nghệ là yếu tố tích cực cho tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của công ty trong tương lai – Sau khi thoái một phần vốn tại FRT và FPT distribution, FPT hiện đang từng bước trở thành công ty thuần về công nghệ với tỷ suất lợi nhuận cao hơn và tăng trưởng tốt hơn. Tiềm năng tăng trưởng khả quan ở tất cả các mảng kinh doanh của công ty vốn có lợi thế cạnh tranh lớn nhờ (1) chi phí thấp; (2) độc quyền cung cấp nhiều dịch vụ; (3) mô hình kinh doanh toàn diện với sự hiện diện ở hầu hết các mảng CNTT lớn; (4) vị thế đứng đầu cả nước và (5) ban lãnh đạo có tầm nhìn.

  Dự báo trong ba năm tới bao gồm cả đóng góp từ Intellinet. Cụ thể:

  • Doanh thu tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 15,4%.

  • LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 21,7% cho giai đoạn 2018 – 2020.

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 22,9% trong năm 2017 lên 36,6% trong năm 2018 và tiếp tục tăng lên 38,9% trong năm 2020.

  FPT vẫn là một trong những cổ phiếu có định giá thấp nhất trên thị trường so với những cổ phiếu cùng ngành trong khu vực. Tuy nhiên, room đã đầy và thực tế gần như không có khả năng nới room nên mức độ quan tâm của NĐT nước ngoài đối với cổ phiếu đã giảm mạnh. Trong khi đó cổ phiếu cũng không thu hút NĐT trong nước do thiếu lực mua. 

  Tuy nhiên, với định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, cổ phiếu FPT có giá trị lớn để đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng nhờ mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Tuy nhiên do room khối ngoại đã đầy và ít có khả năng FPT sẽ nới room nên việc tiếp cận cổ phiếu đối với NĐT tổ chức từ lâu đã trở nên khó khăn.

  —————————

  Ngô Minh Hoàng – Chuyên gia phân tích chứng khoán
  (nhận Hợp tác đầu tư – Quản lý tài khoản chứng khoán)
  Điện thoại: 012 5599 8558

  Tư vấn chuyên sâu trên Skype: cophieu86.com
  https://www.facebook.com/cophieu86/
  Website: www.cophieu86.com
  Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây.

  Ý kiến Bình luận
  Top